Skip to content

Rörligheten på bankmarknaden ökar - konkurrens och större kunskap ligger bakom

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix / TT

Det råder ökad rörlighet på bankmarknaden när kunderna har fler alternativ, färre administrativa hinder och bättre kunskap. Detta slår Konkurrensverket fast i en ny rapport som undersöker rörligheten på bankmarknaden sedan år 2001.

 

Konkurrensverket publicerar en rapport om kundrörligheten på bankmarknaden. 

Rapporten som skrivits av forskaren Jeanette Carlsson Hauff inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, följer på två tidigare publicerade rapporter år 2001 respektive år 2009.

I årets rapport ser man att det skett en tydlig ökning av kunder som kompletterat eller bytt bank jämfört med de två tidigare undersökningarna. 

Ökningen kan delvis förklaras av en ökad konkurrens genom att fler företag etablerat sig på bankmarknaden men även på att kunderna själva har ändrat sina attityder gentemot bankerna.

Det går även enklare och smidigare att byta bank idag, både på grund utav en ökad digitalisering men också eftersom både regel- och administrativa hinder har tagits bort. 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt