Skip to content

Kvinna som ljög om våldtäkt för andra gången slipper fängelse - "skyddstillsyn lämpligare"

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kvinnan är tidigare dömd för att ha ljugit om en våldtäkt. När detta skedde för andra gången dömdes hon av tingsrätten till åtta månaders fängelse för falsk tillvitelse och bevisförvanskning mot två män. Hovrätten river nu upp fängelse-domen och anser att det räcker med skyddstillsyn och samhällstjänst.

 

Den 49-åriga kvinnan åtalades vid Södertörns tingsrätt för att falskeligen ha polisanmält en man för våldtäkt, en annan man för ofredande och för att ha "konstruerat" falska SMS.

När det gäller den påstådda våldtäkten handlar det om en man som kvinnan hade fått kontakt med via internet. De hade bestämt träff för att äta middag och dricka vin i hans lägenhet söder om Stockholm.

"Uppfattade att jag blev utsatt"
Enligt mannen somnade han på soffan direkt efter middagen utan att någonting sexuellt inträffade överhuvudtaget. Han vaknade av att polisen kom till lägenheten och grep honom. Han blev förhörd i arresten och var frihetsberövad i sex timmar innan han släpptes. 

Kvinnan, å sin sida, hävdar att hon uppfattade situationen som att två andra män befann hade befunnit sig i lägenheten och gjort sexuella närmanden mot henne. Hennes version av vad som hände i lägenheten framgår av tingsrättens dom:

"Där sker en del sexuellt från de båda männens sida. Det varade inte så länge. De två männen gick sedan. Hon vill inte berätta närmare om det sexuella. Hon fortsatte som vanligt. MÄ (mannen) somnade direkt efter middagen."

Ville ha hjälp komma därifrån
Kvinnan tog dock ett foto på den sovande mannen och på hans körkort som hon skickade till en kvinna som arbetar på det kvinnoboende där hon bor.

"Detta för att V (den person hon kontaktade) skulle kunna se var MÄ bodde och varifrån hon behövde hjälp med att ta sig ifrån. Hon skrev att MÄ var en av våldtäktsmännen för att det var hennes upplevelse då."

Det har dock senare framkommit att någon våldtäkt aldrig ägt rum och kvinnan har medgett att mannen inte på något vis har deltagit i någonting sexuellt mot henne.

Tingsrätten konstaterade att kvinnan hade pekat ut mannen som våldtäktsman, att anklagelsen var felaktig och att mannen är oskyldig.

Tidigare dömd för samma sak
Tingsrätten pekade på att kvinnan tidigare är dömd för liknande brott och att det är uteslutet att hon inte har varit åtminstone likgiltig inför risken att hennes anklagelse skulle leda till en polisanmälan - och att mannen därmed skulle kunna bli fälld för ett brott som han de facto är oskyldig till.

Kvinnan dömdes därför för falsk tillvitelse enligt denna åtalspunkt.

När det gäller den andra mannen medger kvinnan att hon har skickat "konstruerade" SMS med innehåll om att han skulle ha hotat henne men hävdar att hennes avsikt inte var att de skulle komma till polisens kännedom.

Tingsrätten ansåg dock att det var bevisat att hon hade skrivit SMS:en och utformat dem som om de hade kommit från mannen - någonting som lett till att han blivit misstänkt för brott som han varit oskyldig till.

Kvinnan dömdes därför för falsk tillvitelse och bevisförvanskning enligt denna åtalspunkt.

Åtta månaders fängelse
Tingsrätten underströk i sina domskäl att kvinnan så sent som i november 2015 dömdes av hovrätten för falsk angivelse, falsk tillvitelse och bevisförvanskning till sex månaders fängelse och att hon nu hade återfallit i samma typ av "allvarlig brottslighet".

Sammantaget dömdes kvinnan den här gången till åtta månaders fängelse och 37 000 respektive 30 000 kronor i skadestånd till de bägge männen.

Domen överklagades till Svea hovrätt som nu instämmer i tingsrättens bedömning när det gäller skuldfrågan.

Lämpligare med skyddstillsyn
Till skillnad från tingsrätten anser dock hovrätten att skyddstillsyn är en lämpligare påföljd än det fängelsestraff som tingsrätten dömde ut.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Den brottslighet som X (den tilltalade) ska dömas för är allvarlig eftersom den, förutom den kränkning som det innebär att bli oskyldigt anklagad för brott, ger uttryck för bristande respekt för rättsväsendet och menligt påverkar rättssystemets effektivitet och tillförlitlighet." 

Hovrätten pekar dock på ett tidigare avgörande från Högsta domstolen där HD slog fast att "falsk tillgivelse i regel inte rör sig om uppenbart lagtrots av samma slag som vid mened och att det därför inte finns skäl att särbehandla brottet i påföljdshänseende".

120 timmars samhällstjänst
Även om kvinnan har återfallit i samma typ av brottslighet finns det enligt hovrätten starka skäl som talar för en icke frihetsberövande påföljd eftersom det har skett en "påtaglig förbättring av kvinnans psykiska hälsa och hennes sociala situation".

Hovrätten skriver:

"Frivärden har som påföljd föreslagit en skyddstillsyn som innehåller strukturerade samtal med handläggare på frivården, behandlingsprogrammet one-to-one samt att en lekmannaövervakare förordnas för henne." 

"Den av frivården föreslagna skyddstillsynen kan enligt hovrättens mening antas bidra till att X personliga förhållanden och sociala situation fortsätter att utvecklas i positiv riktning vilket i sin tur kan antas bidra till att hon avhåller sig från fortsatt brottslighet. Skyddstillsyn är därför den mest lämpliga påföljden."

Skyddstillsynen ska dock kombineras med 120 timmars samhällstjänst vilket motsvarar ett fängelsestraff på fem månader.

 

 

Läs även Dagens Juridiks artikel om den tidigare domen mot kvinnan:

Kvinna som ljög om våldtäkt avslöjades av mobilmaster - döms till fängelse

 

 


  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Tredje gången gillt?

Det är fan otroligt. Mened, liksom falsk tillvitelse, skall ge minst samma straff som den gärning man tillvitas. Punkt.

Med denna rättstillämpning har samtyckes lagstiftningen blivit till en potentiellt lukrativ affär för mindre nogräknade kvinnor.

Jag väntar med spänning på Massi Fritz kommentar till fallet.
Rättsröta,rättssamhället sviker kvinnor som anmäler -eller?

Jag föreslog för några år sedan i samband med ett annat beryktat fall (som jag tog upp i Quicka kwastar sopar slarvigt) följande utkast till lagstiftning beträffande falska anmälningar:

1a. Preskriptionstiden för falsk tillvitelse, anmälan, vittnesbörd eller annan medveten implicerande gärning som leder till eller potentiellt kan leda till att en människa straffas för ett brott denne icke har begått skall, om inte annat sägs i 1b, motsvara preskriptionstiden för brottet som tillvitelsen, anmälan, vittnesbörden eller den implicerande gärningen gäller.

1b. Falsk tillvitelse, anmälan, vittnesbörd eller annan medveten implicerande gärning som leder till att en människa straffas för ett brott denne icke har begått preskriberas EJ under tiden att brottet avtjänas, och förlängs på nytt så att preskriptionsperioden INLEDS när den oskyldigt dömde frias från det felaktigt utdömda straffet.

2a. Straffet för falsk tillvitelse, anmälan, vittnesbörd eller annan medveten implicerande gärning som leder till eller potentiellt kan leda till att en människa straffas för ett brott denne icke har begått skall motsvara straffet för brottet som tillvitelsen, anmälan, vittnesbörden eller den implicerande gärningen gäller.

2b. Om oskyldig person avtjänat eller avtjänar straff skall MINIMIstraffet för falsk tillvitelse, anmälan, vittnesbörd eller annan medveten gärning motsvara dubbla det straff den oskyldige faktiskt avtjänat

2c. Om oskyldig person genom straff eller på annat sätt drabbats ekonomiskt eller på annat sätt (förlust av arbete, bostad, socialt etc.), skall de som döms för falsk tillvitelse, anmälan, vittnesbörd eller annan medveten gärning UTÖVER STRAFFET åläggas att EKONOMISKT KOMPENSERA den felaktigt dömde SÅ LÅNGT SOM ÄR MÖJLIGT.

3. Person som är verksam inom rätts- eller domstolsväsendet och gör sig skyldig till tillvitelse, anmälan, vittnesbörd eller annan medveten implicerande gärning skall (oavsett om oskyldig person fälls eller frias) med omedelbar verkan förlora alla licenser, tillstånd och privilegier förknippade med nämnda verksamhet och förbjuds oåterkalleligen att vara verksam inom rätts- och domstolsväsende.

Dolf, politikerna vet fortfarande inte vad falsk tillvitelse är för något. Det brottet är osynligt för dom.

Hon som utförde denna falska anmälan borde först ha tagit sitt liggkörkort, då kanske hon hade avstått ifrån att utföra detta brott.

https://nyheter24.se/nyheter/politik/840712-ssu-politikern-infor-krav-pa...

Din åtgärdslista har en allvarlig brist-de flesta oskyldigt dömda får aldrig någon ny rättslig prövning.

Nu var det just aspekten att det verkar vara mer eller mindre riskfritt att falskanmäla människor som jag tittade på i sammanhanget. De som blir oskyldigt dömda brukar väl få någon form av skadestånd? Och därmed får de en "moralisk upprättelse". Något annat än att ge dem en ekonomisk ersättning är väl lite svårt. Sen kan man diskutera hur stor den är/bör vara, men jag är inte alls insatt i dessa saker.

Dolf, för att oskyldigt dömda skall få skadestånd, måste de först få upprättelse, och för att få upprättelse måste en domstol ha ändrat på domen, och för att detta först skall kunna ske , måste HD först ha meddelat prövningstillstånd. Då HD vägrar att rätta till de felaktiga domarna och de oskyldigt dömdas framtid, så innebär de att de hamnar i kläm då HD skyddar domstolarna, och politikerna tågar på. Politiker och massmedia gapar fler fällande domar, och HD gömmer undan skåpet med de oskyldigt dömda. Då tror folk att det hela tiden bara behövs fler fällande domar, och domino effekten kommer fortsätta tills HD stupar, för de är dom enda som står mitt emellan domstolarna och politikerna.

Jag är inte jurist, så jag har bara en vag ytlig uppfattning om hur rättssystemet fungerar. Jag är dock medveten om att det finns allvarliga systemfel i det, men det låg lite utanför ramarna när jag skrev mitt förslag. Det utgick från fallet Quick, vilket kanske framgår av titeln på inlägget, och han fick ju prövning och blev frikänd osv., men ett flertal personer som borde ställas till svars för denna rättsskandal går fria, vilket var det som ledde till att jag formulerade detta utkast.
Det var ett litet blogginlägg och att skriva om hela brottsbalken och all lagstiftning som rör rättegångsordningen osv. hade varit både lite för omfattande och legat utanför min kompetens.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.