Skip to content

Egenföretagare och studenter får rätt behålla sjukpenningnivå - även när de saknar inkomst

Foto: Thomas Winje Øijord/NTB/TT

Från och med i sommar får fler personer rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI - även när de inte tjänar några pengar. Det har riksdagen beslutat.

 

Ändringarna i socialförsäkringsbalken innebär bland annat att entreprenörer och personer som studerar på eftergymnasial nivå utan studiemedel får rätt till skydd för sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Lagen gäller också från det andra kalenderhalvåret det år som personen fyller 20 år för personer som går i grundskola eller gymnasium. 

För den som startar aktiebolag så ska SGI beräknas på samma sätt som när en person startar upp en enskild firma. Tiden för hur länge bolaget räknas vara under uppbyggnad förlängs också från 24 till 36 månader.

Lagändringarna för företagare SGI börjar gälla 1 augusti i år. Övriga ändringar börjar gälla den 1 juli.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt