Skip to content

Kvinna som ljög om våldtäkt för andra gången slipper fängelse - "skyddstillsyn lämpligare"

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kvinnan är tidigare dömd för att ha ljugit om en våldtäkt. När detta skedde för andra gången dömdes hon av tingsrätten till åtta månaders fängelse för falsk tillvitelse och bevisförvanskning mot två män. Hovrätten river nu upp fängelse-domen och anser att det räcker med skyddstillsyn och samhällstjänst.

 

Den 49-åriga kvinnan åtalades vid Södertörns tingsrätt för att falskeligen ha polisanmält en man för våldtäkt, en annan man för ofredande och för att ha "konstruerat" falska SMS.

När det gäller den påstådda våldtäkten handlar det om en man som kvinnan hade fått kontakt med via internet. De hade bestämt träff för att äta middag och dricka vin i hans lägenhet söder om Stockholm.

"Uppfattade att jag blev utsatt"
Enligt mannen somnade han på soffan direkt efter middagen utan att någonting sexuellt inträffade överhuvudtaget. Han vaknade av att polisen kom till lägenheten och grep honom. Han blev förhörd i arresten och var frihetsberövad i sex timmar innan han släpptes. 

Kvinnan, å sin sida, hävdar att hon uppfattade situationen som att två andra män befann hade befunnit sig i lägenheten och gjort sexuella närmanden mot henne. Hennes version av vad som hände i lägenheten framgår av tingsrättens dom:

"Där sker en del sexuellt från de båda männens sida. Det varade inte så länge. De två männen gick sedan. Hon vill inte berätta närmare om det sexuella. Hon fortsatte som vanligt. MÄ (mannen) somnade direkt efter middagen."

Ville ha hjälp komma därifrån
Kvinnan tog dock ett foto på den sovande mannen och på hans körkort som hon skickade till en kvinna som arbetar på det kvinnoboende där hon bor.

"Detta för att V (den person hon kontaktade) skulle kunna se var MÄ bodde och varifrån hon behövde hjälp med att ta sig ifrån. Hon skrev att MÄ var en av våldtäktsmännen för att det var hennes upplevelse då."

Det har dock senare framkommit att någon våldtäkt aldrig ägt rum och kvinnan har medgett att mannen inte på något vis har deltagit i någonting sexuellt mot henne.

Tingsrätten konstaterade att kvinnan hade pekat ut mannen som våldtäktsman, att anklagelsen var felaktig och att mannen är oskyldig.

Tidigare dömd för samma sak
Tingsrätten pekade på att kvinnan tidigare är dömd för liknande brott och att det är uteslutet att hon inte har varit åtminstone likgiltig inför risken att hennes anklagelse skulle leda till en polisanmälan - och att mannen därmed skulle kunna bli fälld för ett brott som han de facto är oskyldig till.

Kvinnan dömdes därför för falsk tillvitelse enligt denna åtalspunkt.

När det gäller den andra mannen medger kvinnan att hon har skickat "konstruerade" SMS med innehåll om att han skulle ha hotat henne men hävdar att hennes avsikt inte var att de skulle komma till polisens kännedom.

Tingsrätten ansåg dock att det var bevisat att hon hade skrivit SMS:en och utformat dem som om de hade kommit från mannen - någonting som lett till att han blivit misstänkt för brott som han varit oskyldig till.

Kvinnan dömdes därför för falsk tillvitelse och bevisförvanskning enligt denna åtalspunkt.

Åtta månaders fängelse
Tingsrätten underströk i sina domskäl att kvinnan så sent som i november 2015 dömdes av hovrätten för falsk angivelse, falsk tillvitelse och bevisförvanskning till sex månaders fängelse och att hon nu hade återfallit i samma typ av "allvarlig brottslighet".

Sammantaget dömdes kvinnan den här gången till åtta månaders fängelse och 37 000 respektive 30 000 kronor i skadestånd till de bägge männen.

Domen överklagades till Svea hovrätt som nu instämmer i tingsrättens bedömning när det gäller skuldfrågan.

Lämpligare med skyddstillsyn
Till skillnad från tingsrätten anser dock hovrätten att skyddstillsyn är en lämpligare påföljd än det fängelsestraff som tingsrätten dömde ut.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Den brottslighet som X (den tilltalade) ska dömas för är allvarlig eftersom den, förutom den kränkning som det innebär att bli oskyldigt anklagad för brott, ger uttryck för bristande respekt för rättsväsendet och menligt påverkar rättssystemets effektivitet och tillförlitlighet." 

Hovrätten pekar dock på ett tidigare avgörande från Högsta domstolen där HD slog fast att "falsk tillgivelse i regel inte rör sig om uppenbart lagtrots av samma slag som vid mened och att det därför inte finns skäl att särbehandla brottet i påföljdshänseende".

120 timmars samhällstjänst
Även om kvinnan har återfallit i samma typ av brottslighet finns det enligt hovrätten starka skäl som talar för en icke frihetsberövande påföljd eftersom det har skett en "påtaglig förbättring av kvinnans psykiska hälsa och hennes sociala situation".

Hovrätten skriver:

"Frivärden har som påföljd föreslagit en skyddstillsyn som innehåller strukturerade samtal med handläggare på frivården, behandlingsprogrammet one-to-one samt att en lekmannaövervakare förordnas för henne." 

"Den av frivården föreslagna skyddstillsynen kan enligt hovrättens mening antas bidra till att X personliga förhållanden och sociala situation fortsätter att utvecklas i positiv riktning vilket i sin tur kan antas bidra till att hon avhåller sig från fortsatt brottslighet. Skyddstillsyn är därför den mest lämpliga påföljden."

Skyddstillsynen ska dock kombineras med 120 timmars samhällstjänst vilket motsvarar ett fängelsestraff på fem månader.

 

 

Läs även Dagens Juridiks artikel om den tidigare domen mot kvinnan:

Kvinna som ljög om våldtäkt avslöjades av mobilmaster - döms till fängelse

 

 


  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt