Skip to content

Hundratusentals slapp varning för trafikbrott - "allvarlig" JK-kritik mot Transportstyrelsen

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Transportstyrelsen har sedan år 2010 låtit bli att meddela varningar för 30 000 trafikbrott - per år. Orsaken var från början hög arbetsbelastning. Justitiekanslern riktar nu "allvarlig" kritik mot Transportstyrelsen och ifrågasätter om "prioriteringsbeslutet" överhuvudtaget är lagligt. JK har också informerat regeringen.

 

År 2010 fattade Transportstyrelsen ett så kallat "prioriteringsbeslut" som innebar att vissa typer av "mindre allvarliga" trafikförseelser - som i annat fall hade lett till en preliminär varning - inte längre skulle leda till någon åtgärd.

Beslutet fattades för att Transportstyrelsen hade hög arbetsbelastning och ville frigöra resurser till "mer angelägna ärenden".

Tre typfall omfattas
De ärenden som omfattades av beslutet är "tre typfall av vad som anses vara mindre allvarliga förseelser": hastighetsöverträdelser med 16-20 km/h på vägsträckor med hastighetsbegränsning till max 30 km/h, hastighetsöverträdelser med 25-30 km/h på övriga vägar och stoppliktsförseelser. 

Enligt Transportstyrelsen har de personer som omfattats av prioriteringsbeslutet "behandlats på ett enhetligt sätt". Mängden ärenden har varit cirka 30 000 per år. 

Inte de allvarligaste förseelserna
Transportstyrelsen får nu allvarlig kritik av Justitiekanslern Anna Skarhed. JK konstaterar att "även om de förseelser som prioriteringsbeslutet omfattar inte är de allvarligaste från trafiksäkerhetssynpunkt, fyller varningar funktionen att enskilda ges ett incitament och en möjlighet att rätta sig efter varningen".

JK skriver dessutom:

"Enligt Justitiekanslern kan det ifrågasättas om det över huvud taget finns rättsliga förutsättningar att fatta ett sådant prioriteringsbeslut som det här är fråga om. Regleringen i körkortslagen innebär att varning inte är en självständig sanktion i förhållande till återkallelse. Det är samma grunder som motiverar återkallelse som varning.

"Varning kan meddelas istället för återkallelse när det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Som lagstiftningen får uppfattas ska varning bara underlåtas i ringa fall... Såvitt framgår av utredningen är de fall som omfattas av prioriteringsbeslutet enligt praxis normalt sett inte att betrakta som ringa." 

Inte förenligt med lag
JK och pekar på att upprepade förseelser av detta slag också kan leda till återkallelse av körkortet och att avstå från att meddela varningar inte är förenligt med lagstiftningens syfte.

JK fortsätter:

"Prioriteringsbeslutet fattades år 2010 och tillämpas än idag, dvs, cirka tio år senare. Transportstyrelsen har under denna period haft möjlighet att ompröva beslutet med hänsyn till att tidigare balans- och resursproblem inte längre föreligger. Att Transportstyrelsen avser att införa ett automatiserat system kan inte heller motivera att prioriteringsbeslutet har tillämpats under en så lång tid. Det är också anmärkningsvärt att ett sådant system ännu inte finns på plats."

Regeringen underrättad
Transportstyrelsen får därför "allvarlig kritik" av JK. JK avslutar sitt beslut med att understryka att hon kommer att följa upp ärendet och att även regeringen är underrättad.

 

 

 

 

  • Stefan Wahlberg
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt