Skip to content

Så ska hyresgäster skyddas vid bränder - fd justitieråd vill säkra rätten till ny lägenhet

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Hyresgäster som drabbas av en brand kan förlora sitt hyreskontrakt och därmed stå helt utan bostad. Nu föreslår det tidigare justiterådet och professorn i civilrätt Bertil Bengtsson ett bättre skydd där hyresgästen kan få rätt till en ny lägenhet.

 

Bertil Bengtsson har gått till botten med skyddet för hyresgäster som får sin bostad förstörd av till exempel en brand - och som förlorar sina hyreskontrakt.

Han förslår att hyresgäster ska ha rätt till en ny lägenhet i samband med att en lägenhet förstörs om det är skäligt.

Beroende av hyresvärden
I dag kan ett hyresavtal upphöra om en lägenhet blir förstörd, till exempel vid brand. Hyresgästen har i det läget en "utsatt ställning" eftersom man är beroende av hur hyresvärden agerar.

I dag tas inte heller någon hänsyn till att omständigheterna kan skifta eller att olika lösningar kan vara motiverade.

För att åstadkomma ett starkare bostadssocialt skydd föreslår Bertil Bengtsson att bostadshyresgäster ska ha rätt att begära ett nytt hyresavtal när deras lägenhet har förstörts.

Intressen måste vägas 
Men det ska göras en skälighetsbedömning där hyresvärdens och hyresgästens intressen måste vägas mot varandra.

Om exempelvis hyresvärden ska återställa lägenheten eller kan förfoga över andra likvärdiga lägenheter kan det tala för att hyresgästen ska ha rätt till ett nytt hyresavtal.

Hyresvärden ska dock inte behöva bygga upp ett förstört hus men kan förpliktas att tillhandahålla en lägenhet i ett återuppbyggt hus eller en likvärdig lägenhet som hyresvärden kan förväntas förfoga över i ett annat hus.

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt