Skip to content

Facit av vapenamnestin: 12 000 vapen - Skåne toppar statistiken

Foto: Andreas Hillergren/TT

12 000 vapen och 28 ton ammunition blev slutresultatet av årets tidsbegränsade så kallade vapenamnesti hos polisen. Flest vapen lämnades in i storstadsregionerna och i topp hamnade polisregion Syd med 2 568 vapen och fem ton ammunition. 

 

Totalt sett lämnades cirka 2 000 färre vapen in under årets amnesti än under den föregående vapenamnestin år 2013.

Den enskilt största kategorin vapen som har lämnats in under årets amnesti är av jaktvapen, men över 3 500 enhandsvapen har också lämnats in.

- Pistoler och revolvrar är betydligt vanligare än typiska jaktvapen i kriminella sammanhang och samtidigt inte lika vanligt att beviljas tillstånd för, säger Joakim Norenhag, polisens projektledare.

Få vapen kopplade till kriminella miljöer
Enligt polisen kan endast enstaka av de inlämnade vapnen med säkerhet kopplas till kriminella miljöer. Förhoppningar finns dock om att dessa kan bli fler när NFC är klara med sina tekniska undersökningar. 

- Det kan bli fler när den tekniska undersökningen blir klar. Nationellt forensiskt centrum, NFC, ska så småningom titta närmare på de vapen som de bedömer intressanta, säger Joakim Norenhag.

Enligt Joakim Norenhag är åtgärden dock inte att se som något som kommer att minska antalet skjutningar och andra brott där skjutvapen används. 

- En vapenamnesti löser inte den här problematiken. Däremot utgör den ett komplement till det övriga arbetet som polisen, andra myndighet och övriga delar av samhället gör för att komma till rätta med skjutningarna.

Flest vapen inlämnade i storstäderna
Precis som under den senaste amnestin inlämnades flest antal vapen i storstadsregionerna. Polisregion Syd toppar statistiken följt av region Väst och på tredje plats Stockholm.

Jämför man de geografiska områdena för de dåvarande länspolismyndigheterna så stämmer detta precis med fördelningen under föregående amnesti.

Trots att antalet inlämnade vapen minskat ser Polisen positivt på den avslutade vapenamnestin. 

- Det kan vara så att de föregående amnestierna har rensat upp bland de vapen som i störst utsträckning lämnas in under en amnesti, det vill säga gamla jaktvapen som dyker upp i dödsbon säger Joakim Norenhag.

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt