Skip to content

Regeringen läxas upp av HFD - har inte rätt att besluta om rättegångskostnader i domstol

Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Mats Melin var ett av de justitieråd som prövade regeringen Löfvens beslut. Foto: Maja Suslin/TT, Adam Ihse/TT och Henrik Montgomery/TT

Regeringen har inte rätt att besluta om parternas rättegångskostnader i domstol - även om regeringen övertar handläggningen av målet. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen och slår därmed regeringen Löfven på fingrarna.

 

Det var ett bolag som hos Mark- och miljödomstolen i Växjö ansökte om tillstånd att uppföra en havsbaserad vindkraftverkspark i Hanöbukten cirka fem kilometer sydost om ön Hanö i Sölvesborgs kommun.

Tre fastighetsägare protesterade och förde talan mot beslutet i domstolen. De ansökte också om ersättning för sina rättegångskostnader.

Rörde totalförsvaret
Eftersom målet rörde totalförsvaret beslutade domstolen att överlämna det till regeringen när det gällde vissa av frågorna. Domstolens avsikt var att därefter återuppta målet och slutföra handläggningen.

Regeringen ansåg dock att man skulle avgöra hela målet vilket man också gjorde. Bolagets ansökan avslogs och i samband med detta beslutade regeringen också att avslå fastighetsägarnas yrkande om att får ersättning för sina rättegångskostnader.

Fastighetsägarna vände sig till Högsta förvaltningsdomstolen och begärde att regeringens beslut skulle upphävas genom en så kallad rättsprövning.

Ska beslutas av domstol
Regeringen, å sin sida, anser sig ha haft rätt att besluta även om rättegångskostnaderna. Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att regeringen har fel och att det ankommer på mark- och miljödomstolen att besluta om rättegångskostnader.

Regeringen borde alltså inte ens ha prövat fastighetsägarnas krav på att får ersättning för sina rättegångskostnader och HFD upphäver därför regeringens beslut och slår fast att frågan ska prövas av domstolen.

.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt