Skip to content

Regeringen läxas upp av HFD - har inte rätt att besluta om rättegångskostnader i domstol

Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Mats Melin var ett av de justitieråd som prövade regeringen Löfvens beslut. Foto: Maja Suslin/TT, Adam Ihse/TT och Henrik Montgomery/TT

Regeringen har inte rätt att besluta om parternas rättegångskostnader i domstol - även om regeringen övertar handläggningen av målet. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen och slår därmed regeringen Löfven på fingrarna.

 

Det var ett bolag som hos Mark- och miljödomstolen i Växjö ansökte om tillstånd att uppföra en havsbaserad vindkraftverkspark i Hanöbukten cirka fem kilometer sydost om ön Hanö i Sölvesborgs kommun.

Tre fastighetsägare protesterade och förde talan mot beslutet i domstolen. De ansökte också om ersättning för sina rättegångskostnader.

Rörde totalförsvaret
Eftersom målet rörde totalförsvaret beslutade domstolen att överlämna det till regeringen när det gällde vissa av frågorna. Domstolens avsikt var att därefter återuppta målet och slutföra handläggningen.

Regeringen ansåg dock att man skulle avgöra hela målet vilket man också gjorde. Bolagets ansökan avslogs och i samband med detta beslutade regeringen också att avslå fastighetsägarnas yrkande om att får ersättning för sina rättegångskostnader.

Fastighetsägarna vände sig till Högsta förvaltningsdomstolen och begärde att regeringens beslut skulle upphävas genom en så kallad rättsprövning.

Ska beslutas av domstol
Regeringen, å sin sida, anser sig ha haft rätt att besluta även om rättegångskostnaderna. Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att regeringen har fel och att det ankommer på mark- och miljödomstolen att besluta om rättegångskostnader.

Regeringen borde alltså inte ens ha prövat fastighetsägarnas krav på att får ersättning för sina rättegångskostnader och HFD upphäver därför regeringens beslut och slår fast att frågan ska prövas av domstolen.

.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Regeringen Löfven skulle ha mycket nytta av antingen en god man eller förvaltare.

Det finns exempel på tidigare statsministrar utan högre utbildning som lyckats väl men Löfve´ns stora problem är att han inte förmår ta till sig information och se till att hålla sig med kompetenta rådgivare. Det här, TS-skandalen mm mm är exempel på det.

Det här har ju inget med löfven att göra utan statsrådsberedningens jrister.

Finns väl ingen vanlig, ej juridiskt skolad person, som skulle ha vetet detta.

Hursomhelst, regeringen borde inte få avgöra något som detta - de ska inte få stifta OCH döma!

Det är regeringen som står för beslutet även om det givetvis inte är Löfven själv som i praktiken fattar det. Han har dock fullt ansvar för regeringen och den delegationsordning som finns där. Så, jo... det har i högsta grad med statsministern och den befogenhet som tillkommer regeringen, inte tjänstemän vid Regeringskansliet, att göra. Annars borde vi givetvis inte ha denna konstitutionella ordning.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.