Skip to content

Livstids fängelse och livstids utvisning för Akilov - förhöjd kränkningsersättning till offren

Rakhmat Akilov samma dag som terrordådet. Foto: Ur förundersökningen.

Rakhmat Akilov dömdes idag till livstids fängelse för terrordådet på Drottninggatan förra året. Han döms också till livstids utvisning och till att betala skadestånd till ett stort antal personer.

 

Rakhmat Akilov döms för terroristbrott genom fem mord och allmänfarlig ödeläggelse.

Han döms också för försök till terroristbrott genom 119 fall av mordförsök och 24 fall av brottet framkallande av fara för annan.

Injaga allvarlig fruktan i Sverige
När det gäller brottsrubriceringen om terroristbrott skriver tingsrätten i sina domskäl:

"Genom utredningen finner tingsrätten följaktligen styrkt att Rakhmat Akilov har haft direkt uppsåt till att injaga allvarlig fruktan i Sveriges befolkning liksom till att tvinga Sverige att avstå från att delta i en global koalition mot IS. Tingsrätten kommer alltså fram till att Rakhmat Akilovs gärningar, d.v.s. mord, försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse, omfattas av lagen om straff för terroristbrott."

Tingsrätten instämmer i Akilovs uppfattning om att han "i viss mån" har medverkat så mycket i utredningen att det kan anses vara förmildrande för straffet. Å andra sidan är de brott som han döms för så "synnerligen" allvarliga att något annat straff än livstids fängelse inte kan bli aktuellt. 

Akilov döms därför till livstids fängelse och livstids utvisning. 

I sin dom prövar tingsrätten också ett stort antal skadeståndsyrkanden.

Höjd kränkningsersättning
De personer som har utsatts för mordförsök eller framkallande av fara för annan har tillerkänts skadestånd för kränkning.

Skadeståndsbeloppen har fastställts utifrån rättspraxis. När det gäller kränkningsersättning har dock tingsrätten gått utöver de schabloner som finns på området.

Tingsrätten skriver i sina domskäl:

"Här har det dock handlat om ett terroristbrott där en del av gärningen just har varit att injaga allvarlig fruktan hos människor. För målsägandena som befann sig på Drottninggatan blev hotmomentet särskilt starkt och många blev kvar innanför avspärrningarna till långt in på kvällen innan de kunde lämna brottsplatsen... Den rädsla och fruktan som gärningen har framkallat har varit ett centralt syfte med Rakhmat Akilovs brottslighet och den bör påverka ersättningsbeloppen i höjande riktning."

"För det andra har brottsligheten riktat sig mot försvarslösa och oskyldiga personer, som för Rakhmat Akilov endast har varit brickor i ett spel. Detta framstår som särskilt kränkande för de målsägande som utsattes för fara. Brottsligheten har därtill varit särskilt ägnad att väcka allmän uppmärksamhet och den har saknat varje tecken på urskillning."

Konflikt med värderingar
Tingsrätten anser därför att Rakhmat Akilovs brottslighet kommer i "tydlig konflikt med grundläggande samhällsvärderingar, framför allt principen om människors lika värde". Även detta bör enligt tingsrätten påverka beloppen i höjande riktning.

De målsägande som har utsatts för försök till mord får därför 125 000 kronor för kränkning och de som har utsatts för försök till mord och dessutom drabbats av allvarliga fysiska skador får 150 000 kronor i kränkningsersättning. För de målsägande som "bara" har utsatts för framkallande av fara för annan så blir beloppet 30 000 kronor.

Anhöriga till de personer som dog i samband med attentatet har tillerkänts ersättning för personskada.

40 sekunder av terror
Det var strax före klockan tre på eftermiddagen, fredagen den 7 april förra året, som Akilov stal en lastbil i centrala Stockholm och körde nedför Drottninggatan. Under sin färd dödade han fem personer, skadade ett tiotal personer och utsatte ett stort antal personer för livsfara.

Färden på Drottninggatan tog knappt 40 sekunder och avslutades med att lastbilen kördes in i Åhléns varuhus där den antändes av Akilov. Den sprängladdning som han hade placerat i lastbilen detonerade dock aldrig.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt