Skip to content

Polis utreder och delger direkt på brottsplatsen - försöket med "snabbförfarande" i full gång

Foto: Johan Nilsson/TT

Brottsutredning och delgivning direkt på plats med patrullerande polis. Detta är nu verklighet på flera håll runt om i Stockholm där försöken med så kallat "snabbförfarande" är i full gång. 

 

I slutet av januari genomförde Polismyndigheten i Stockholm en omogranisation inom jourverksamheten i tre av lokalpolisområdena inom Polisområde Stockholm Nord.

Man lyfte bort jouransvaret för förundersökningar från stationsbefälen och inrättade renodlade jour-förundersökningsledare.

- Detta har varit en förutsättning för att kunna arbeta med projektet men är något vi borde ha gjort för många år sedan, säger Jörgen Nilsson, projektledare och sektionschef för utredningsjouren i Polisområde nord i Stockholm.

Ingripande polis utreder genast
Bakgrunden är den förutvarande rikspolischefen och lagmannen Stefan Strömbergs utredning med förslag till regeringen om snabbare lagföring med fokus på direkta utredningsåtgärder där den ingripande polispersonalen i högre utsträckning utreder själva och slutför utredningen direkt på brottsplatsen.

Även nya möjligheter till delgivning har införts och man har fått draghjälp av tidigare projekt.

Än så länge nöjda
Försöksverksamheten har pågått i Stockholmsområdet i fyra månader och både polis och åklagare är än så länge nöjda med resultaten.

- Vi arbetar med projektet i Solna, Rinkeby och Täby än så länge och vi har kortat handläggningstiderna dramatiskt genom att begränsa antalet överlämningar av ärenden inom polisen, säger åklagaren Johan Lengholm.

- Nu blir utredningarna inte längre bara liggande någonstans.

Stölder, narkotikabrott och trafikbrott
Försöksverksamheten omfattar främst så kallade mängdbrott av karaktären stölder i butiker, narkotikabrott, trafikbrott, brott mot knivlagen och våldsamt motstånd, där en misstänkt gärningsperson påträffas på brottsplatsen men inte frihetsberövas.

I korthet går snabbförfarandet till så att polispatrullen på plats gör så mycket som möjligt av förundersökningen direkt med telefonstöd från en jourhavande förundersökningsledare.

Ärendet stannar sedan inom jourverksamheten och avslutas snabbt för att därefter gå direkt till huvudförhandling inom två till sex veckor.

Tidigare låg snittet på fem till sex månader.

"Stöd och råd direkt"
Enligt Jörgen Nilsson har polisen sett en kvalitetshöjning överlag, inte bara när det gäller de enklare mängdbrotten utan överhuvudtaget.

- Jag skulle beskriva det som att det sker en tidig kvalitetsgranskning redan på plats när polispatrullen ringer den jourhavande förundersökningsledaren. Då får de stöd och råd direkt på plats om vad de ska göra.

- Patrullen får sedan också regelbundet veta vad som händer med ärendet och det blir en återkoppling på deras arbete från hela rättskedjan som ingår i projektet. Den högre kvalitetsnivån på utredningsåtgärderna på plats har även påverkat andra ärenden som inte omfattas av projektet. 

Misstänkt måste själv informera sig
I arbetet ute på brottsplatsen ingår också att "delge" den misstänkte viss information.

De nya reglerna underlättar genom att lägga ett större ansvar på den misstänkte att hålla sig informerad om handlingar från tingsrätten inför en huvudförhandling.

- Det som polisen gör är att tala om för den misstänkte att handlingarna kommer att finnas på tingsrätten vid en viss tidpunkt längre fram och att det är upp till personen att själv se till att ta del av informationen.

- Den misstänkte får också tala om själv hur denne vill ha informationen, till exempel via post eller mejl. Förutsatt att handlingarna finns anses den misstänkte delgiven när det är dags för huvudförhandlingen. Då kan man inte hålla sig undan på samma sätt som tidigare, förklarar åklagare Johan Lengholm.

Bra med omedelbar reaktion
Men han tycker att den största vinsten ligger i kopplingen mellan brottet och den omedelbara reaktionen på brottet.

- Jag har flera misstänkta som har uttryckt att det är skönt att det har gått fort och att de kan lägga det bakom sig. Jag är också övertygad om att en snabb reaktion innebär att det blir tydligt för den misstänkte att just det brottet får sin konsekvens.

Färre fel och mer engagemang
Jörgen Nilsson lyfter fram lärandet som en viktig del. Han pekar på den kompetenshöjning som har följt med det omedelbara stödet från förundersökningsledarna.

De tidigare många och enkla felen har blivit färre och poliserna i yttre tjänst allt mer engagerade.

- Det är helt enkelt roligare att arbeta som patrullerande polis när man ser en omedelbar reaktion och även får veta hur det har gått med ärendet.

- Förankringen av arbetssättet har i vissa delar varit en utmaning men poliser lyssnar på andra poliser och här har vi kunnat visa att det finns goda poliserfarenheter från tidigare projekt, avslutar han.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt