Skip to content

Ensamkommande får ny chans att stanna - även riksdagen kör över Lagrådet

Ensamkommande får ny chans. Idag klubbades lagen i riksdagen. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

9 000 så kallade ensamkommande ungdomar får en ny möjlighet att stanna i Sverige. Regeringens förslag klubbades idag av riksdagen - trots massiv kritik från bland annat Lagrådet. 

 

 

Från den 1 juli i sommar får 9 000 ensamkommade ungdomar möjlighet att söka tillfälliga uppehållstillstånd för att kunna avsluta sina studier i Sverige.

Regeringens förslag röstades idag igenom i riksdagen trots hård kritik från Lagrådet som helt avstyrkt förslaget med orden att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas".

Regeringen hävdar att de nya reglerna inte alls är så komplicerade "att det riskerar att leda till sådana tillämpningssvårigheter att det kan påverka rättssäkerheten negativt". 

Uppehållstillstånd för studier
Bakgrunden till de nya reglerna är de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket som har drabbat många ensamkommande som kom till Sverige i den stora flyktingströmmen hösten 2015.

Förslaget innebär att de som kom före den 24 november 2015 och som har sökt uppehållstillstånd - och som fått eller skulle ha fått ett utvisningsbeslut efter att de fyllt 18 år - ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå.

Även studier på yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen och liknande utbildningar inom introduktionsprogram ska omfattas.

Max 13 månader
Reglerna är tillfälliga och ansökningarna ska ha kommit in senast den 30 september och ansökan får göras under en begränsad tid och vid ett enda tillfälle. Uppehållstillståndet är begränsat till 13 månader.

Kostnaden beräknas under innevarande år uppgå till knapp 692 miljoner kronor extra, utöver budget. Nästa år beräknas de extra kostnaderna passera en miljard kronor.

I beräkningsunderlaget ingår ökade kostnader för Migrationsverket, för domstolarna, för kommuner och landsting samt för kostnader för studiestöd.

"Avgränsad grupp"
Lagrådet ansåg att remisstiden var för kort men regeringen anser att "beredningskravet i regeringsformen är tillgodosett i tillräcklig utsträckning".

Lagrådet pekade också på att reglerna var för komplicerade, att de inte skulle bli effektiva och att bristerna skulle påverka förtroendet för hela systemet.

Men varken regeringen eller riksdagen delar Lagrådets uppfattning och pekar på att det hela är "en tillfällig ordning som gäller en avgränsad grupp utlänningar som redan befinner sig i Sverige". Detta "bör ha en begränsad påverkan på prövningssystemet i stort", skriver man i betänkandet.

Handläggning 15 månader
Handläggningstiden fram till utvisningsbeslutet ska ha varit minst 15 månader men regeringen anser samtidigt att Lagrådet har fel när det gäller betydelsen av långa handläggningstider. Man hävdar istället att förslaget inte alls innebär att uppehållstillstånd ska beviljas enbart på grund av detta.

 

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt