Skip to content

Samma brister men ny paragraf - kammarrätten river upp dom om djurförbud för hästägare

Foto: Julian Stratenschulte/AP/TT

Eftersom länsstyrelsen åberopade en ny paragraf den här gången så ansåg förvaltningsrätten att det var rätt att besluta om djurförbud för den häst-gårdsägare som tidigare hade "friats" av samma domstol för samma brister. Kammarrätten river nu upp förvaltningsrättens dom.  

 

Mannen förbjöds i slutet av år 2016 att ha hand om och skaffa "hovbärande djur" - alltså hästar - efter ett beslut av Länsstyrelsen i Stockholm.

Enligt beslutet skulle mannen dessutom, inom fyra månader, göra sig av med de hovbärande djur som han äger eller har hand om.

Sju djurskyddskontroller
Länsstyrelsen hänvisade bland annat till att mannen hade varit föremål för sju djurskyddskontroller efter anmälningar om misstänkta djurskyddsbrister.

Dessutom pekade länsstyrelsen på ett antal brister som gällde bland annat ventilationen i stallet och hästarnas hovar. Fyra tidigare beslut hade också fattats av länsstyrelsen där olika förelägganden och förbud hade meddelats.

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och hävdade att de brister som länsstyrelsen hade motiverat sitt beslut med redan hade varit föremål för prövning av förvaltningsrätten vid ett tidigare tillfälle och att detta då ledde till att förvaltningsrätten konstaterade att det inte fanns skäl att besluta om förbud.

Samma brister - ny paragraf
Enligt mannen var det därför orimligt att komma till en annan slutsats den här gången utifrån samma påpekade brister.

Förvaltningsrätten konstaterade att de påtalade bristerna verkligen hade legat till grund för ett tidigare beslut som hade prövats av förvaltningsrätten men underströk att det då hade handlat om ett beslut enligt 26 § djurskyddslagen - och inte inte enligt 29 § som länsstyrelsen nu åberopade.

Förvaltningsrätten ansåg därför att det inte fanns något hinder mot att pröva samma påstådda brister igen utifrån den andra paragrafen. Utifrån de upprepade tillfällen som mannen hade förelagts att komma tillrätta med sin djurhållning slog förvaltningsrätten därmed fast att mannen skulle meddelas djurförbud.

Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu river upp förvaltningsrättens avgörande. 

Oproportionerligt
Kammarrätten tar fasta på att mannen de facto har åtgärdat flera av de brister som påtalades mellan åren 2011 och 2015 och att de brister som i och för sig kvarstod vid kontrollen i december 2015 endast handlade om omgivningen och miljön och alltså inte om hästarnas "direkta hälsa och skick".

Enligt veterinärintyg mår hästarna bra och ett djurförbud står därför inte i rimlig proportion till det ingrepp som ett sådant skulle innebära för mannen, anser kammarrätten.

Kammarrätten går därmed på mannens linje.

 

Läs också: 

"Dagens system innebär att ett djur kan vara avlivat - när djurägaren väl vinner i domstol"

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt