Skip to content

"Landsförrädare eller hjälte? Visselblåsare som avslöjar statshemligheter måste kunna skyddas"

DEBATT - av Oscar Matti, Liberala ungdomsförbundet Uppsala län och Pontus Almquist, liberal debattör

 

Det har gått ett år sedan visselblåsaren Chelsea Manning släpptesur fängelse. Chelsea hade röjt viktiga uppgifter som påverkade amerikanska intressen. Samtidigt hade Chelsea avslöjat allvarliga missförhållanden inom den amerikanska underrättelsetjänsten.

Att dessa uppgifter leder till konsekvenser är avgörande men det är omöjligt om ingen vågar rapportera om dem. Därför behöver skyddet för dessa visselblåsare stärkas.

Våren 2010 läckte Bradley - senare Chelsea - Manning 90 000 hemligstämplade krigsdokument till organsationen Wikileaks om USA:s militära insatser I Afghanistan och Irak. Bland de mest uppmärksammade avslöjanden dessa dokument innehöll var videos som vittnade om systematiskt dödande av civila från en militärhelikopter.

Sedermera blev Manning angiven och slutligen dömd till 35 års fängelse i amerikansk krigsrätt.

Under tiden i fängelset fick Manning utstå tortyrliknande förhållanden, bland annat inspärrning i isoleringscell i 23 timmar om dygnet utan kudde eller lakan.

Efter sju år bakom lås och bom blev dock Manning benådad av Obama och frisläppt.

Det här blottar ett svårt dilemma i demokratiska stater. Å ena sidan måste vissa uppgifter hållas hemliga om vi ska ha underrättelsetjänster och totalförsvar - för att inte andra stater ska komma åt dem. Det bästa vore förstås en värld där det inte behövdes, men det är helt enkelt inte realistiskt idag.

Å andra sidan måste missförhållanden inom dessa organisationer kunna upptäckas och åtgärdas. Annars finns det ingen medborgerlig kontroll över dessa delar av statsapparaten, då kan organisationerna i teorin bryta mot lagar och mänskliga rättigheter utan att vi någonsin får veta det.

Därför behöver uppgifter inifrån kunna komma ut, för att vi ska säkerställa att de verkligen arbetar för våra intressen. Därför behövs skydd för visselblåsare som Chelsea Manning.

Det fyller två viktiga funktioner. Dels gör det att missförhållanden faktiskt kan uppmärksammas - det hindrar att statliga organ kan arbeta helt utan medborgerlig insyn, så att vi kan få reda på om allvarliga fel begås. Dels är det ett skäl för underrättelsetjänster m. fl. att inte agera fel från första början eftersom de vet att det kan komma ut och skada deras förtroende.

Naturligtvis finns det uppgifter som inte borde lämnas ut. Man vore till exempel förstås inte visselblåsare om man säljer viktig militär information, som av rimliga skäl är hemligstämplad, till Putin. Men för den som behöver uppmärksamma missförhållanden måste det åtminstone finnas en möjlighet till rättvis prövning av sin sak.

Saknas sådana möjligheter finns knappt några alternativ förutom att fly landet, eller hålla tyst och låta missförhållandena fortsätta.

Avvägningen mellan det nationella säkerhetsintresset å ena sidan, och allmänhetens rätt att ta del av oegentligheter kan ibland vara svår. Men den som avslöjar statshemligheter som avser brott mot mänskliga rättigheter bör vara skyddad av grundlagen.

För den som gör det är faktiskt ingen landsförrädare; den som vågar göra det är en hjälte.

Ett år har nu gått sedan Mannings frisläppande, men frågan är lika aktuell idag. Vi vet inte när den här sortens missförhållanden kan uppstå, och det är själva problemet. Därför behövs möjligheter till skydd och rättvis prövning för visselblåsare, för att säkra transparens och medborgerlig insyn.

Som den huvudkaraktären i V for Vendetta sade: ”People should not be afraid of their governments, the government should be afraid of their people”.

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Ovanligt pratigt och substanslöst debattinlägg, enligt mitt förmenande. Särskilt i ljuset av ”Utlandsspioneriutredningen” och den därpå pågående grundlagsändringen, och med tanke på hur det militärt alliansfria konungariket Sveriges suveränitet och säkerhetspolitik säljs/skänks till Ondskans imperium* - USA.
https://www.regeringen.se/4a80ac/contentassets/fa45432fd220492fb1b129bf0...

Sverige har också sedan 2016 ett bilateralt säkerhetsavtal, plus hemliga bilagor, med USA. Avtalet är tydligen inte juridiskt bindande, vad det nu innebär!

Amerikanska militärer som begår brott på svensk botten ska inte kunna straffas enligt Svea Rikes lag, är det också föreslaget.

Vad är det nya med debattinlägget? Nada!

Nuvarande grundlagar ger visselblåsare som tipsar massmedia meddelarskydd. Det finns också förbud mot efterforskningar och repressalier. Utlandsspioneriutredningens förslag innebär att två grundlagar - YGL och TF - ändras så att tvångsmedel som avlyssning kan sättas in. Visselblåsare, som i framtiden i Sverige påtalar oegentligheter och otillbörligt samröre med främmande makt (läs USA), kommer med den sannolikt ändrade grundlagen, få sina liv, integritet och frihet kraftigt beskurna. De kan nämligen inte lita på meddelaranonymiteten.

Enligt Utlandsspioneriutredningen ska nyhetsrapportering, som allvarligt skadar Sveriges relationer med andra länder, kunna straffas enligt det nya brottet utlandsspioneri. Också bevakningen av insatser från organisationer som EU, Nato och FN ska kunna kriminaliseras med maxstraffet åtta års fängelse. Möjligheten för medier, efter visselblåsartips, att kritiskt granska missförhållanden inom freds- och andra internationella samarbeten skulle därför markant försvåras.

*) Efter 9/11 förklarade USA ”War On Terror”. USA mer eller mindre tvingade diverse stater, inklusive Sverige, att tillsammans med USA militärt besätta Afghanistan inom ramen för ISAF. Tillsammans med korruptionsbefrämjandet i Afghanistan är det bestående värdet av ISAF:s närvaro i Afghanistan den utvidgade opieproduktionen, där åkerareal [hektar] av opiumvallmo i Afghanistan per år redovisas från 2001 (då USA gick in) till och med 2013, enligt tabellen:

2001_____8000
2002____74000
2003____80000
2004___131000
2005___104000
2006___165000
2007___193000
2008___157000
2009___123000
2010___123000
2011___131000
2012___154000
2013___209000
http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan_report...

Så om jag avslöjar att Larsson arbetade på Metall under Löfven och har kopplingar till HA och den svenska maffian och har varit inblandad i mutaffärer i mer än 20 år åt den svenska staten så skulle jag skyddas av Löfvens SÄPO och KSI? Tillåt mig skratta.

https://www.svd.se/ex-kriminell-saab-konsult-fakturerade-lofven

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.