Skip to content

Ordningsvakter ska få patrullera större områden - polisbrist får Polisen att kräva lagändring

Foto: Christine Olsson/TT

Polisbristen i landet gör att kommunerna vill hyra in ordningsvakter för att patrullera större områden än lagen medger. Polismyndigheten har därför begärt att regeringen ser över lagen.

 

- Vi ser ett intresse hos flera kommuner att kunna anlita ordningsvakter för att bevaka större områden. För att kunna bevilja det så behöver lagen om ordningsvakter uppdateras, säger Karl Holm vid Polismyndighetens rättsavdelning.

- Ordningsvakter kan vara ett komplement till polisen för att skapa trygghet på vissa platser. Polismyndigheten får inte fatta beslut som går utöver gränsen för den lag riksdagen beslutat. Önskar vi en annan ordning ber vi om att lagstiftningen ses över.

Polismyndigheten har därför beslutat att begära en översyn av lagen om ordningsvakter och myndigheten har skickat en skrivelse till regeringen.

Polismyndigheter pekar på att ordningsvakter enligt förarbetena till den nuvarande lagstiftning inte får ersätta polisens insatser utan endast komplettera dessa. De får som grundregel endast förordnas inom tydligt avgränsade områden.

Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt får ordningsvakter exempelvis förordnas vid gallerior, resecentrum, sjukhus, gator och torg.

Polismyndigheten skriver.

"Frågan har aktualiserats under senare år, främst av att kommuner vill anlita ordningsvakter för trygghetsskapande bevakningsuppdrag i allt större omfattning, och på större ytor. Enligt nuvarande lagstiftning är det inte möjligt för Polismyndigheten att bevilja tillstånd för så stora områden som kommunerna önskar."

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt