Skip to content

Gift par får inte adoptera ensamkommande från Afghanistan - "relationen för ny"

Det gifta paret kan inte efter ett halvår anses ha en så stark relation till den ensamkommande afghanske ynglingen att det vore lämpligt att låta dem adoptera honom. Det slår hovrätten fast som därför sig nej till adoption.

 

Det är ett par i en mindre ort i Bohuslän som har ansökt om att få adoptera en ung man som enligt Migrationsverket är 20 år.

Mannen kom till Sverige år 2015 från Afghanistan och flyttade hem till paret i april 2017. Enligt paret har Migrationsverket gjort en felaktig bedömning av mannens ålder och de hävdar att han i själva verket bara är 17 år.

Personligt förhållande
Göteborgs tingsrätt avslog parets begäran om adoption med hänvisning till att den unge mannen endast hade bott hos paret i ett halvår. Under den tiden kunde de enligt tingsrätten inte ha fått "ett sådant personligt förhållande av väsentligen samma slag som finns mellan föräldrar och barn" - vilket är ett krav för att adoption ska få ske i sådana här situationer.

Även om parets uppfattning om att mannen egentligen är 17 år så har inte paret uppfostrat honom och kan inte heller antas komma att göra det i någon större utsträckning, enligt tingsrätten.

Hovrätten säger nej
Paret överklagade till Hovrätten för Västra Sverige nu gör samma bedömning som tingsrätten.

Hovrätten skriver:

"Enligt hovrätten saknas det anledning att ifrågasätta att makarna X och Y (den unge mannen) under den tid som de känt varandra har utvecklat en mycket nära relation. Relationen är dock fortfarande relativt ny och kan i nuläget inte anses vara av sådan karaktär som krävs för att tillstånd till adoption ska ges."

Det är inte heller visat att de inblandades "personliga förhållanden medför särskild anledning" till adoption, anser hovrätten som därför avslår parets överklagande.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt