Skip to content

Ensamkommande får ny chans att stanna - även riksdagen kör över Lagrådet

Ensamkommande får ny chans. Idag klubbades lagen i riksdagen. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

9 000 så kallade ensamkommande ungdomar får en ny möjlighet att stanna i Sverige. Regeringens förslag klubbades idag av riksdagen - trots massiv kritik från bland annat Lagrådet. 

 

 

Från den 1 juli i sommar får 9 000 ensamkommade ungdomar möjlighet att söka tillfälliga uppehållstillstånd för att kunna avsluta sina studier i Sverige.

Regeringens förslag röstades idag igenom i riksdagen trots hård kritik från Lagrådet som helt avstyrkt förslaget med orden att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas".

Regeringen hävdar att de nya reglerna inte alls är så komplicerade "att det riskerar att leda till sådana tillämpningssvårigheter att det kan påverka rättssäkerheten negativt". 

Uppehållstillstånd för studier
Bakgrunden till de nya reglerna är de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket som har drabbat många ensamkommande som kom till Sverige i den stora flyktingströmmen hösten 2015.

Förslaget innebär att de som kom före den 24 november 2015 och som har sökt uppehållstillstånd - och som fått eller skulle ha fått ett utvisningsbeslut efter att de fyllt 18 år - ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå.

Även studier på yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen och liknande utbildningar inom introduktionsprogram ska omfattas.

Max 13 månader
Reglerna är tillfälliga och ansökningarna ska ha kommit in senast den 30 september och ansökan får göras under en begränsad tid och vid ett enda tillfälle. Uppehållstillståndet är begränsat till 13 månader.

Kostnaden beräknas under innevarande år uppgå till knapp 692 miljoner kronor extra, utöver budget. Nästa år beräknas de extra kostnaderna passera en miljard kronor.

I beräkningsunderlaget ingår ökade kostnader för Migrationsverket, för domstolarna, för kommuner och landsting samt för kostnader för studiestöd.

"Avgränsad grupp"
Lagrådet ansåg att remisstiden var för kort men regeringen anser att "beredningskravet i regeringsformen är tillgodosett i tillräcklig utsträckning".

Lagrådet pekade också på att reglerna var för komplicerade, att de inte skulle bli effektiva och att bristerna skulle påverka förtroendet för hela systemet.

Men varken regeringen eller riksdagen delar Lagrådets uppfattning och pekar på att det hela är "en tillfällig ordning som gäller en avgränsad grupp utlänningar som redan befinner sig i Sverige". Detta "bör ha en begränsad påverkan på prövningssystemet i stort", skriver man i betänkandet.

Handläggning 15 månader
Handläggningstiden fram till utvisningsbeslutet ska ha varit minst 15 månader men regeringen anser samtidigt att Lagrådet har fel när det gäller betydelsen av långa handläggningstider. Man hävdar istället att förslaget inte alls innebär att uppehållstillstånd ska beviljas enbart på grund av detta.

 

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

34 comments

Vidrigt!

Vilka riksdagsmän röstade för / mot ??
Kontrollera din riksdagsman och stryk från listan i höst.
Kan bli ett uppvaknande för alla mass-media-elitens lydiga hundar i riksdagen.
Dags för rikdagens ledamöter att bli granskade personligen vad de ställer till med !

Tjaa, nog är det synd om de unga männen som fått vänta länge på beslut och skulle få avslag. Det är snällt av sossarna, centern och miljöpartiet att låta dem stanna. Måhända var det en smula dumt av de unga männen att söka sig hit i hopp om ett bättre liv, med tanke på att de flesta av dem hade det relativt bra om än fattigt i Iran. Men det vore ju hårt och brutalt att låta dem stå sitt kast.

En miljard ska snällheten tydligen kosta. Ber att få påminna om att sossarna samtidigt är i färd med att stänga vårdplatser både på sjukhus och äldreboenden för att spara några futtiga miljoner. För att inte tala om det som varit sossarnas största bedrift denna mandatperiod, nedläggning av BB (besparing 18 miljoner kr). Det är mindre snällt att tvinga kvinnor att föda i bilen.

Här i västerbotten är det nu budgetkris inom landstinget. Besparingspaket är på väg. Man ska bland annat se över vårdens uppdrag, vilket i klartext innebär att utbudet ska minskas.

Det går inte att vara snäll mot alla. Gynnar man utländska män utan asylskäl drabbar man någon annan. Men det vill S, C, V och MP inte prata om.

Nedläggningen av BB måste ändå i dagens samhälle anses befogad. Med tanke på vilka människor som bor här och att världen (även) Sverige har ett överbefolkningsproblem som ingen riktigt vill ta itu med så borde det närmast införas tillstånd för att skaffa barn. De som har tillräckliga kunskaper för att utnyttja systemet är inte nyanlända utan "den svenska frigjorda" WT-morsan ute på vischan.

Det är enligt min erfarenhet WT-morsor som knullar runt och "suger bidrag" och motsvarar en belastning för systemet motsvarande cirka 60 invandrare.

Mellan tummen och pekfingret,

E.

Sverige som nation har i och för sig en totalt feldimensionerad befolkningspyramid som kommer att leda till stora problem i framtiden när det finns allt för få unga, arbetsföra människor som kan försörja och vårda den allt större äldre befolkningen. Svaret är dock inte att ta in 9 000 afghanska män. Det kommer om inte annat att ytterligare förvärra situationen i längden eftersom det mansöverskott som skapas leder till ännu färre barn per vuxen.

Ja precis, och snart går 40-talisterna i pension.

Du har rätt i att det går inte att vara snäll mot alla men det vill S. V och MP inte prata, men du har fel om C för de följer bara med i farten med hopp om att bli det Jordbruksparti de har varit en gång i tiden men upptäckt att de utrotat alla jordbrukare och därför satsar de nuförtiden på kvinnor istället!

C ser ut att ha kommit på att män är direkt utrotningshotade men kvinnor är inte direkt utrotningshotade, om de ser till att föröka sig förstås och vid tillökning kan en och annan lilleman se dagens ljus och nästa århundrade kan en och annan bli jordbrukare i Centerpartiet.

Centerledaren är framåttänkande för kärringar finns det gått om och med alla hormonsvallningar i centerpartiet lär di både synas och höras.
Feminin inte feminist.

SD får nu även min röst.

Det är ändå strongt av Socialdemokraterna att stå upp för sina rättshaveristiska värderingar trots att det är valår. Det visar att de inte är rädda för att göra ett fiaskoval.

Oj
Där togs 12 kommentarer bort på en gång.
I detta land som sägs ha åsikts- och yttrandefrihet.
Men. Yttrandefrihet gäller ju inte _____________ .

Bra där. Det nya ordet för censor är moderator..........................

Yttrandefrihet gäller ju inte på privata kommentarsfält som detta. Moderatorn får ta bort precis vad denne vill.

Men jag har skrivit argsinta elakheter om jurister här i flera år och har hittils inte fått något borttaget vad jag vet.
Jag tror nyckeln är att hålla sig någorlunda i närheten av ämnet, ha ett hyffsat vårdat språk samt undvika hets mot folkgrupp och personangrepp.

Yttrandefrihet är en sak och det fria ordet är en annan. Det borde vara en hedersak för dagens jurister att värna det fria ordet i spalterna.Var kommer hets mot folkgrupp i sammanhanget? Det är inte där skon klämmer. Det är obekväma sanningar som inte får föras fram som raderas.

Det är bl.a. just det faktum att det rör sig om en speciallagstiftning till förmån för en bestämd grupp som gör att det undergräver förtroendet för hela systemet. Det sätt man torgfört detta på är också rent bedrägligt.

De här männen (99 procent är män) har aldrig uppvisat några identitetshandlingar. De har i de flesta fall fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket under handläggningen eftersom det framstått som uppenbart att de är över 18 år. Merparten av dem har inte heller kommit från Afghanistan utan har levt under lång tid i Iran eller Pakistan.

Att de skulle ha drabbats av Migrationsverkets långa handläggningstider på ett sätt som menligt påverkat deras möjligheter att få asyl är ren och skär lögn eftersom;

1. De har aldrig gjort sannolikt att de varit under 18 år vid ankomsten till Sverige.
2. I de flesta fall talar det mesta för att de var över 18 år redan vid ankomsten.
3. De har vid prövningen bedömts sakna asylskäl.
4. Att man är under 18 år är inte i sig ett asylskäl.

Ingen riksdagsledamot som röstat för detta är ovetande om det jag säger. Det hela är ju bara en kohandel med Miljöpartiet, som sannolikt är det enda parti som möjligen har stöd hos den egna väljarkåren för detta och behöver rädda de röster man kan för att få 4 år till vid köttgrytorna.

Jag har funderat på varför man driver den här frågan. Alla måste ju vara medvetna om att i den del av befolkningen som bryr sig så är en stor majoritet emot. Ingen har heller varit intresserad av att förklara vad "amnestin" innebär, att alltså bara de som etablerar sig på arbetsmarknaden ska få stanna: vilket kunde ha lugnat de flesta som är emot.
Asyl har ju för övrigt inget med saken att göra.

Att C skulle ha velat säkra ett samarbete med Mp tror jag inte är anledningen.

En sak som föresvävat mig är att det är något så ovanligt som politiker som haft en egen personlig övertygelse.
Kanske är det också så att ingen vill vinna valet egentligen. De flesta förstår att det finns tre möjligheter, ny minoritetsregering med S, minoritetsregering med M eller en majoritetsregering med SD och M (majoritetsregering med S och M vågar de nog inte). Ingen vill hamna i någon av de situationerna men S skulle nog gärna se en SD+M-regering.

Visst har asyl med saken att göra, om man ska tro på de angivna bevekelsegrunderna för amnestin. Tanken är ju att dessa 9 000 män skulle ha fått asyl om deras ansökningar hunnit prövas i ett tidigare skede. Detta är felaktigt, såtillvida att det inte finns något som helst stöd för att bedömningen skulle ha blivit en annan.

Etablerad på arbetsmarknaden är väl i och för sig inte ett krav. De ska i princip bara ha för avsikt att genomföra gymnasiestudier. Att Sverige ska bekosta en utbildning åt personer som har ett avslag med utvisningsbeslut framstår som mer än lovligt stolligt. För mig har det heller inte någon betydelse för att vara emot. Det avgörande för mig är att man rundar asylrätten genom att åsidosätta den prövning som skett och, tvärtom mot vad MP och C hävdar, inte står upp för den.

I övrigt är jag lika förvånad som du att man driver det, särskilt som amnestin faktiskt inte okritiskt har accepterats av etablerade medier utan tvärtom granskats och kritiserats.

Det är möjligt det kan jag ha missat. Men det är ju helt tokfel. Ålder är ingen grund för asyl och även om det var det så är det väl åldern vid ansökan som avgör? OM ålder var ett asylskäl så skulle det väl räcka med att man får uppehållstillstånd tills man uppnått den ålder där skyddsbehovet avtar?

Enligt det som klubbades i riksdagen så ska de få tidsbegränsade uppehållstillstånd under tiden som de går på gymnasiet och sedan få möjlighet till förlängning endast om de etablerar sig på arbetsmarknaden. Det är såklart stolligt att bekosta utbildning för dem, dessutom utbildningar som motsvarar vad högstadium var för ca 10-15 år sedan och som är värdelösa för dem i länderna de kommer ifrån. Men om det bara rör ett fåtal år och sedan ska alla hem som inte får arbete så spelar det ju ingen roll i den allmänna konkursen.

Ja jag kan inte få ihop det för fem öre. När alla som hade ett öra hos riksdagspolitiker eller som lästes av dem var fanatiskt för hög invandring så förstår man ju att de trodde att det var en liten gapig minoritet som var emot. Men det här borde de ha begripit.

Asylprövningen är framåtsyftande så är man inte under 18 år vid prövningen ses man inte som ett barn.

Hur menar du nu ? Det är ju helt klart att åtminstone 50% av dessa klanutsända inte har asylskäl pga ålder, vare sig då eller nu.

Ålder är inget asylskäl.

Att sedan alla, utan undantag, själva försvårat en "rättvis" bedömning då de själva förstört sina id- och resehandlingar de bevisligen måste haft för att kunna komma hit är det inte många som vill tillstå av PK-maffian.

Se min kommentar om det direkt felaktiga påståendet om innebörden av principen om benefit of the doubt i den artikel som publicerades häromdagen. Den har inte bemötts av artikelförfattarna, givetvis...

Det ska bli intressant att se hur landets juridiska expertis (rådmän etc ) kommer att förhålla sig till det faktum att riksdag och regering kör över experterna (lagrådet ) i viktiga principiella rättsfrågor som amnestin och samtyckeslagen.
Kommer man att vara rättssäkerheten och sin yrkesheder trogen eller kommer man att böja rygg för politisk utspel och sälja sin heder och själ och krångla till fällande domar för att göra politikerna och statistiken nöjda.
Agnarna kommer att sållas från vetet i kommande domar.

Vad har lagrådet sagt om samtyckeslagen? Har du någon bra länk?

Sossarna spelar högt tror de är smarta och kan räkna med stöd då väljarna "förstår"
att detta är en eftergift för miljötalibanerna eller "partiet för proppmätta" som de kallas i kul artikel i dagens Expressen. Samma/lika med vinstbegränsningsförslaget. Men som spelare skulle jag inte lira på sossarna. Jag tror på goda grunder (anser jag själv) att denna gången har de bitit sig själva där det gör riktigt ont och smärtar länge. Vilket är rätt åt dem. SD kommer att få massor av röster. Eftersom velputtarna på andra sidan inte imponerar heller. Det kommer att bli intressanta tider framöver misstänker jag. Men på ett för Sverige ovanligt sätt. Bra det. Det behövs en rensning i alla unkna garderober. :)

Ja, sossarna har verkligen bitit sig själva i foten. Hur fasen kan de tro att de har stöd för detta i den svenska arbetarrörelsen? Och Annie Lööf, tror hon att Centerns kärnväljare sympatiserar med detta måste hon rentav vara ännu dummare än man trodde. Det här är spiken i kistan som för upp SD som Sveriges största parti.

Det är intressant när du luftar dina tankar om mer än juridiska sakfrågor eftersom jag tillmäter dina åsikter viss betydelse i min egen åsiktsbildning.

Ridå!

Varom icke så säkra på att räkna ut "såssarna".
JAG har inte glömt DÖ, ej heller glömt landsförstörarna Reinfeldt som med FP o MP ställt till med all förstörelse pga import och demontering av polis och försvar osv i all oändlighet.
Jag har heller inte glömt bort vilka luspudlar som hela tiden sökt krokbena när S äntligen försökt och nu lyckats vända både importen och försvarsviljan. Så att förlåta DÖ-skallarna är riktigt illa då de då kommer upprepa sina svek. INGET av de borgerliga partierna i Stockholms kommun t.ex. har ens viskat motstånd mot MP-diktator Helldén i sin iver att blidka media-eliten. Likadant i riksdagen idag, MP regerar med DÖ-skallarna, Som tidigare skrivits, granska hur riksdagsmännen röstat, inte vad de sagt och välj därefter parti. Det är det enda sättet att få bort hyckleriet, SÄRSKILT hos nm, C och FP.
Glöm alltså inte vilka som egentligen drivit igenom dagens beslut !

Sosseriet har ju allvarliga problem i hele Europa förutom i Sverige och Portugal då där man av olika skäl lyckats hålla emot tidens tand. Väl medveten om att IMF påstått att en försiktig socialdemokratisk politik vore det bästa för utvecklingen så har jag svårt att köpa detta med den typ av sossar vi fått i Sverige. Uppblåsta, övermodiga och uppfyllda av sin egen förträfflighet. Ingen tillstymmelse till ödmjukhet där inte. Samtidigt köper jag helt din analys av vår falska sk borgerlighet. Växte upp med moderater omkring mig och föraktar dem djupt. Så som nybliven pensionär kan jag bara konstatera att politiken under min livstid varit förödande för vårt land. Hu får politik som en av mina döttrar 23 år uttryckte saken. Varför jag faktiskt inte kan se att det kan bli värre om SD nu skulle lyckas få lite inflytande. Vem vet. Kanske de kan överraska positivt. (Även om jag tvivlar). :):)

Håller med dig i stort men jag menar att medan "de hederliga" sossarn (även om jag inte håller med dem i allt) har faktiskt försökt ta ett grepp och lyckats vända mycket.
Tror du t.ex. värnplikten hade ens kunnat återinföras och att vi fortsatt håller oss utanför NATO (ett norska !!! Shibstedtskrav att vi ska gå med !!! ) utan den, i vart fall Sverigevänliga sosse-falang som styrs av Hultqvist, Ygeman och Lövén ? De försöker åtminstone men har ett ankare lindat runt halsen och ett runt fötterna men gör den korrekta bedömningen att landet klarar bättre sig i 4 månader med denna regering. Har från ytterst säker källa att det var en total missräkning att Riksdagen biföll att skäggbarnen skulle få stanna. Det lär fö vara MINST 23.000 och med anhöriga, tja .....
VAD har Kristersson gjort för att göra upp med den Liiiiberala falangen han själv tillhör ?
Nej den gossen litar jag inte på och inte någon i hans närhet.
Jag är riktigt ilsk då jag känner mig mer och mer tvingad att välja Mellan S och SD där bägge är en synnerligen besk medicin, synnerligen. Men jag är sviken av de nm som tagit över M !

Ja det är en eländig situation för de av oss som fortfarande önskar nationellt oberoende. Kanske din analys om sossarna stämmer, man får hoppas det. (Jag är bara trött på allt trams de kommit med). Bra att de till sist förstod att avvecklingen av värnplikten var rena idiotin. På flera plan. Känner som Du inför valet. Finns egentligen inget man vill välja. Kanske borde gjort som flera av mina vänner. Listigt dragit vidare till varmare trakter. Men jag har liksom inte känt att jag velat gå i "landsflykt" pga det politiska läget. Jag gillar trots allt mitt land. Så man får bortse från det man inte gillar och snällt betala sin skatt. Men hålla flabben det tänker jag inte göra. För som vissa politiker beter sig är det som att skjuta på sittande fågel att kritisera dem. Och till sist lär allt fler inse hur felgängat mkt blivit i landet. Sen är det ju en annan femma om vi förmår gänga tillrätta igen. Vi få la se! :)

Kunde inte sagt det bättre själv.
Men ändå så är jag naiv i min tro. Arbetade i snålblåsten på -70-talet och till o från på -80-talet för att de facto försvara detta land där vi arbetade oss igenom överlöpare som DN, Guillou och KGB-stödda vänster-elitistister mfl.
Jämfört med då, tja då är sossarna idag betydligt lättare att överse med. Jag vill faktiskt påstå att dagens sossar är rumsrena men det var inte Sten Andersson och Pierre Schori mfl.
Sedan kommer Reinfeldts och våldtar och rånar de flesta svenskar.
Att Hultqvist är den bästa försvarsminister landet haft under min livstid och Eskil Erlandsson för landet den bästa både jordbruks- och miljö-minister torde väl inte vara något större diskussionsämne.
Att vi alla sedan är skyldiga Jimmie ett stort tack för hans idoghet torde väl inte heller vara alltför stor grej att bli osams om. Och att gammelmedia-eliten med FP/MP nu är så "shaky" att de t.o.m. tvingats erkänna att SD finns får mig att le vid tanken. Och inte blir det sämre av att Shibstedts är helgalna över att de inte lyckades göra Natos gräns till Sveriges och att vi äntligen har en "pakt" med både Finland och Danmark. Rätt åt norrmännen och deras köpta överlöpare i FP o nm.
Så som jag ser det var det faktiskt inte bättre förr, ändå.
Utom sjukvården som imploderat men idag är det ännu överkomligt att skaffa sig vård utomlands trots MP´s tokiga bakåtsträvande idéer som inte minst betyder döden för demokratin i glesbygd.
Fö anser jag att C är tillbaka till kärnkrafts-tidens "Nja" iom Annies skrattretande ställningstagande ang. vad hon fortfarande vill hävda är flyktingar.
Ja, jag är nog ändå villig att sticka ut min långa näsa och påstå att vi kommer att få en S-ledd regering trots allt pga duglighet och Lövens absoluta motvilja mot V och att Ygeman och Hultqvist får Löven att svälja SD. Vad mig anbelangar ser jag inget som helst borgerligt alternativ, tyvärr !

De stora drakarna tillsammans med public service gör att för att förklara och ursäkta att de har publicerat namnet på den jagade. Samma blaskor som inte ens kan publicera signallement på de våldtäktsmän som förstår kvinnors liv för all framtid. Nej det är viktigare att förtala kändisar.

Jag känner inget annat än förakt för tabloidpressen och public service #metoo-rörelsen äcklar mig. Tänk om alla dessa kvinnor kunde göra något för sina utsatta medsystrar istället. Det vore inte förspilld kvinnokraft. Som #metoo.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.