Skip to content

Inget straff för toppolitiker som bryter mot nya lagen - träder i kraft om en vecka

Foto: Henrik Montgomery/TT

Från och med den 1 juli är det stopp för våra högsta politiker att över en natt gå direkt från regeringskansliet till nya projekt inom näringslivet. Nu kan de istället bli tvungna att sitta i karantän i upp till ett år. Men de kan inte straffas om de bryter mot lagen.

 

Två nya lagar och ändringar på andra ställen innebär att det blir möjligt att besluta om en karens eller en så kallad "ämnesrestriktion" på upp till tolv månader. Detta innebär att det bli svårare att "över en natt" byta bransch, "byta sida" eller gå över till lobbyverksamhet.

Ett års karens
Karensen innebär att ministrar och statssekreteraren inte får påbörja ett nytt uppdrag, en ny anställning eller en ny näringsverksamhet upp till tolv månader efter att de har slutat.

Ämnesrestriktion innebär att de under en tid inte får arbeta med vissa frågor. Detta för att undvika att känslig information används på ett sätt som kan skada svenska staten eller ge en enskild person "obefogade fördelar".

Bestämmelserna om karens och ämnesrestriktion gäller även uppdrag eller anställningar hos exempelvis arbetsmarknadens parter.

Domare leder prövningar
Det kommer också att inrättas en särskild nämnd för att pröva frågor om karens och ämnesrestriktion. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Det blir däremot inget "fjärde kriterium" om risk för missbruk av känslig information eller missbruk av kontakter. Regering och riksdag har gjort bedömningen att det "inte behövs" eftersom det redan anses ingå i kritierierna.

Inga sanktioner
Men det införs inte några sanktioner mot ministrar och statssekreterare som bryter mot reglerna eftersom det kan "förväntas att en person som inte följer reglerna kommer att dra på sig kraftig kritik från politiska partier, medier och allmänheten".

Detta kommer enligt betänkandet "med största sannolikhet att begränsa personens attraktivitet på arbetsmarknaden" och ha en "preventiv verkan".

Det införs inte heller några begränsningar för generaldirektörer och andra offentliganställda.

Samtidigt ändras också lagen om arvoden till ministrar vilket innebär att avdrag på en ministers arvode ska göras med tio procent per dag när ministern är helt eller delvis frånvarande för att ta hand om sitt barn, om statsministern medgett sådan frånvaro.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt