Skip to content

Lättare med inspektioner i polisens jakt på illegal arbetskraft - startskottet för kritiserad lag

Foto: David Goldman/AP/TT

Polisen får större möjligheter att göra inspektioner på arbetsplatser i jakten på otillåten utländsk arbetskraft. Riksdagen har sagt ja till det kriti-serade förslaget som träder ikraft redan om en dryg vecka, den 1 juli.

 

Polismyndigheten får större möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige.

Riksdagen klubbade lagförslaget nyligen med vissa begränsningar och en högre straffavgift.

Inga slumpmässiga kontroller
Lagförslaget har fått stark kritik från bland andra Justitieombudsmannen som har pekat på oklarheter om vad det är man egentligen vill ge polisen för befogenheter. Är det tillsyn, husrannsakan eller utlänningskontroller?

Men reglerna är nu justerade och en arbetsplatsinspektion kan genomföras "endast efter ett tips eller information som utgör tillräcklig grund för att utföra en inre utlänningskontroll och vid behov en husrannsakan".

Det blir därmed inte tillåtet med några "slumpmässiga" kontroller.

Begränsat till riskbranscher
Inspektionerna ska även begränsas till branscher där polisen har bedömt att det finns en "särskild risk för sådana anställningar". Branscher som brukar pekas ut är bland annat byggbranschen, transport-, städ-, lager- och slakteribranschen.

Straffavgiften höjs från ett halvt till ett prisbasbelopp för varje anställd och vid överträdelser som pågått under längre tid än tre månader gäller två prisbasbelopp per anställd. Prisbasbeloppet för 2018 är 46 500 kronor. 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt