Skip to content

Så luras försäkringsbolag med olagliga villkor och löften - Konsumentverket granskar bilförsäkringarna

Foto: Henrik Montgomery/TT

Konsumenter borde ha bättre koll på sina bilförsäkringar men Konsumentverket konstaterar att ansvaret faller på försäkringsbolagen. De använder till exmpel oöverskådliga 80-sidiga avtal och "luras" med löften om ”tryggt” och ”enkelt”.

 

Överförsäkrade eller underförsäkrade är en känt problem för de flesta konsumenter och vad som egentligen omfattas av bilförsäkringen är det inte många som orkar eller överhuvudtaget klarar av att ta reda på.

I en granskning från Konsumentverket har man funnit exempel på skrivningar från försäkringbolag som kan tolkas som att "försäkringen ersätter alla skador oavsett vad som hänt". Skrivningarna är ofta ett resultat av att det ställs "stora pedagogiska krav på bolagen" som "måste presentera innehållet och begränsningarna på ett enkelt och tydligt sätt".

Skapar "övertro"
Men kraven på att vara enkel och tydlig och ambitionen att locka till sig kunder resulterar ofta i reklam som skapar "en övertro" på försäkringen. Försäkringsbolagen använder till exempel gärna svepande formuleringar med ord som ”tryggt” och ”enkelt” - utan att förklara vad det betyder.

Konsumentverket konstaterar att det ibland till och med låter som att till exempel hyrbilen inte kostar någonting alls, när det i själva verket är så att konsumenten måste betala en del själv.

Konsumentverket påpekar också att när bolag lyfter fram personer som vittnar om "försäkringens förträfflighet" måste de vara verkliga och inte påhittade.

Olagliga försäkringsvillkor
I sin granskning har man även stött på avtalsvillkor som är direkt olagliga, eller olämpliga eftersom balansen mellan bolag och konsument blir skev till bolagens fördel.

Ett vanligt exempel är otillåtna omfattningsbestämmelser, till exempel när man undantar skador som har uppkommit då bilen körts av någon som är alkoholpåverkad eller saknar giltigt körkort. 

Felaktig information
Ytterligare exempel är krav på att polisanmäla skada på en viss ort, trots att man numera oftast anmäler skador via webben eller per telefon. Ett annat är exempel är felaktig information om Allmänna reklamationsnämnden som gör att konsumenten kan missa möjligheten att få hjälp vid en tvist.

Fler exempel på olagliga villkor är sådana som begränsat konsumentens rätt att välja ombud vid en tvist.

De försäkringsbolag som har ingått i granskningen har fått ta del av resultatet och Konsumentverket kommer att följa upp de brister som man hittat.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt