Skip to content

Regeringen vill ge Kustbevakningen nya polisiära befogenheter - men Lagrådet tveksamt

Foto: Janerik Henriksson/TT

Regeringen vill ge kustbevakningen nya befogenheter till sjöss när det gäller brottsbekämpning. Men Lagrådets jurister är tveksamma till den nya ordningen och pekar dessutom på en rad felaktigheter i den föreslagna lagtexten.

 

Regeringen vill att den nuvarande lagen om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning ska upphävas och ersättas med en ny lag.

Den nya lagen "Kustbevakningslagen" ska samla alla regler om Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn istället för den splittrade lagstiftning som finns idag.

Fler polisiära uppgifter
Lagen ska också klargöra hur Kustbevakningens ansvarsområde ska avgränsas i förhållande till polisens ansvarsområde och innebär att personal hos Kustbevakningen får fler polisiära uppgifter.

Man kommer på egen hand att kunna utreda vissa brott till sjöss, till exempel fiskeribrott. Myndigheten får även rätt att initiera och i vissa fall bedriva förundersökningsarbete. Kustbevakningen kommer också att få utökade möjligheter att stödja polisens arbete med till exempel våldsbrott som begås till sjöss.

Lagens benämning "missvisande"
Men lagrådets jurister är inte nöjda med lagförslaget. Bland annat konstaterar man att kustbevakningens personal kommer att behöva utbildning för att kunna sköta de polisiära uppgifterna men att utbildningsbehovet inte har fått tillräckligt med uppmärksamhet i utredningen.

Lagrådet konstaterar också att benämningen "kustbevakningslag" är missvisande och måste se över igen. Lagrådet pekar också på en rad andra formuleringar och benämningar i de olika paragraferna som inte håller juridiskt eller som är direkt felaktiga, bland annat har man i lagtexten hänvisat till fel lagrum på ett par ställen.

Regler om skjutvapen saknas
Lagrådet är också kritiskt mot att Kustbevakningens område avgränsas geografiskt mot polisen och att rätten att använda skjutvapen inte regleras medan rätten att använda handfängsel finns med i lagtexten.

Lagrådet påpekar också på att det "ur legalitetssynpunkt inte är acceptabelt att myndigheters tvångsbefogenheter grundas på förarbetsuttalanden i stället för på tydliga föreskrifter".

När det gäller att Kustbevakningen ska få ingripa mot "störningar av allmän ordning" ifrågasätter lagrådet "om en sådan befogenhet ens behövs". Detta eftersom "de flesta uppträdanden till sjöss inte torde beröra andra i en sådan utsträckning att den allmänna ordningen störs".

Den nya kustbevakningslagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft vid årskiftet.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt