Skip to content

Krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning - imorgon klubbas nya lagen

Foto: Leif R Jansson/TT

Det ska inte längre vara möjligt att ingå muntliga avtal med en telefonförsäljare - om det är för-säljaren som kontaktar konsumenten. I morgon förväntas riksdagen klubba lagen. Civilutskottet vill dock att riksdagen går ett steg längre än regeringen.

 

Idag finns det inga formella krav på avtalsform när en telefonförsäljare kontaktar en konsument för att sälja en vara eller tjänst. Avtalet kan därmed ingås muntligt och till exempel i efterhand bevisas genom att samtalet har spelats in och sparats.

Kritik mot metoderna
Enligt Civilutskottet har detta lett till "brister i konsumentskyddet". Kritik har riktats mot telefonförsäljare och deras metoder från både konsumenter och myndigheter.

Det nya lagförslaget från regeringen innebär att det inte längre ska vara möjligt att ingå ett avtal muntligt om telefonförsäljaren själv kontaktar konsumenten per telefon.

Om båda vill ingå ett avtal ska försäljaren skicka en bekräftelse i skriftlig form - till exempel via post eller e-post. Konsumenten måste skriftligen acceptera och bekräfta avtalet innan det är giltigt.

Borde gälla fler produkter
Lagförslaget gäller för varor och tjänster som omfattas av distansavtalslagen. Utskottet anser dock att detta inte räcker utan anser att det finns en brist i förslaget. Enligt utskottet borde det gälla även försäljning av till exempel lotterier och paketresor.

Civilutskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att utreda om inte fler fler varor och tjänster borde omfattas av skriftlighetskravet.

Utskottets förslag ska debatteras och beslutas i riksdagen imorgon och är planerat att träda i kraft den 1 september.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt