Skip to content

Samma brister men ny paragraf - kammarrätten river upp dom om djurförbud för hästägare

Foto: Julian Stratenschulte/AP/TT

Eftersom länsstyrelsen åberopade en ny paragraf den här gången så ansåg förvaltningsrätten att det var rätt att besluta om djurförbud för den häst-gårdsägare som tidigare hade "friats" av samma domstol för samma brister. Kammarrätten river nu upp förvaltningsrättens dom.  

 

Mannen förbjöds i slutet av år 2016 att ha hand om och skaffa "hovbärande djur" - alltså hästar - efter ett beslut av Länsstyrelsen i Stockholm.

Enligt beslutet skulle mannen dessutom, inom fyra månader, göra sig av med de hovbärande djur som han äger eller har hand om.

Sju djurskyddskontroller
Länsstyrelsen hänvisade bland annat till att mannen hade varit föremål för sju djurskyddskontroller efter anmälningar om misstänkta djurskyddsbrister.

Dessutom pekade länsstyrelsen på ett antal brister som gällde bland annat ventilationen i stallet och hästarnas hovar. Fyra tidigare beslut hade också fattats av länsstyrelsen där olika förelägganden och förbud hade meddelats.

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och hävdade att de brister som länsstyrelsen hade motiverat sitt beslut med redan hade varit föremål för prövning av förvaltningsrätten vid ett tidigare tillfälle och att detta då ledde till att förvaltningsrätten konstaterade att det inte fanns skäl att besluta om förbud.

Samma brister - ny paragraf
Enligt mannen var det därför orimligt att komma till en annan slutsats den här gången utifrån samma påpekade brister.

Förvaltningsrätten konstaterade att de påtalade bristerna verkligen hade legat till grund för ett tidigare beslut som hade prövats av förvaltningsrätten men underströk att det då hade handlat om ett beslut enligt 26 § djurskyddslagen - och inte inte enligt 29 § som länsstyrelsen nu åberopade.

Förvaltningsrätten ansåg därför att det inte fanns något hinder mot att pröva samma påstådda brister igen utifrån den andra paragrafen. Utifrån de upprepade tillfällen som mannen hade förelagts att komma tillrätta med sin djurhållning slog förvaltningsrätten därmed fast att mannen skulle meddelas djurförbud.

Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu river upp förvaltningsrättens avgörande. 

Oproportionerligt
Kammarrätten tar fasta på att mannen de facto har åtgärdat flera av de brister som påtalades mellan åren 2011 och 2015 och att de brister som i och för sig kvarstod vid kontrollen i december 2015 endast handlade om omgivningen och miljön och alltså inte om hästarnas "direkta hälsa och skick".

Enligt veterinärintyg mår hästarna bra och ett djurförbud står därför inte i rimlig proportion till det ingrepp som ett sådant skulle innebära för mannen, anser kammarrätten.

Kammarrätten går därmed på mannens linje.

 

Läs också: 

"Dagens system innebär att ett djur kan vara avlivat - när djurägaren väl vinner i domstol"

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

1 kommentar

Hvor skal alle vores klinter henvende os , vel vide at den Svenske Stat og deres underordne driver en anden regeringen som ikke opfylder de henvendelser borgerne gør gennem de ind standser som henvises til og vi har en del dansker som ikke bliver hørt i system . men er brutalt plyndret deres ejendomsret og deres aktiver .

Vi ønsker hjælp nu til at løse dette inde flere Selvmord skal ske i landet .
Intet kan vildlede mere en Sandhenden .

-Dette er en yderes alvorlig henvendelse og koster borger Liv og aktiver , hvordan skal en ny velfærdsondringen dække den som var der hvor man har Plyndret dyr i borgers private hjem og mishandle dem i gennem sektoren ude Uvildig part . ..
Det er jo at lave total grin med folks tryghed ..

Kan det have sin rigtighed at man kan benytte sig falske dokumenter for at gennemtvinge sager i Domstolen som fornægter bevisførelsen for de mange borger henvendelse der har forsøgt sig gennem denne vej ,at få deres sager prøvet ved domstolen
og man i Domstolen nægte dem høring eller afklaringen af bevis ..
Vi under hvem som skal tage del af de henvendelser fra både Svenske og mange danske Borger som bliver nægte deres rettigheder ,bevidst frarøve deres ejedomsting og avls dyr til flere millioner kroner ,når ingen tage henvendelse alvorligt dette brev er sendt ud over alt NU vil vi have Svar på Regnskab for de mange dyr man har Tyvstålet i privat hjem .

Jeres Land og sektor henviser man til mange forskellige §§ men end ikke EN af disse fremgår ,der korrekt behandling af borgers tryghed eller vejledningen for en sag som fra tager dem deres menneskelige rettigheder , at eksembel deres landets Landstyrelse samme med deres enheder har tvunget i gennem i de sidste 10 år måske mere på privat hjem ude ret til det .

.Vi har henvist til mange menneskelige rettigheder §§ og lab i EU Bl -PG 8 ,1

hvem skal vi så be, om at tage del af dette som sker her over hovedet på vores borger nå ingen tør grave i det og få det frem som det handler om ,for dette er yderes alvorligt, men måske det er på tide at andre få indsigt i det som forgår , for ingen kan bo i Sverige med deres husdyr eller børn ,og ejer du nået, kan det inddrages af Statens ulovligt medvirkende personale som ude de retningslinjer der er forbeholdt i lovgivningen misbruger sine stillinger for at tvinge sig på privat hjem .. .

http://www.atl.nu/lantbruk/krav-pa-ombudsman-for-djuren

https://www.facebook.com/HelenaLindahlVasterbotten/videos/85286532490491...
Dette opslag er ud over Face Book og sendte til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Nu må det være nok med nægtelse af Systems omgang med ulovlig håndteringen af lovens §§ og alle de bedrag som er forgået , folk udsætte daglig for at være offer for ingen kan bo i Sverige med disse forhold som koster borger hele deres eksistens ,hvor så mange mennesker vær eneste dag ,bliver frarøve deres rettigheder .
Dette opslag er ud over Face book og sendte til alle med indflydelse i og ude for landet .
Sådan forgår det med et Hemmeligt netværk i et lyssky univers, som p.t. er kontrolleret og styret med Svenske velfærdsystem Landstyrelsens personale og medvirken politi og dyr ambulance selv bevis for at Domstolene er med i dette og sidder på flere taburetter i at dømme folk og så selv have dyr stald for at tage ind beslaglagte dyr for formidling og en indtægt gennem politiet med skattes borgers penge .

Nu kan det være nok med lukrative bijobs i velfærdens håndteringen af tilsyn af husdyr i landstyrelsen af de kæledyr, hvor flere afdelingschefer sammen med de forskellige Domstole svindler sig frem til ønskede afgørelser i flere sager, som handler om omfattende bedrageri og økonomisk kriminalitet og ingen dyr at vise i de mange sager som bliver frikativ sat op , dette gøres samme med ordensmagten, politifolk i funktion uden en dommerkendelse og total nægtelse endda ude Målnummer der aldrig er indstemplet i eller oplyst i deres Dagbog register -

De opdigter mange usandfærdige grunde til dette, og disse mange henvendelser må frem i Åbenheden.

Hvor gentagende afslag, ja stribevis afsiges af svigagtig e dommere og Domville sager , som er bygget på en lodret løgn aldrig kommer ud i åbenheden .

Sager som bliver tvunget i gennem uden om registrering og politianmelder som er fikset, så alt ender i ren kaos af Uorden men så kan under retsmøde overses og sagen bliver en Dom en Ugyldig Dom som stemples ind ude Vidner & Uvildig part eller bevis på deres påståenden .

Ingen af disse sager har være fyldestgørende ,vi har ikke set en eneste sag endnu, og nej der er ingen formalitets fejl, det er organiseret planlagt tyveri , hvor disse folk anvender sig af et svindelnetværket der ihærdigt dækker sig ind i forhold til deres svindel og bedrageri og ikke tør bryde kæden, for det handler om flere hundrede millioner kroner og leve liv, som vær dag misbruges i form af , at dække for en velfærd som ikke findes .

Og så ender man lidt på den i ny og næ.

Fremgangsmåden er enkel, har I dyr, avlsdyr, er svag på nogen måde , ældre , eller kommer fra et andet land, og ikke forstår sig på alle de ubeskrivelige retningslinjer som de heller ikke selv kan, eller vil efterkomme, da de arbejder uden om Lovens §§, jaa så er det sådan, at driver du /i et hobbylandbrug af forskellige husdyr ,eller en lille virksomhed, stutteri, kennel eller har kvæg m. m. eller en anden form for dyre erhverv, Jaa så er du helt sikker på at tabe både dem og dine andre aktiver, for dyrene er bare en indgangsvinkel (niche) for at komme til din formue i form af hus ,gård eller andre aktiver du ejer, som de beslaglægger , med den regning der så kommer som sidste hilsen med posten .

Når de altså har brudt ind i dit hjem uden kendelse og mishandler dig og husdyrene , så benægter de forholdene, så de kan fuske med deres egen interne netværk .

Nu ved vi at disse sager skal til at " tilkomme en offentlig myndighed " og der skal træffes afgørelse i retsforhold, der vedrører den private ejendomsret, og er en uretfærdighed som er nægtet enhver uvildig part i at håndtere disse afgørelser og behandlinger, for der findes ingen med indsigt.

læs med her https://forystablogg.wordpress.com/2018/01/

For nu tilkommer retten ikke længer dig og det gå heller ikke ind under nogen retsplejelov, den har man nemmelig Ophævet . så dine menneskelige rettigheder er lig med et nul fra første April 2018 https://forystablogg.wordpress.com/2018/01/08/5e-punkter/

Vi undrer os, om man har sløjfet Retsplejeloven der omhandler privat ejendomsret via et aktiv og der har man ret til husdyr ..

Tit falder dommene på usandfærdigt grundlag, i de mange sager som aldrig har være anmeldt eller bevis på, og de som skulle føre folks forsvar ender ud i andet. Vi undrer os, om disse advokater og Jurister ikke forstår problemerne og hvorfor der ikke er mere Medie interesse og journalister for dette brud man begå mod folket .

Korruption er åbenbart blevet en hverdags tilstand af frygt for den enkelte borgers restsikkerhed samt den betroede myndighed kan fortsætte sin drift i lovlig stand nu for egen vindings skyld", altså misbrug af alle deres embedsstillinger til privat berigelse.

ja man ligefrem begrunder dette med at folket opdigter hele historien om overtagelse af deres frihedsret i ejerskab af husdyr og landdyr, så hvad er sandheden?

Jo den er, at folk tager deres liv, flygter, og er rædselsslagen ved tanken om tilsyn .

De som ikke har prøvet dette endnu, er enten ven med disse overstående eller også er det dem som driver denne hemmelig drift .

Det handler ikke længere om dyr, men en fed fidus, en ny brancheforening bag lukkede døre, et tabu

Korruption blandt embedsmænd i Sverige er en hverdag ting det har foregået typisk via vennetjenester og bi jobberi, men er også til at dokumentere på skrift .

fra A-Z og der er mange dokumenter og folk som kan understøtte denne grove drift på deres husdyr .

Her er det landets dommere og højesteretsdommerne ,der i sidste ende beslutter deres domme på falsk bevisførelse og i spidsen sidder en til flere latterglade Chefer, som vandt hans mål på en personlig vendetta, Disse sager er ofte gjort gennem vennetjenester hvor hele sektoren af folk som arbejder som ansatte i det offentlige, dagligt misbruger deres stillinger med falske underskrifter og envejs kommunikation, dyr avles på i deres egne faciliteter og kastes rundt som vandrepokal samt dør, eller bliver aflivet i form af sult, stress og uforklarlig forsvinding, også dette er der bevis på.

Naturligvis er dette et ømtåleligt emne i Sverige, da folk tager deres liv for at ingen vil høre dem!!

Disse embedsmænd søger en balance mellem deres trang til at opnå fordele og angsten for at blive afsløret , men hvem vil have deres husdyr taget uden grund .

måske skulle folk tænke over dette .

Korruption er strafbart, ifølge vores eget land, der har vi en dansk lov Jf straffelovens §122, §144-146 og 155. Embedsmænd kan straffes for mandatsvig og deres modparter for medvirken.

En sådan må også være muligt at finde i Sverige og fastholde disse for organiseret brud mod folket og deres liv med dyr .

Vi mener jo at der skal Opkrævede millioner for svigt for de smerter og forsvinde af dyr m m , for Folkes tab af deres menneskelige rettigheder af alle de svindelhistorier som system har budt folk gennem bloggen her jo siger en del om hvor stort dette er ved at udvikle sig , der er et klart bevis for brud på EU retten som også er dokumenteret her i årstal, jævnt med indsigt i folks liv og deres frygt for Landstyrelsen og deres Utalige kontroller der ingen respekt har for dyr eller ,Disse folket som har være offer for denne overmagt, mener vi jo at må istemme alvorden i denne tvang hanlig som forgår og kræve en fælles stævning af brud på Friheds retten og omgang med levende væsner man har misbruges i egen ind standser alene kun for penge og intet andet .

Falske Dommer Der påtvinges i at der driver internater ude om borgernes vide m for så at disse folk i sektoren , selv kan drage nytte af alle de fine avlsdyr man har Tyvstjålet , endda har disse folk flere roller i deres embede og drive beslags stalde, der kan huser dyr ,De selv har være Dommer for i Retten alt i mens for at nægte borger Deres juridiske ret og så tager man helt enkel ind disse dyr for misbruge dyrenes til deres egen indtægt og kræver dobbelt betalingen gennem politiet og foden sender , hvor man en gang har tage penge i statskasse som gå gennem politiet s ordningen!!

Det er super smart ide .

Vi kan ikke accepterer denne form for betingelser af groft systemfejl, snyde og bedrage på folkets rettigheder og deres liv med dyr , med dette perspektiv at det er overlagt Tyveri af husdyr og har ikke en dyt med redning at gøre , kompetencer i forhold til deres drift svare til DDR metoder med en Nazistisk gennemtvunget kontrol som tvinges i gennem ude mådehold og nogen former for papirer ,Og vi under os om, dette også skal gå ud over andre Europæiskes lande ,s §§ samt de indgåede aftaler man har indgået med EU .

Der er mange bevis på dette, hvordan folket flygter ud af landet med deres kæreste eje og er total i chok og man mishandles til at overgive deres dyr eller de bliver brutal slået ned ude respekt for levende væsner eller også må de se dem blive Eskorterer væk for så at bliver aflivet et hemmelig sted , dyrene forsvinder rask væk fra deres gårdspladser , er dette "dyrvelfærd" .

Når man ikke har som borger fået en Uvildig part eller rådgiver ind under dette brud forgår jævnt , viste i at der 12000 borgers oplevelse i jeres land der er frataget deres juridiske rettigheder .
Og Sverige s Velfærd samme med Staten er blevet et Røverisk tag selv bord hos den privat borger .

Har du /i en løsning til, hvordan de mange borgere med deres liv og husdyr , på en effektivt måde kan bekæmpe problemet med disse korrupte folk i hele denne sektoren og de mange kriminelle embedsmænd tjeneste mænd , Der daglig begår Lovbrud ude om de retningslinjer som er til for alle så vil vi gerne høre fra jer .

Vi har også en register fordelt på 2 bind vi kommer at offentliggøre så alle kan se hvordan man I tillægge sektor Jordbrugsværker har , Misbrugte Borgrens Data system i form at Cpr og adresser føring og hemmelig register som vi kan ligge frem med dags dato

For nu har man ved den nye Lov jo legaliseret Brud som forgår i Staten med disse Stat hoveder der end ikke kan forstår Engelsk og sat op en ny ide for en lov der skulle komme den 1-4 2019 .. Undre os at vad var galt med den gamle ,når man ikke følger de regler som var der , men den nye lov skal gøre det muligt at misbruge, det man hele tiden har fortage sig ude om Loven tyveri ude kendelse .. Er det virkelig det borger kan og skal forvendte sig når de ejer dyr.

Så er der jo ingen der kan bo med dyr i landet eller flytte der til med deres husdyr problematikken kan blive stor om dette her brev bliver oplyst over alt i verden . .

Vi har sendt dette til en del journalister ude fra , som har fået del af disse mange brev , for at de har mulighede for at kunne belyse disse sager da folket er i ren panik .

Vi mener at det er vigtigt, at man engagerer sig i sit samfund og står samme og man ikke skal dele folk op sektoren til selv at eje og administrerer dyr , ved at tage fra privat hjem ude dette skal gå gennem en Uvildig part og tillade sig at slå ned på alm borger for at tvingen sig på ejendoms rette det er helt Uhørt .

Som net jurist samme med vores mange Partners , har vi beslutte at gå hele vejen for disse mange folk , da de også høre ind under EU rette og nogen burde tage vare på de som bliver offer for en kriminel hanlig i Velfærden som jo er temmelig mange borger Der alle har være nægte deres menneskelige rettigheder til at blive hørt korrekt i og ude for Domstolen og dette er alvorlig kritik af Sveriges opførelse over for alle også deres indflytter som vi har tage del af gennem de sidste år . .

Vi mener det er helt sanseløst at Domme udføres ude respekt for henvendeler og bevis førelse så som bevis på de dyr som påstået at være " mishandle eller være opspind alt i mens at man stjæler levende liv fra borgen !

Når vi ved om at mange sager er forgået ude om loven og med frikativ e besk-rivninger så som falske dokumenterer og dyrlæge attester hvor ingen billeder af dyr fremgår .

Nu må det ophøre . https://forystablogg.wordpress.com/ Ingen Stat i Hele EU har ret at udtømme folks liv på et sådan effektiv måde som dette Gøres i dag !

venligst Jura Floance Smith & Partners

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.