Skip to content

HFD accepterar sent överklagande - Postnords förseningar får inte hota rättsskipningen

Foto: Leif R Jansson/TT

Postnords förseningar i posthanteringen ska inte drabba parter som överklagar domar till högre instans. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast sedan ett överklagande kom in en dag för sent till kammarrätten och därför avvisades där.

 

Det var Skolinspektionen som i höstas vände sig till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärde att Södertälje kommun skulle betala vite eftersom kommunen inte hade följt ett föreläggande om att åtgärda brister i skolverksamheten.

Förvaltningsrätten gick på Skolinspektionens linje och beslutade om vite på 150 000 kronor.

En dag för sent
Kommunen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som dock beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Kommunen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen - ett överklagande som i sedvanlig ordning skickades till kammarrätten för vidarebefordran till HFD.

Överklagandet inkomststämplades hos kammarrätten den 7 mars i år - vilket var en dag för sent. Överklagandet avvisades därför att kammarrätten.

Postades i god tid
Kommunen överklagade avvisningsbeslutet till HFD och underströk att man hade postat överklagandet redan morgonen den 2 mars - en fredag - hos Postnord och att en försening i postgången borde anses som ett sådant förhållande som kommunen inte hade kunnat räkna med.

HFD slår nu fast att kommunen "skäligen kunnat räkna med" att överklagandet skulle vara hos kammarrätten den 6 mars.

Giltig ursäkt
Att handlingen inkommit först dagen efter får enligt HFD ”antas bero på en försening i postgången som kommunen inte haft anledning att räkna med”.

Eftersom kommunen har haft en giltig ursäkt för förseningen ska den försuttna tiden återställas och överklagandet prövas som om det kommit in i rätt tid.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Kan man anta att detta också kommer att gälla vanliga "dödliga" utan vi som nu råkar utför dito får möjlighet till annan prövning?

Var det inte så en gång i tiden att det var poststämpelns datum som angav ankomst. Eller?

Alla som läser tidningarna vet att det i praktiken inte går att förutsätta att posten kommer fram i tid med Postnord eller att du själv kommer fram i tid med SJ. Att du borde kunna förutsätta det är en annan sak.

Posten är idag ingen tillförlitlig kanal, varken tidsmässigt och/eller om post faktiskt kommer fram.

Med utgångspunkt på hur det fungerar, så behöver mycket tänkas/planeras om inom rättssystemet-lagstiftning, delgivningar och motsvarande.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.