Skip to content

"Särskild företrädare" fick ersättning enligt brottmålstaxan - nu ska HD pröva fallet

Foto: DJ

Det saknas föreskrifter om "särskilda företrädare" i Domstolsverkets författningssamling och detta innebär att brottmålstaxa inte ska tillämpas. Det anser en jurist som nu får upp sitt fall i Högsta domstolen.

 

En man i 50-årsåldern dömdes av Nacka tingsrätt till skyddstillsyn och 50 timmars samhällstjänst för misshandel och olaga hot mot sin sambo och dotter.

Svea hovrätt ändrade senare domen så att en åtalspunkt som bedömts som ringa misshandel rubricerades som brott av normalgraden samtidigt som mannen friades från åtalet om olaga hot. Hovrätten justerade även skadeståndet.

Gick utöver brottmålstaxan
Mannens sambo företräddes i målet av ett målsägandebiträde - en advokat - och hans dotter hade en jurist som så kallad särskild företrädare för barn. Juristen och advokaten begärde i hovrätten ersättning för sex respektive 7,5 timmars arbete och för en respektive 1,75 timmes tidspillan.

Hovrätten konstaterade att den begärda ersättningen gick utöver Domstolsverkets så kallade brottsmålstaxa. Varken juristen eller advokaten hade enligt hovrätten presenterat några argument för varför brottmålstaxan inte skulle tillämpas och hovrätten kunde inte heller se några skäl till att inte göra det.

Ersättningen bestämdes därför i båda fallen i enlighet med brottmålstaxan.

Fick hälften av det han begärt
Juristen, som alltså fick ungefär hälften så stor ersättning som han hade begärt, överklagade hovrättens beslut till Högsta domstolen.

Det saknas föreskrifter om just "särskilda företrädare" i Domstolsverkets författningssamling och detta innebär att brottmålstaxa inte ska tillämpas, enligt juristen. Att hovrätten tillämpat taxan måste också anses uppenbart felaktigt och ha berott på "grovt förbiseende eller grovt misstag".

HD beslutar nu att meddela prövningstillstånd.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt