Skip to content

"Krävs extrema situationer för djur" - inget nödläge när säljare tog tillbaka valp från berusad köpare

Hundvalparna på bilden har ingenting med artikeln att göra. Foto: W. Santana/TT

Kvinna hade redan sålt hundvalpen till mannen och hade ingen rätt att ta tillbaka den - trots att den nya ägaren var berusad och att hans "hantering av valpen inte var den bästa". För att kunna åberopa nödrätten när det gäller husdjur krävs det enligt tingsrätten "extrema situationer" och kvinnan döms därför för stöld. 

 

Det var en tik i Skåne som förra året fick en kull valpar som bjöds ut till försäljning. En av valparna köptes av en man från Stockholmstrakten som reste till Skåne för att hämta sin hund.

Valpen levererades till mannens hotell av en så kallad fodervärd som ägaren till tiken och kullen hade anlitat.

Berusad köpare
I samband med att valpen levererades uppfattade fodervärden att köparen var berusad och "uppträdde olämpligt". Hon blev orolig för valpen och utbytte kontaktuppgifter med personalen på hotellet.

Efter att ha ringt tillbaka någon timme senare blev hon ännu mer orolig för valpen och bestämde sig för att åka tillbaka till hotellet.

Kvinnan försökte övertala mannen om att låta köpet gå åter eller i vart fall att låta valpen stanna hos henne över natten. Mannen vägrade dock att gå med på detta.

Puttades och munhöggs
Fodervärden kontaktade då den ursprungliga ägaren som också kom till hotellet och begärde att mannen skulle lämna ifrån sig valpen. Det uppstod bråk mellan henne och mannen. Tingsrätten skriver:

"De började efter en kort stund att puttas och munhuggas. Under tumultet vid hotelldörren plockade X (fodervärden) upp valpen - som sprang runt människornas fötter - i sin famn, men lämnade tämligen omgående över den till V (en annan vän som var med på platsen) som gick undan med den."

Bråket slutade med att den ursprungliga ägaren tog med sig hundvaplen också åkte från platsen - enligt henne själv för att hon hade kommit överens med mannen om att köpet skulle återgå.

Fick inte tillbaka valpen
Det följande dagarna försökte dock mannen få tillbaka valpen flera gånger - dock förgäves.

Mannen polisanmälde händelsen och de båda kvinnorna - den ursprungliga ägaren och fodervärden - åtalades vid Helsingborgs tingsrätt för stöld alternativt egenmäktigt förfarande.

Mannen själv dök aldrig upp till rättegången. Andra gången detta skedde beslutade tingsrätten att den ändå skulle genomföras i mannens frånvaro.

Inte trovärdigt påstående
Tingsrätten ansåg att den ursprungliga ägarens påstående om att mannen hade gått med på att frivilligt låta köpet gå åter inte var trovärdigt.

Kvinnorna hävdade dock att de - under alla omständigheter - hade agerat i nöd eftersom mannen hade varit så berusad att han inte kunde ta hand om valpen. Deras uppfattning kring den påstådda nödsituationen redovisas i tingsrättens dom:

"Försvaret har i denna del velat belysa att vissa personer sett att MÄ (mannen) - just när X (den åtalade fodervärden) skulle lämna hotellet efter utförd leverans - klämt valpen i en dörr så att den skrek till, att MÄ vid något tillfälle när han och X satt och pratade ska ha tappat hunden, att han ska ha hanterat hunden bryskt när den inte satt stilla i hans knä samt att han i samband med diskussionerna med Y (den tilltalade ursprungliga ägaren) tog ett steg som gjorde att han med foten föste iväg valpen. På samma tema har försvararna ställt frågor kring om valpen verkligen fått vatten och mat."

Starka band begripliga
Tingsrätten anser att det i och för sig är begripligt att kvinnorna hade starka band till valpen men att de inte har haft rätt att hämta tillbaka den eftersom köpet var genomfört och valpen tillhörde mannen.

Det faktum att han var berusad var, enligt tingsrätten, inte heller tillräckligt för att kvinnorna skulle ha rätt att agera som de gjorde och de har således inte agerat i nöd.

Tingsrätten skriver:

"För att principen om nöd ska kunna vara aktuell i förhållande till husdjur måste det handla om extrema situationer, där husdjuret är utsatt för en akut och överhängande fara... Det som vittnena berättat talar för att MÄ varit berusad och att hans hantering av valpen inte var den bästa. Valpen kan dock inte anses ha befunnit sig i en sådan nödsituation att vem som helst hade rätt att ta den med sig oavsett vad ägaren MÄ tyckte."

Dömds för stöld
Den ursprungliga ägaren döms därför för stöld till villkorlig dom och 16 000 i skadestånd till mannen. Den andra kvinnan, alltså fodervärden, frias däremot helt eftersom tingsrätten anser att det inte finns någonting som tyder på att hon har haft del i själva "återtagandet" av valpen.

Domen har inte överklagats och har vunnit laga kraft.

 

Jenni Hotti

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt