Skip to content

Frias från våldtäkt i "nämndemannadom" - total oenighet om trovärdighet och bevisning

Foto: Johan Nilsson/TT

Den 33-årige man som åtalats för grov misshandel, grovt olaga hot och tre fall av våldtäkt mot sin ex-sambo frias på alla punkter av Malmö tingsrätt. Rättens ordförande, som ville fälla, blev nedröstad av de tre nämndemännen.

 

Mannen och kvinnan träffades i höstas via internet och hade fram till januari en relation. Det råder olika uppfattningar om vem som egentligen avslutade relationen.

Under hösten spelade paret in en sexfilm och tog bilder på samlaget med kvinnans mobiltelefon - en film som mannen, enligt kvinnan, skickade till sin egen telefon och sedan hotade med att sprida om hon inte stannade kvar i relationen.

Oenighet om abort
Mannen, å sin sida, hävdar att det var kvinnan som självmant skickade materialet honom och att han raderade det omedelbart.

Det finns också oenigheter kring en abort som kvinnan gjorde i januari 2017. Mannen ska då ha varit med på sjukhuset - enligt kvinnan mot hennes vilja, enligt mannen för att hon hade bett honom om det.

Medan kvinnan har berättat om hur mannen utsatt henne för upprepat våld, hot och flera våldtäkter har mannen avfärdat hennes berättelse som lögn.

Trovärdig, enligt poliserna
Bland vittnesbevisningen finns bland annat utsagor från poliser som vid separata tillfällen har larmats då kvinnan ska ha hotats respektive misshandlats.

Det ena fallet rörde en misshandel utanför hennes bostad och det andra ett tillfälle då en maskerad gärningsman - som enligt kvinnan haft samma kroppsbyggnad som mannen - ska ha hotat henne med kniv.

Båda poliserna har bedömt kvinnan som trovärdig.

Motsägelsefull berättelse
Den ene polisen har till exempel berättat att kvinnan vid utryckningen verkat ha haft ”väldigt, väldigt ont samt att hon var genuint livrädd för expojkvännen”.

Tingsrättens majoritet - bestående av rättens tre nämndemän - konstaterar nu att kvinnan visserligen har lämnat en ”lång och detaljerad berättelse” men avfärdar den samtidigt som ”motsägelsefull i väsentliga delar”.

”Det framstår till exempel som ologiskt att målsäganden - som enligt egna uppgifter lever i en strikt kontrollerad och reglerad kultur - skulle gå med på att dokumentera samlag genom bilder och film”, skriver rätten i sina domskäl.

”Det är också mycket svårförståeligt att målsäganden, om hon verkligen blev utsatt för våldtäkt vid parternas första sexuella kontakt, ändå stannade kvar i relationen i stället för att uppsöka sjukvård för dokumentation av skadorna eller polisanmäla händelsen”, konstaterar tingsrätten som därmed anser att trovärdigheten i kvinnans berättelse är "låg".

Bilder och DNA
Åberopade bilder som kvinnan ska ha tagit på sina skador kan enligt rätten - ”även om det är angivet datum på telefonen” - härstamma från någon annan tidpunkt eller vara ”på annat sätt manipulerade av målsäganden”.

Att mannens DNA har hittats på en keps där det olaga hotet skulle ha ägt rum kan enligt rätten förklaras med att kvinnan fabricerat händelsen och planterat kepsen, som hon enligt mannen ska ha stulits från honom.

Inte heller i övrigt anser tingsrätten att det finns tillräckliga bevis för att fälla mannen som alltså frias på alla punkter.

"Helt och hållet trovärdig"
Rättens ordförande - en hovrättsassessor - är dock skiljaktig. Enligt henne borde mannen dömas för samtliga gärningar utom en av de tre åtalade våldtäkterna, eftersom kvinnan har gjort ”ett helt och hållet trovärdigt intryck”.

De förhållanden som nämndemännen har lyft fram vid bedömningen av kvinnans trovärdighet har enligt den skiljaktiga domaren inte alls varit att betrakta som motsägelser. Hennes berättelse har däremot varit ”lång, sammanhängande och klar”, samt har ”i väsentliga delar” stöd av den bevisning som nämndemännen har avfärdat som otillräcklig.

Enligt hovrättsassessorn bör 33-åringen dömas för två fall av våldtäkt, misshandel och olaga hot till tre år och sex månaders fängelse och skadestånd till kvinnan på sammanlagt 175 000 kronor.

 

 

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt