Skip to content

"Polisen talar bara om utländska ligor - men hälften av inbrotten begås av lokala återfallsförbrytare"

DEBATT - av Anders Bergstedt, f.d. kriminalpolis

 

Bostadsinbrotten - ett olösligt problem?  Det var rubriken på stiftelsen  Tryggare Sveriges debatt på Pressklubben i Stockholm i måndags.

Först fick vi en föredragning via superintendent Nicholas Davies vid New Scotland Yard om situationen i London. Brottsligheten där är större och antalet inbrott har bara senaste året ökat med 13 procent  i takt med kraftiga nedskärningar av polisen sedan år 2010. Man har tvingats att satsa på grov gängbrottslighet vilket har gett inbrottstjuvarna möjlighet att flytta fram sina positioner.

Den 8 juni förra året skrev Göran Landvall, nationell sakkunnig på polisens utvecklingscentrum,en artikel  på DN Debatt under rubriken ”Bostadsinbrotten kan halveras på tre år med rätt polismetoder". Nu vidhöll han detta och påstod att bostadsinbrotten minskat med 17 procent till följd av arbetsmetoder, grannsamverkan, lås och larm och DNA-märkning.

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ:s, regionstatistik har bostadsinbrotten sedan år 2014 legat ganska konstant på ciska 22 000 per år. Skillnaden är dock att de minskat i alla regioner utom Stockholm där de ökat varje år från 6 524 år 2014 till 9 093 år 2017.

Under 2017 har de alltså ökat dramatiskt med 1 801 vilket är 24 procent. Det visar att främst den utländska ligabrottsligheten anpassat sig och koncentrerat sig på region Stockholm. Därför leder det fel om man offentliggör att bostadsinbrotten i Sverige bara ökat med 3 procent.

Jag har tittat lokalt på Lidingö som kan jämföras med andra attraktiva bostadsområden med samma tendenser. Där har bostadsinbrotten ökat stadigt från 43 stycken år 2008 till toppåret 2016 då det var 222 bostadsinbrott.

Det var alltså efter kampanjen år 2014 med grannsamverkan och DNA-märkning  där Sticklinge på Lidingö och Fornudden i Tyresö var pilotdistrikt.

De första månaderna blev effekterna stora med nio av tio förhindrade bostadsinbrott. Den propagandan använde polisen men följde inte upp att inbrotten TOTALT ökade drastiskt på Lidingö även om den höll sig på en låg nivå i Sticklinge.

Det är anmärkningsvärt att just från år 2014 var det en dramatisk ökning från 149 till 212 år 2015 – trots kampanjen.

Det är ännu mer anmärkningsvärt att kampanjen backades upp av BRÅ och att polisen fick ett forskningsstipendium av SSF Svenska Stöldskyddsföreningen. Forskningen fick bara avse försöksområdena och inte avse områdena runtomkring. Naturligtvis blir det då helt fel vilket Lidingö är ett talande exempel på.

I polisens propaganda talar man nästan bara om de utländska ligorna som svarar för hälften av inbrotten. Den andra hälften består av lokala återfallsförbrytare som ofta får straff under straffminimum och där man bara åtalar på gripandebrotten.

Polisen har inte resurser att följa upp brott som hör ihop och åklagarna lägger ner och åtalsbegränsar - bland annat därför att forensiska undersökningar tar för lång tid. Villkorligt frigivna, hopplösa återfallsförbrytare släpps från häktningar.

I samband med debatten på Tryggare Sverige bekräftade kommissarie Fredrik Gårdare att vi i Sverige har en liknande situation som i London och har också blivit tvungna att satsa på grov gängkriminalitet istället för på mängdbrotten.

Det är uppenbart att man kan flytta på brottsligheten genom polisiära metoder, grannsamverkan, lås och larm och DNA-märkning. Den brottsligheten är i princip konstant och anpassar sig snabbt.

Det finns ingenting som styrker Landvalls förutsägelse om att bostadsbrottsligheten kan minskas till hälften på tre år. Ett år har redan gått och tendensen totalt är den motsatta.

Bedrägerier i alla former ökar dramatiskt och minskar den totala tillgreppsbrottsligheten. Den förändras snabbt och nu när det elcyklar som är högattraktiva.

22 000 bostadsinbrott med hundratusentals brottsoffer är vårt största gissel. Då politiker, rättsväsende och polis misslyckas med att få stopp på dessa är det fel att lägga ansvaret på medborgarna.

För att varaktigt minska bostadsinbrotten fordras att man följer upp seriebrottslighet och dömer ut allt hårdare straff vid återfall.

De utländska ligorna anpassar sig och står också för inbrott i fritidshus, bilar, båtar , jord- och skogsmaskiner, enteprenadmaskiner, byggverktyg, glasögon, hästsadlar, skor. En viktig åtgärd är att sätta in stor kraft på att stoppa utförsel av stöldgods från Sverige. Operation Gunder var oerhört framgångsrikt och det var oförlåtligt att lägga ner den verksamheten. 

 

Läs också"27 år och 19 avsnitt i belastningsregistret - slopa straffrabatten för återfallsförbrytarna"

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt