Skip to content

Nya kurser på komvux och utbildningsplikt - så ska lågutbildade nyanlända komma i arbete

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nyanlända måste få grundläggande utbildning för att klara av att komma ut på arbetsmarknaden och försörja sig. Det anser regeringen som nu anpassar komvux utbildningar utifrån detta och den utbildningsplikt för nyanlända som infördes vid årsskiftet.

 

- Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. De nya kurserna på grundläggande nivå på komvux är ett viktigt led i att införa utbildningsplikten, säger gymnasieminister Anna Ekström.

Majoriteten av de nyanlända elever som deltar i komvuxutbildning på grundläggande nivå har anlänt till Sverige i vuxen ålder. Enligt regeringen behöver många av dem utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Utbildningsplikt
Vid årsskiftet infördes så kallad utbildningsplikt för nyanlända och kursutbudet inom komvux har nu setts över utifrån hur väl det motsvarar utbildningsbehovet hos nyanlända med kort utbildning.

Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens så kallade etableringsinsatser - och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna få ett arbete - kan anvisas att söka och ta del av utbildning. Annars kan deras ersättning dras in.

Översynen av komvux har lett till att regeringen nu inför två nya nationella kurser på grundläggande nivå inom samhällsorienterande och naturorienterande ämnen.

Börjar gälla redan i sommar
En annan ändring är att regeringen inför två nya mål för så kallade orienteringskurser: grundläggande digital kompetens och grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli.

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt