Skip to content

Fyra månader i Sverige inte "stadigvarande vistelse" - Skatteverket förlorar mot utlandssvenskar

Foto: Jessica Gow/TT

Skatteverket förlorar i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) mot ett par som flyttat till Portugal från Blekinge. Fyra månader om året i Sverige räcker enligt domstolen inte för att paret ska anses vistas "stadigvarande" i Sverige.

 

Paret köpte en lägenhet i Portugal för att flytta dit på heltid. De vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) för att få veta om de ändå skulle vara fullt ut skattskyldiga i Sverige. Nämnden svarade nej. Makarna skulle enligt nämnden "inte anses obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här eller väsentlig anknytning hit".

Men Skatteverket hade en annan uppfattning och överklagade till HFD.

Fyra månader i Sverige
Paret hade en hyresfastighet i Ronneby där de också själva bodde i en av lägenheterna. Lägenheten skulle byggas om och hyras ut. De hade också ett sommarhus i Karlskrona som de delade med sina barn.

De uppgav för Skatterättsnämnden att det planerade att återkommande vistas i Sverige cirka fyra månader per år. Men vistelserna skulle innehålla flera avbrott och inte vara regelbundna eller "följa ett visst mönster".

"Inte någon särskild ordning"
HFD avslår Skatteverkets överklagande. Enligt domstolen ”kan enbart det förhållandet att [makarna] regelbundet kommer att tillbringa tre sammanhängande sommarmånader här inte medföra att de ska anses stadigvarande vistas här”. Domstolen konstaterar också att de övriga 30 dagarna som paret tänker besöka Sverige då och då, "inte följer någon särskild ordning".

Sammantaget är därmed de totalt fyra månaderna inte tillräcklig för att paret ska anses stadigvarande vistas i Sverige. Makarna ska alltså utifrån dessa förutsättningar enligt domstolen betraktas som begränsat skattskyldiga i Sverige.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt