Skip to content

Sänkt bolagsskatt och begränsade ränteavdrag för företag - nästa vecka fattar riksdagen beslut

Foto: Christine Olsson/TT

Regeringen vill sänka bolagsskatten samtidigt som man begränsar företagens ränteavdrag. Syftet är att motverka att obeskattade vinster förs ut från Sverige. Riksdagen fattar beslut nästa vecka.

 

I den proposition som regeringen har överlämnat till riksdagen framgår att syftet med att bergänsa företagens ränteavdrag är att motverka att obeskattade vinster förs ut från Sverige genom ränteavdrag och regeringen hoppas att man på så sätt kommer att kunna bredda den så kallade skattebasen.

Samtidigt som man inför begränsade avdrag vill man också sänka bolagsskatten till 20,6 procent från år 2021.

Regeringen beräknar att endast 1 procent av företagen kommer omfattas av begränsningsreglerna samtidigt som små och medelstora företag gynnas genom den sänkta bolagsskatten.

Förslaget medför därmed, enligt regeringen, en större "neutralitet" i beskattningen av eget respektive lånat kapital och innehåller undantagsregler som gynnar mindre företag.

Propositionen innehåller bland annat förslag som innebär:

  • Att bolagsskattesatsen sänks till 20,6 procent i två steg fram till 2021.
  • En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektornen enligt en så kallad EBITDA-regel med ett avdragsutrymme om 30 procent samt en alternativ förenklingsregel där beloppsgränsen sätts till fem miljoner kronor.
  • Att det införs ett så kallat primäravdrag för hyreshus i syfte att upprätthålla den höga takten på byggandet av hyreshus.
  • Ett avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler).
  • Att reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån som motverkar aggressiv skatteplanering snävas in och blir mer träffsäkra.
  • Att skatteregler om finansiella leasingavtal införs.

Lagförslagen bereds just nu i Skatteutskottet och beslut ska fattav av riksdagen den 13 juni.

Förslagen föreslås träda i kraft vid årsskiftet.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt