Skip to content

Lagrådet sågar förbud mot utländska barnäktenskap - hjälper inte att barnkonventionen blir svensk lag

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sverige kan inte förbjuda utländska barnäktenskap med den metod som regeringen har valt. Lagrådet underkänner det nya lagförslaget och pekar på en rad juridiska och praktiska problem. Det har enligt Lagrådet inte ens någon betydelse att FN:s Barnkonvention ska bli svensk lag.

 

Förbudet mot utländska barnäktenskap kommer inte att skydda utländska barn som tvingas till äktenskap i andra länder. Det konstaterar Lagrådet eftar att ha granskat regeringens förslag.

Men förbudet bidrar inte heller, enligt Lagrådet, till att stoppa barnäktenskap i Sverige.

Underkänner lagförslaget
Dessutom strider det mot den fria rörlighet inom EU och inkräktar på respekten för familjelivet inom ramen för mänskliga rättigheter.

Lagrådet underkänner alltså förslaget och "den valda metoden" för lagstiftningen i sin helhet och konstaterar bland annat att inte ens det faktum att FN:s Barnkonvention inom kort blir svensk lag ändrar på den bedömningen.

Sade nej redan 2003
Bakgrunden till förslaget är att regeringen "vill säkerställa att alla barn som befinner sig i Sverige skyddas mot sådana äktenskap samt att motverka förekomsten av barnäktenskap genom att tydligt ange att dessa inte accepteras i Sverige".

Regeringen gjorde ett liknande försök redan 2003 och även då motsatte sig lagrådet en lagstiftning som inte erkände utländska barnäktenskap och tvångsäktenskap.

Lagrådet hänvisar också till sitt tidigare yttrande i det nya protokollet.

"Ventilen" är för "restriktiv"
Den så kallade "ventil" som regeringen föreslagit för att ändå vissa äktenskap ska kunna godkännas underkänns också.  Undantagen är enligt lagrådet i praktiken för restriktiva för att fungera och bestämmelsen dessutom är svår att förstå.

Förslaget innebär enligt lagrådet även en inskränkning av den fria rörlighet inom EU. Det håller inte heller juridiskt att hänvisa till den praxis som finns där så kallad "likabehandling" har ansetts utgöra ett legitimt skäl för begränsningar i den fria rörligheten. 

Ingen "likabehandling" i grundlag
Det finns nämligen inte något allmänt krav på likabehandling i svensk grundlag och det går därför inte att dra några slutsatser av den rättspraxis som finns inom unionsrätten eftersom denna praxis uttryckligen har handlat om konstitutionella regler med krav på likabehandling. 

Lagrådet anser också i detta sammanhang att det är osäkert vilket konstitutionellt värde som grundlagsskyddet av barn ska ges i Sverige i familjerättsliga sammanhang och om det verkligen kan åberopas som "ett så starkt nationellt intresse av likabehandling".

Osäkert om par är gifta
Dessutom kan det enligt lagrådet uppstå situationer där utländska par som har gift sig unga och senare flyttat till Sverige inte kan vara säkra på om deras äktenskap överhuvudtaget gäller i Sverige eller inte. "Denna konsekvens är svår att godta", skriver lagrådet.

 

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt