Skip to content

Miljardbot kan hota Google - svenska Datainspektionen gör sin första GDPR-granskning

Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin. Foto: Pressbild Datainspektionen

Datainspektionen fortsätter sin granskning av Googles söktjänster - och "rätten att bli glömd". Nu tar man för första gången hjälp av GDPR, vilket skulle kunna leda till miljardböter.

 

Datainspektionen tar hjälp av GDPR när myndugheten nu fortsätter sin granskning av Googles söktjänster.

DI följer nu upp hur Google hanterar "rätten att bli glömd" och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort enligt ett föreläggande förra året verkligen har tagits bort.

DI överklagar också förvaltningsrättens dom från i maj i den delen där Datainspektionen förlorade mot Google när det gällde att sökträffar i vissa fall ska tas bort globalt. 

Irrelevanta sökträffar
Det var i maj förra året som Datainspektionen riktade ett föreläggande mot Google att ta bort ett antal sökträffar som innehöll personers namn i sammanhang som var "oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga".

Google överklagade ett av fallen men förvaltningsrätten i Stockholm gick på Datainspektionens linje och beslutade att även den träffen skulle tas bort.

Sökträffen länkade till en artikel i en nyhetstidning från 2006 där det framgick att ett 80-tal personer hade anmält en namngiven man för bedrägeri. Misstankarna mot mannen gick dock inte vidare till åtal.

Ligger fortfarande kvar
När det gäller de övriga sökträffarna som enligt föreläggandet också skulle tas bort har Datainspektionen för indikationer på att så inte skett.

- Nu har vi fått indikationer på att flera av de resultat som skulle ha tagits bort, fortfarande ligger kvar, nästan ett år efter föreläggandet, säger Datainspektionens chefsjurist Hans-Olof Lindblom.

Kan bli miljardböter
Om sökresultat som skulle ha tagits bort fortfarande finns kvar kan det enligt Datainspektionen handla om "pågående kränkningar av de berörda personernas integritet".

Därmed kan Google hotas av böter i enligthet med GDPR på upp till fyra procent av globala årsomsättningen.

Tidningen DI Digital har räknat på bötesbeloppet och konstaterar att företaget förra året omsatte nästan 276 miljarder kronor, vilket enligt DI Digitals beräkningar skulle kunna innebära en bot på drygt 11 miljarder kronor.

Vill rensa även globalt
När det gäller frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig vill Datainspektionen att högre instans avgör "den principiellt viktiga frågan" om sökträffar inte bara ska tas bort vid sökningar som görs i Sverige, utan även globalt.

Förvaltningsrätten konstaterade att det inte är möjligt att se det som att alla medlemsländers nationella lagstiftning samtidigt kan bli tillämpliga på en och samma sökning med Googles sökmotor.

 

 

 

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt