Skip to content

"Perspektivskifte" i våldtäktsutredningar - så förbereder sig polis och åklagare inför nya lagen

Foto: DJ

Den nya sexualbrottslagstiftningen innebär ett ”perspektivskifte” för polisen som innebär att ”fokus i arbetsmetodiken behöver riktas mot den misstänktes beteende istället för målsägaren”. Det skriver Polismyndigheten.

 

- Frågorna till misstänkt är otroliga viktiga i förhören. Vad har man haft för relation till målsägaren och hur har man försäkrat sig om att hen ville medverka, säger Anna Lindström, verksamhetsutvecklare vid nationella operativa avdelningen, Noa, vid Polismyndigheten.

Den nya sexualbrottslagstiftningen klubbades den 23 maj i riksdagen och börjar gälla redan den 1 juli.

Den nya lagen är en så kallad samtyckelag som innebär att det ankommer på en person som har sex med en annan att förvissa sig om att den andra verkligen ställer upp frivilligt.

Får konsekvenser
Enligt Polismyndigheten får detta konsekvenser för det egna utredningsarbetet. Polismyndigheten skriver på sinnhemsida:

”Syftet med den nya lagen är att göra det tydligt att alla har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och självbestämmande. För polis och åklagare innebär det ett perspektivskifte. Fokus i arbetsmetodiken behöver riktas mot den misstänktes beteende istället för målsägaren.”

”För utredare inom polisen kommer det att bli ännu viktigare att ställa frågor kring eventuell relation mellan parterna.”

- Det vi ofta ser, är händelser där man aldrig träffat eller pratat med varandra, men plötsligt tycker någon att det är OK att ha sex, säger Karin Lundström-Kron, åklagare på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg.

Nationell konferens
En annan nyhet i den nya lagen är att målsägandebiträde omedelbart ska erbjudas. Det innebär att polisen vid det första mötet alltid ska fråga om den utsatte önskar en sådan fortsatt kontakt.

Cirka 200 medarbetare från polisen och Åklagarmyndigheten deltog redan i april i en nationell konferens om den nya lagen.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

30 comments

Spårsäkring säger inte så mycket, det säger bara om exempelvis saliv eller spermier har kunnat påträffats vid ett visst tillfälle. Det säger inget om hur sexet har gått till överhuvudtaget. Saliv och spermier skiftar inte i färg beroende på hur sexet gått till. Det är inget bevis mer än att det påträffas tillhöra en viss person vid ett visst tillfälle. Så är det ju!

Hur kassa är politikerna egentligen?

Det står vidare om händelser när parterna inte träffats tidigare och plötsligt tycker någon att det är ok att ha sex? Varför inte plötsligt vill bägge parter ha sex? Är det inte bättre att helt förbjuda 2 människor att ha sex vid första träff , så det blir olagligt direkt istället?

https://nyheter24.se/noje/835684-zara-larsson-avslojar-jag-hade-19-olika...

https://nyheter24.se/noje/kandissverige/835178-1-zara-larsson-jag-tycker...

Ja dock så skulle till exempel bevis såsom ofrivilligt väldigt höga promillehalter alkohol eller ofrivilliga droger i anmälarens kropp omgående kan säkras och knytas till en viss tidpunkt, och att det skall ha skett i samband med en specifik händelse kunna utgöra bevis, beroende på vad som självklart i övrigt framkommer.

Déjà vu, ja då skall en anmälan göras direkt för att säkra alkohol eller droger. Då skall det som sagt handla om ordentligt stora mängder som påverkat tillståndet avsevärt och att mannen (som det oftast handlar om) ifråga verkligen skall ha utnyttjat ett sådant tillstånd så att det kan betraktas som straffbart och förtjänas att ge fängelse i flera år.

Då kan det lättare utredas ifall kvinnan verkligen skall ha befunnit sig i en särskild utsatt situation som det än så länge heter. Det skulle vara mer rättvist för alla parter, än att hon istället kommer ett år efteråt och påstår att hon inte minns något en specifik dag på grund av alkohol eller droger.

Det går liksom inte både att äta kakan, behålla den och skylla på den. Det skall inte vara rimligt att både dricka alkohol och sedan utföra handlingar och därefter skylla på alkoholen.

Till detta skall man beakta att det lika gärna kan vara så att bägge parter är berusade eller lika mycket berusade, och då skall det inte finnas några fusk eller genvägar för endast kvinnor att använda alkoholen till sin fördel i sina anmälningar som ett täckmantel. Därför måste det ställas otroligt höga krav på att det görs alkoholprover direkt, och att det först och främst skall visa sig vara stora mängder, innan de ens skall gå vidare med ett ärende, för att på så vis i ett tidigt skede rensa bort fejk anmälningarna.

På så vis är det positivt med spårsäkring i vart fall efter alkohol och droger, såvida det sker proffsigt och såvida polis och åklagare endast kan hålla sig till de fall där mängden betraktas som så pass stor, att den förtjänar en häktning på mannen för vidare utredning.

Nej, jag tror det är ett totalt feltänk från Polismyndighetens sida. För egen del tror jag inte att den nya bestämmelsen kommer kunna tillämpas, jag delar Lagrådets uppfattning där. Men under alla förhållanden är och förblir det så att åklagaren har bevisbördan för att samtycke inte har förelegat. Den tilltalade har ingen bevisbörda och ingen förklaringsbörda. Åklagaren måste kunna styrka åtalet, även om den misstänkte/tilltalade inte säger ett jota. Här kan hänvisas till det s.k. "Balkongfallet", som i och sig bara bekräftar vad som alltid har gällt.

Tvärtom kommer utredningen än mer att behöva inriktas på målsägandens beteende, precis som flera tunga remissinstanser har konstaterat i samband med att man avstyrkt förslaget.

fd Hovrättsassessor, för det första kommer det att räcka för domstolarna att påstå att kvinnans berättelse är mer trovärdig, eller att hon berättat sin berättelse till någon vän, och att det är det som utgör bevis för att samtycke inte förelegat, och på sådana sätt som kommer domstolarna att döma, då någon annan slags stödbevisning inte längre kommer att krävas. Sedan har syftet ifrån början varit att lätta på bevisbördan för åklagarna och kasta över det till den åtalade, även om det utåt sett inte låter så, men så kommer det att vara innanför de stängda dörrarna.

Då det kommer till att det skulle ställas fler frågor fördjupade frågor till målsägande och angående hennes beteende är jag helt chockad över hur alltför många hakat upp sig på detta, det är bland det sämsta jag hört om detta skulle vara en orsak till att inte införa samtycke

Jag skulle istället säga att om fler frågor verkligen hade lett till att fler skyldiga skulle dömas, så hade det gärna fått ställas 1000 frågor extra till målsägandena. Det har ingen som helst betydelse det där med djupgående frågor eller fler frågor. Det extra ordinära som kommer att ske är att det kommer ställas mer fördjupande frågor tills dess att åklagarna kan dra fram sin visselpipa och påpeka att "titta titta, det saknades ett samtycke och hennes trovärdighet bör läggas till grund" för den fällande domen.

Att det skall finnas med ett målsägandebiträde redan ifrån början är för att massmedia skall kunna pressa på och göra någon slags serie/dokumentär av kvinnorna, för att i sin tur pressa domstolarna till att börja döma enligt den nya lagen.

Allt handlar om en beställning på att det skall leda till fler fällande domar!

Vet inte om detta har anförts som ett skäl att inte införa den nya lagen egentligen, och för mig är det i och för sig inte ett skäl att inte göra det. Det finns en massa andra goda skäl till att den nya lagen inte kommer att kunna tillämpas med bibehållen rättssäkerhet, vilket är ett krav för mig i alla fall.

Men åklagaren har bevisbördan och måste då visa att målsäganden inte genom ord eller handling medverkat frivilligt i samlaget. Det blir därmed med nödvändighet så att utredningarna och rättegångarna snarare än mer inriktas på målsäganden än den tilltalade. Den tilltalade kan inte dömas bara för att han (det kommer alltid vara en han) inte kan lämna en plausibel förklaring till hur han och målsäganden kom att ha samlag.

Frivillighet är något normativt. En person kan inte dömas för våldtäkt baserat på vad som rörde sig den andra personens huvud. Det får bara inte funka så. Jag kan för egen del inte se situationen framför mig där två personer bara kommer att ha samlag utan att detta varit frivilligt eller framtvingats eller en särskilt utsatt situation utnyttjats, såsom gällt enligt nuvarande lagstiftning. Och vem blir gärningsman/gärningskvinna i det fallet?

Jag säger det igen. Jag har inte själv sett eller läst om fall där samtyckeslagstiftning kunnat fylla något slags lucka i lagstiftningen. Det talas om "Lund-fallet" osv., men analyserar man domarna ser man att en samtyckeslagstiftning inte förändrat något, i vart fall inte om vi på allvar menar att bevisbördan ska ligga kvar på åklagaren, vilket den ska i en rättsstat.

Det som tillkommer med samtyckeslagen är en från början inbyggd förklaringsbörda som inte funnits tidigare.
Har det tilltalade inget bra svar på hur samtycket säkerställdes så blir det i praktiken samma sak som uteblivet samtycke.
Det förvånar mig att du som fd assessor inte inser det.

Anton den värste, mycket fint sammanfattat av dig!

Tack-jag har mina ljusa stunder :-)

Att det drev som frammanat den nya bestämmelsen vill ha det så är en sak, en annan sak är att jag som rådman, och förhoppningsvis en majoritet av mina kollegor, inte i praktiken kommer att lägga någon bevisbörda på den tilltalade. Detta medför sannolikt också att bestämmelsen inte får någon verkan, det kommer inte gå att fälla någon på den, precis som bl.a. Lagrådet varit inne på. Men jag förstår er oro, utan tvekan.

fd Hovrättsassessor, de som kommer att dömas kommer ju att dömas på berättelser om avsaknad av samtycke (oavsett om det är falskt eller sant), för det är ju det som det kommer att handla om. Så självklart kommer domstolarna kunna döma på endast trovärdiga berättelser och lägga det till grund för en fällande dom. Annars hade det inte gjorts någon ändring alls i lagstiftningen, och kravet hade varit kvar om att våld eller särskild utsatt situation måste bevisas såsom det är just nu. Fast då detta inte längre blir ett krav utan att det räcker med påståenden om avsaknad samtycke i en gärningsbeskrivning så är det ju detta som kommer ligga till grund för fällande domar. Det blir berättelserna och så kallad trovärdighet som kommer bli det avgörande om samtycke, och inte som det annars är om våld eller utnyttjande av tillstånd. För egen del finns ingen oro, men det kommer snart bli mer oroligt läge för HD.

Jag tror dock tyvärr på att fler oskyldiga först måste häktas, åtalas, och kanske dömas. och att det sedan visar sig ha varit felaktigt på olika sätt och att detta får sin ordentliga spridning och genomslagskraft innan det blir nya ändringar i framtiden.

Med tanke på att det inte kommer att krävas så mycket för fällande domar, så kommer likväl de oskyldigt dömda lättare att komma upp ur ytan på ett mer synligt i framtiden och då kommer inte längre politiker eller massmedia kunna mörka mer. Det kommer bli intressant då vissa kvinnor kanske kommer att erkänna att de kom ihåg att de fanns ett samtycke på något sätt efter att de först lyckats få någon dömd, och då måste hela domen förändras på bara ett litet erkännande, då de fällande domarna kommer att hänga väldigt löst. I och med att det bara blir berättelser som kommer ligga till grund för de fällande domarna, kan det inte krävas något annat än något likvärdigt för att vända och rubba dom. Det kommer ta sin tid, men fakta kommer sakta men säkert till slut att hinna ikapp tiden. Fakta har inget bäst före datum.

Jag hoppas innerligt att alla juristdomare resonerar så klokt som du.
Polisen kommer att ändra sina förundersökningsmetoder enligt den nya lagstiftningen vilket rimligtvis borde innebära konsekvenser i form av fokus under förhandlingen på hur samtycket uttrycktes och kräva någon form av svar från det tilltalade.

fd Hovrättsassessor, i och med den nya lagstiftningen kommer det ju som sagt inte krävas någon annan slags stödbevisning som tidigare , exempelvis dokumentation på skador som skall ha uppstått ofrivilligt, eller ofrivilliga droger, eller situationer. Nu kommer det endast handla om rena berättelser, där åklagarna skall försöka påstå att det saknades samtycke på något sätt, och misslyckas dom med det, så försöker dom med att det på något sätt skulle varit oaktsamt.

Det är ju endast de så kallade trovärdiga berättelserna som kommer att ligga till grund för de fällande domarna, då ingen mer bevisning kommer att behöva krävas. Det är ju därför de inför den här lagen. Det handlar om att få till fler åtal än tidigare, och få upp frekvensen anmälningar till åtal, och frekvensen av fällande domar. Då åklagarna har lyckats få kvinnorna att påstå att det saknades samtycke och de är trovärdiga, och männen inte kan visa upp någon form av inspelning eller avtal som bevis för sin oskuld, ja då är det ju kvinnornas berättelser som kommer ligga till grund för den fällande domen.

Annars hade inte funnits någon mening med den nya lagstiftningen om alla åtal bara skulle ogillas i brist på övrig bevisning. Det är ju helt enkelt så politikerna och massmedia vill att de fällande domarna skall se ut och bestå utav.

Då åklagarna kommer att påstå att kvinnorna varit trovärdiga med påståendena att det saknats samtycke så är ju hela grejen med den här lagstiftningen att domstolarna skall kunna döma. Det finns inget mer att kräva i form av någon annan stödbevisning, för den har skalats bort.

HD är ju ganska duktiga på att skydda Hovrätterna dessutom så de kommer att köra sitt race, så länge HD duckar och gömmer undan oskyldigt dömda. Det kommer att fortsätta tills hela rättsväsendet stupar, för de är väldigt nära nu. Redan med särskilt utsatt situation märkte man ju hur dåliga åtalen varit på senare tid som nästan aldrig höll mottot, och ökningen av fällande domar av falsk tillvitelse senaste åren. Då kan du tänka dig hur åtalen kommer att se ut nu.

HD står ju överst men också mitt i mellan domstolarna och politiker samt massmedia, men så länge de gömmer undan de oskyldigt dömda och inte sätter stop för läckan,så kommer domstolarna från ena sidan döma mer hej vilt, och politiker och massmedia från andra sidan att fortsätta sitt race och ropa efter fler fällande domar.

Ni har varken poliser eller åklagare.
Ni har inte ens myndigheter för ni har inget ansvar någon av er som bemyndigar eran yrkesroll.
Skådespelare är mer likt som har sänkt ribban i landet så lågt att ingen kan göra sitt jobb längre man bara låtsas.

Kriminella hela bunten rasister dessutom och korrupta som rackarns.
Ni har korrumperat Sverige och det är ett faktum som hela folket håller på vaknar till.

Lennart Gejernormen.

Er nation är ett hån.

Jag ser paralleller mellan samtyckeslagen och lagen om hets mot folkgrupp. Men det är kanske bara jag som gör.

Beskriv hur du resonerar.

Rättsröta!

Snart kommer samtyckes apparna. Nu föreslås det redan sex-körkort!

https://nyheter24.se/nyheter/politik/840712-ssu-politikern-infor-krav-pa...

Varför gå över ån efter vatten. Det finns redan knullborgarmärke. Är man inte certifierad kan man hoppa i galen tunna.

http://www.blt.se/blekinge/14-ariga-konfirmander-fick-knullborgarmarke/

C Andersson, ja vi får väl se hur det slutar för Timell och hans badtunna!

Nu lossnade bestämt proppen.

Nu nämndes Timell och badtunnan här och det slår mig att just det fallet skulle kunna vara en sådan situation där samtyckeslagstiftningen hade kunnat fylla en funktion, om den funnits när det begav sig. Åklagaren har åtalat för våldtäkt och jag förmodar att det görs gällande att Timell höll fast målsäganden på något sätt och därmed uppfyllde kravet på betvingande.

Men om annat inte kan styrkas än att han lyckades föra upp fingrar i underlivet på målsäganden utan att använda någon form av tvång så kan det ju inte vara våldtäkt, men skulle kunna ha varit det om det skett i dag. Å andra sidan är det en ganska unik situation och man ska inte glömma att han då kan dömas för sexuellt ofredande, med en straffskala på upp till två års fängelse.

fd Hovrättsassessor, om han har fört upp fingrar i hennes underliv utan att hon varit medveten om det, eller ej beredd på det, så är det våldtäkt även om det inte är med våld, såvida det skett mot hennes vilja på något sätt. Detta täckts absolut redan med lagstiftning som funnits för många år sedan. Det har HD slagit fast för länge sedan. Det behövs knappast nya lagstiftningar för något sådant som redan är täckt.

Ifall det däremot inte är bevisat att så är fallet är en annan sak, och ifall det inte ens har inträffat överhuvudtaget är också en annan sak.

Nej, så är det inte. Det krävs någon form av våld som är på den nivån att det utgör ett betvingande av rörelsefriheten eller liknande. Detta är den springande punkten i samtyckesdebatten. Jag hittade stämningsansökan mot Timell på nätet. Åklagaren gör gällande att Timell använt våld genom att trycka ned målsägandens höft och hålla fast henne samtidigt som han fört upp fingrar i underlivet. Kan åklagaren inte visa det förstnämnda kan han bara dömas för sexuellt ofredande, men det kräver att den rubriceringen tas upp vid förhandlingen på sådant sätt att han kan försvara sig mot den. Brottet borde i och för sig rymmas inom gärningsbeskrivningen.

fd Hovrättsassessor, att det sker mot hennes vilja är våldtäkt. För han upp fingrar och hon samtidigt säger nej så är det självklart våldtäkt som det alltid varit. Likväl om han gör det då hon befinner sig i ett hjälplöst tillstånd eller särskild utsatt situation. Det finns till och med ett fall där en man förde upp fingrarna för att kolla någon slags otrohetskontroll. Det går under våld eller hot om våld, men det är fortfarande ett brott att mannen gjorde det mot hennes vilja oavsett hur stort våldet är. Den lagstiftning som finns idag täcker mer än tillräckligt allt som behövs. Det som sker med den nya lagstiftningen är att mannen tvärtom skall kunna uppvisa att det skett frivilligt istället.Innebörden är fortfarande densamma och även resultatet, men det blir lättare att döma.

Det måste finnas utrymmen då mannen och kvinnan kanske till och med är överens om att mannen för in fingrar eller penis, alltså då det är frivilligt, och skulle allting klassas som ofrivillgit
så kvarstår inga tillfällen för då det skall vara frivilligt. Så det är helt i sin ordning att mannen antingen gör det med våld, hot om våld då kvinnan är rädd, eller i ett hjälplöst tillstånd. Bredare än så , då är det utanför ramen, och då skulle vilken kvinna som helst kunna påstå att det alltid är en våldtäkt. Därför kommer den nya lagstiftningen skapa problem och oskyldigt dömda istället.

Det måste vara kvalitet på lagstiftningen då det ändå handlar om flera års fängelse som den åtalade riskerar. Då måste det också finnas ett visst ansvar hos kvinnan, allting kan inte överbelastas männen och göra det så lätt tillgängligt att döma.

Återigen så vet vi inte ens om det överhuvudtaget har skett i den där badtunnan, och om det har skett, så vet vi inte vilka signaler kvinnan gav med ord eller handling, eller huruvida hon visade att han skulle avsluta något hon kanske varit med om från början o.s.v listan kan göras lång men ingen vet ens om det inträffat. Därför måste det vara kvalitet på det hela, att någon kanske hört henne skrika nej från badtunnan, eller att hon varit i hjälplöst tillstånd, eller uppenbart att hon känt sig hotad. För vem skall annars avgöra huruvida de var frivilligt eller inte om det nu så har skett. Vad gjorde hon naken intill honom, och vad gav hon honom för signaler, sa hon kanske ja med ord eller i blicken, rörde hon sig mer mot honom o,s,v , och där måste gränsen gå, och där bär kvinnan också ett ansvar för sina handlingar.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/hd-andrar-dom-om-otrohetskon...

https://www.svd.se/nya-granser-for-valdtakt

I fallet med den s.k. otrohetskontrollen var det på det sättet att HD meddelade prövningstillstånd endast i fråga om brottsrubriceringen. Såvitt gällde händelseförloppet utgick man från hovrättens dom. Enligt åtalet, som hovrätten i och för sig fann styrkt, hade mannen knuffat ned kvinnan och tvingat isär hennes ben för att därefter kunna föra upp fingrar i underlivet. Det var alltså både påstått och styrkt att våld i lagens mening förekommit. Det är också bakgrunden till att åklagaren i fallet Timell måste ha med ett påstående om våld i gärningsbeskrivningen.

Enligt den nyss antagna lagstiftningen skulle det vara annorlunda. Likväl anser jag också att den hittillsvarande omfattningen av våldtäktsbestämmelsen är tillräcklig. Andra straffvärda beteenden med sexuell inriktning kan bestraffas som sexuellt ofredande och straffskalan för det brottet kan utnyttjas bättre.

fd Hovrättsassessor, hur som haver så kan Timell fortfarande dömas om det är bevisat att hon sa nej om han i samma veva förde upp fingrarna i hennes underliv, för då är det mot hennes vilja och det täcks för länge sedan med existerande lagstiftning även om inte just våld förekommit. Då skall det vara bevisat att hon sa nej också, och i det här fallet fanns det tydligen många vittnen, så vi får väl se om något sådant är bevisat då fler personer satt i badtunnan.

Med dagens lagstiftning hade det istället handlat om vilka signaler hon gav eller vilka signaler han antog att han fick, om hon visade något med ord eller handling, detta dock under förutsättning att han till och börja med hade fört upp sina fingrar. Hade han nekat så hade läget varit densamma , att motsatsen skall bevisas. Fast skulle han som sagt uppge att så har skett, så är det helt plötsligt han som skall bevisa på vilket sätt han fick ett samtycke, då kvinnan påstår att han inte fick det. Så bevisbördan hade hamnat på honom, och lyckas han inte bevisa det, så skulle han riskera att dömas också, ifall kvinnan skulle visa sig vara trovärdig.

Nivån är satt så pass lågt och anmälningsbenägenheten kommer att öka så kraftigt att det blir de som åklagarna väljer att åtala som kommer att riskera att dömas oavsett huruvida de är skyldiga eller inte. De enstaka fällande domar som de är ute efter kommer att kosta fler oskyldiga.

Exempelvis om du tar 100 badtunnor med liknande situation, att 100 olika män och 100 olika kvinnor sitter nakna bredvid varandra i en varsin tunna. I det fall att det sker någon sexuell aktivitet och samtliga 100 väljer att anmäla, så kanske det bara är i 1 fall som det verkligen skulle ha saknats ett så kallat samtycke, men i 99 av fallen blir det fejk. Det kommer att vara överlägset med fejk anmälningar, där brottet aldrig begåtts men där männen ändå kommer att riskera att åtalas, och åtalar åklagaren 20 av dessa 100 och lyckas få 10 stycken dömda, så kanske det bara är 1 av de 10 som verkligen var skyldig. För att försöka komma åt 1 på ett så hårfint sätt kommer det att kosta för många oskyldiga . Åklagarna kommer få en drös av anmälningar då det blir så simpelt och nivån är så lågt satt till bara berättelser om signaler av samtycke hit och dit.

Det hela blir kvalitetslöst och åtalen och den bevisning som åklagarna kommer lägga fram kommer i stort sett bortsett från överfallsvåldtäkterna numera bara bestå utan rena berättelser utan krav på någon som helst annan stödbevisning. Det är därför det aldrig kommer att hålla.

Vad gäller att klassificera andra beteenden till sexuellt ofredande skulle visserligen vara mer lämpligt, men problemet är inte under vilken ram och rubrik de skall sättas. Det handlar om att det är helt orimligt att bygga fällande domar på hur den ena fick eller lämnade ett samtycke, och vilken signal den ena fick , lämnade eller uppfattade vid en viss sekvens eller sekund.

Det är satt på ett så pass luddigt läge att slumpen för fällande eller firande domar kommer att öka högre upp än taket. Det slår åt andra hållet, för det kommer hela tiden handla om att fler oskyldiga kommer hela tiden att löpa större risker, och det är inte rimligt att någon enskild domare eller nämndeman skall avgöra om signalen om samtycke är godtagen och om den sen är bevisad eller obevisad. Det blir ännu värre än vad det redan är idag, att det kommer dömas hej vilt utifrån vad varje enskild domare och nämndeman tycker om frivillighet.

Stupet är som sagt nära, och HD ligger risigt till, för dom som står i kläm, och dom som låtit det hela gå så långt med politikerna och massmedia.

Nej, när det gäller den inledande analysen håller jag fast vid att du hoppat i galen tunna; eller som uttrycket kanske numera ska lyda; hoppat i badtunna.

fd Hovrättsassessor, jag antar att det var någon annan du svarade vad gäller galen badtunna. Hur som helst så friades i vart fall som väntat Martin Timell såsom Lasse Kroner för dessa har det varit mer en dokusåpa dokumentär som massmedia gjort väsen utav.

Det är väl för att visa att "titta titta" även sådana personer kan häktas och vara nära på att dömas.Deras propaganda tillsammans med meeto och samtyckes lagstiftningen är så synlig.

Aja och sedan verkar allt handla om att det hela tiden skall skapas nya lagar för att domstolarna skall lyckas döma i de fall där de friade. Ofta får man höra att med en ny lagstiftning skulle det gå att döma. Handlar bara allt om att det skall gå att döma hela tiden? Då lär det inte finnas något botten på det hela. För till slut vill de uppnå en situation där alla åtal måste leda till fällande domar hela tiden. Det går nog att skapa lagar i oändlighet för det finns oändligt många olika situationer som kan uppstå med sex.

Det måste ändå handla om en sak, att ha lagar som går att upprätthålla och som har en tyngd där det skall gå att särskilja på vad som är straffbart och inte, och att både män och kvinnor har lika stort ansvar, och att det krävs samma tyngd av bevis i jämförelse med den tyngd att utdela flera års fängelse. Så är det i Finland, där kör de med raka puckar.

Sluta håna folket.
Förr eller senare kommer folket få tillbaks ansvarslagarna och hårdare än innan o då är alla dessa korrupta domare poliser och åklagare kokta.

Vi har tillräckligt med medlemar i vårat parti som varit offer för er idioti man kan inte lura hela landet för evigt.

Anmäl er själva eller säg upp er o lägg ner er lagliga korruption och missbruka lagen mot folkviljan.

Egenmäktigt förfarande utan personligt ansvar kan ni och lennart gejer ha som kultur för er själva och låt det gå ut över era intellektuellt förtappade familjer istället för medborgaren på alla plan, låt inte erat skådespeleri pga inkompetens gå ut över folket hycklarpack och rasister. Det är pack som er som sänkt idealen och kompetensen i landet tillsammans med europas statistiskt bevisade sämsta utbildning.
Folk börjar få nog av er är ni döva för tugget på gatorna eller umgås ni med stofiler o lever i självförnekelse?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.