Skip to content

"Markägare ska kunna kombinera bra artskydd med god ekonomi" - lagen ses över efter rättsprocesser

Foto: Anders Wiklund/TT

Efter ett antal uppmärksammade rättsfall kring artskyddet kommer regeringen nu att se över lagstiftningen. Syftet är att en översyn ska klargöra balansen mellan skogsägare och miljöintressen.

 

- Som miljöminister vill jag självklart att den markägare som sköter sin skog på ett sätt som är bra för hotade arter ska kunna kombinera det med god ekonomi för sin näringsverksamhet, säger miljöminister Karolina Skog.

- Regelverken ska ge incitament för att bevara och utveckla naturvärden.

Lagstiftningen kring artskydd är det regelverk som ska skydda hotade växt- och djurarter.

Bakgrunden till regeringens beslut om att se över lagstiftningen på området är att det råder oklarheter kring hur artskyddsförordningen ska tillämpas.

I ett flertal uppmärksammade rättsprocesser har markägare som äger skog inte förstått när de som skogsägare har rätt till ersättning och när de inte har det.

Regeringen vill därför se över regelverket för att skapa klarhet och förutsägbarhet kring vad som gäller - både för skogsägare och miljöintressen.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt