Skip to content

"Undangömda bevis och åklagare som skyller på polisen - det krävs en haverikommission för Playa"

DEBATT - av advokat Tobias Enochson, offentlig försvarare för Jonas Falk i "Playamålet"

 

Jag fick frågan nyligen från en journalist som hade sett Operation Playa på SVT hur jag ställde mig till de nya avslöjanden som kommit fram där. Inte utan att viss frustration växte i mig svarade jag att det SVT visar i dokumentären inte på något sätt är någon ny information för oss som var försvarare i målet.

Tvärt om är konsensus för oss att det var väldigt många centrala saker som inte alls kom med. Det enda som var nytt för mig var att NFC fortfarande satt på de nio kilona kokain som "beslagtagits" i Gloria och mina tankar gick osökt till den lilla ekorren i den animerade filmen Ice Age som tvångsmässigt håller fast i sitt ekollon.

Så för mig var det med blandade känslor som jag tog mig igenom de tre delarna av Operation Playa på SVT. Det störde mig att åklagaren sade något i stil med: ”Så fasligt mycket låg inte i slasken om jag ska vara ärlig”.

I slasken och parkerat/gömt i den spanska utredningen och även i andra länder fanns det en bevisning som på en lång rad punkter talade i direkt motsatt riktning än åklagarnas påståenden.

Det finns inte utrymme att utveckla alla dessa i en kortare text - det behövs ett bokformat för den saken utan tvekan. Men, jag tänkte ändå ge några exempel avslutningsvis.

För att hålla mig till ämnet ska jag istället fokusera på hur det var möjligt att det ens kunde gå så fel som det gjorde i utredningen eller ”Operation Playa”, om man så vill.

Från min horisont kan det sammanfattas i begreppen dokumentation och insyn. Det finns uppenbara rättssäkerhetsproblem i att en förundersökning inte dokumenteras noggrant i ett digitalt system från början.

Varje gång ett nytt dokument eller förhör eller vad det nu kan vara tillförs utredningen ska det naturligtvis dokumenteras så att den som ska granska förundersökningen i efterhand kan följa hur och när ett bevis tillkommit. På så sätt kan varje del av utredningen spåras till sin källa.

Dur2 är ett system med vilket man exakt kan följa när ett dokument/ett bevis förs in i ett förundersökningsmaterial. Ett sådant system finns av en (eller flera) anledningar till.

Det framkom under försvarets granskningar av utredningen att utredningen under lång tid dokumenterades med lösbladssystem och sattes in i fysiska pärmar. För egen del var detta häpnadsväckande. Inte ens en rattfylla dokumenteras på det sättet och i detta fall talar vi om Sveriges genom tiderna största utredningen, bortsett från Palmeutredningen.

Om man vill vara konspiratorisk så är det ett praktiskt sätt att dokumentera en utredning om man på förhand inte riktigt bestämt sig för vad de framtida misstänkta ska få ta del av för material. Det är som bekant väldigt enkelt att plocka ut ett papper ur en pärm.

Och detta är precis vad som hänt på flertalet områden i den här utredningen. Man hade exempelvis satt en GPS på en segelbåt (Solero) 2009. Om detta berättade poliser under ed i rätten att de medvetet förstört den bevisningen.

Den delen av sanningen kommer vi alltså aldrig att få veta. Hur exakt seglade kaptenen år 2009? Avbröt han sin seglats som han själv sade? Om han gjorde det rörde det sig om ett frivilligt tillbakaträdande och i min värld är i så fall minst en person feldömd då det i så fall rörde det sig om en förberedelse och inte ett försök.

Nu anser jag i och för sig att den skiljaktiga meningen i hovrätten var den korrekta, nämligen att det inte kunde dömas för försök år 2009.

Så detta med bristande dokumentation är ett genomgående problem i Playautredningen och det fick och kunde ha fått mycket stora konsekvenser för de tilltalade och rättssäkerheten. Det var helt enkelt omöjligt att se hela förundersökningen, följa hur den hade utvecklats eller se hur stor del av bevisningen hade kommit till.

Utredningen var ett internationellt samarbete och en av samarbetsfrågorna synes ha varit hur man på bästa sätt kringgår reglerna om partsinsyn. Vi kunde se i protokoll från de internationella samarbetsmötena (som hemlighetsstämplades i Sverige men som vi fick tag på i Spanien) att dessa frågor diskuterades och det framgår av dessa protokoll att viss bevisning skulle ligga i ett land och annan bevisning i ett annat.

Efter flera års arbete med utredningen kunde vi från försvarets sida se att detta var mycket utstuderat och inte kunde förstås på något annat sätt än att man högst medvetet undanhöll försvaret/de tilltalade viktig bevisning.

Inte bara åklagarenkammaren har brustit i sitt sätt att dokumentera Playautredningen. Uppenbarligen verkar det finnas brister i hur SSI (sektionen för särskilda insatser, del av dåvarande Rikskrim) dokumenterade sitt arbete.

Först kan det vara intressant att känna till att SSI:s logg över sitt arbete under sommaren 2009 är förstörd. Medvetet raderad, både digitalt och i pappersform.

Försvaret har inte sett den, varken i maskat eller omaskat skick. Följaktligen har inte någon domstol heller sett den. En rätt obehaglig tanke att de hemliga UC (under cover)-agenternas agerande i efterhand inte kan granskas, inte ens av polisen själv.

Vidare verkar det vara på det sättet, om man sätter tilltro till kammaråklagare Karin Bergstrands ord i dokumentären, att SSI agerat helt på eget bevåg, alltså utan insyn och beslut från åklagaren.

Jag är ingen expert på det här området men jag har under åren av den här utredningen haft anledning komma att ifrågasätta det åklagare Bergstrand säger på den här punkten.

En provokativ åtgärd föregås alltid av åklagarbeslut, helt enkelt för att sådana är reglerna. Innan man fattar ett sådant beslut analyseras situationen och flera olika riskanalyser görs, särskilda formulär fylls i.

Frågor om möjlighet till framgång, olika former av risker m.m. övervägs innan en åklagare ger grönt ljus för åtgärden. Förundersökningsledaren torde vara den som också har ett helhetsgrepp om utredningen varför dennes input är avgörande i frågan.

Därtill kan man se att Karin Bergstrand är den som fattar beslut att förlänga SSI:s insats i Operation Playa.

SSI framställs i dokumentären av åklagare Bergstrand som inkompetenta och att de agerat olagligt och att de dessutom skulle ha gjort så på helt eget initiativ. Jag tvivlar starkt på detta. Inte minst på den grunden att det inom polisen finns högst kompetenta tjänstemän som man som försvarare under stundom imponeras av samtidigt som SSI ska vara spjutspetsen mot den grova organiserade brottsligheten.

De är ofta skickliga och kunniga inom de område de är verksamma. Jag har svårt att tro att denna relativt hemliga grupp inom dåvarande Rikskrim skulle vara ett gäng amatörer.

I detta sammanhang är det också förvånande hur en representant för polisen säger att ”vi har bestämt oss för att hålla käften”.

Denna person är ingen representant för SSI men kan det verkligen accepteras att det är så detta hanteras?

Nog för att mina klienter har en rätt att vara tysta vilket följer av förundersökningskungörelsen men för egen del vet jag inte om jag tycker det är klädsamt när våra mer kompetenta poliser säger att ”vi ska hålla käften”.

Om jag ska plädera som en åklagare så vet ni redan vad jag kommer säga: varför berättar du inte bara som det är och lämnar uppgifter som vi kan kontrollera? Det skulle ju hjälpa dig om du har sådana uppgifter att lämna. Inga kommentarer svarar polisen…

Men även inom detta område så ser man samma tydliga övergripande problem - dokumentation och insyn.

Omöjligt att granska i efterhand, omöjligt att följa hur bevisningen arbetats fram och av vem. Loggar försvinner, JIT-protokoll hemlighetsstämplas, utredningsmaterial raderas, bevisning parkeras i andra länder (som så tur var har bättre insynsregler än våra) - och så vidare. I vems namn görs detta frågar jag mig?

Självklart ska bovar sättas bakom lås och bom, som vi hör politikerna säga i kör för närvarande, men varför bedrevs inte denna utredning med samma metodologi som alla andra utredningar?

Visst kan det behöva tas till ovanliga metoder i vissa fall, men varför inte dokumentera dem som vanligt?

Vad är det som är så extremt känsligt med hur denna utredning hanterades? Vilka arbetsmetoder har använts utöver de vi nu känner till?

De olika försvararna i målet gjorde ett gediget arbete med att ta fram all bevisning som kunde belysa saken på ett allsidigt sätt utifrån respektive klients perspektiv. Vi fick fram tusentals sidor som förundersökningen kompletterades med som det aldrig var meningen att vi eller domstolen eller allmänheten skull känna till.

Men jag kan ta gift på att det fortfarande ligger många hundar begravda i den här historien.

Som utlovat ska jag avsluta med några få av alla exempel på omständigheter som inte kommit fram under SVT:s dokumentär, trots att vi berättat om detta för dem.

Mauritz Andersson hamnade år 2006 i sjönöd utanför Falmouths kust och begärde då assistans via radio till motsvarande Sjöräddningssällskapet. Detta trots att han enligt åklagaren hade narkotika av okänd sort i båten till ett värde av i vart fall 38 miljoner.

Väl inbogserad så infinner sig enligt åklagaren ett problem för Jonas Falk m.fl. Nu sitter man på en knarklast på en plats dit man inte hade planerat lasten. Vad gör man då enligt åklagaren? Jo, Falk sticker till England och säljer knarket.

Nu infinner sig nästa problem. Vad gör man med de kontanta medel man fått efter försäljningen av denna narkotika av okänd sort?

Enligt åklagaren investeras den i kontanter i en engelsk bilfirma som hette LHD. Falk har i förhör redogjort för att han genom andra lånat in kapitalet i LHD. Han vill inte avslöja namnet på dessa affärsrelationer för han vet att de kommer gripas i samma sekund han säger deras namn.

Åklagaren stod fast vid sitt påstående i åtalet och genom sin bevisning. På en av mina resor till Spanien hittar jag en rapport från Europol som inte finns med i förundersökningsprotokollet. I den går det klart och tydligt at läsa att dessa penningströmmar är fullständigt utredda. Pengarna kommer inte alls till LHD i kontanter utan de kommer till LHD via banktransfereringar från Estland.

Falk köper år 2010 en Audi Q7 i Colombia. Detta var den enda penningströmmen i målet till Colombia eller Sydamerika.

Åklagarens bestämda uppfattning och påstående var att denna penningström var en betalning för kokain. Falk berättade i förhör att han köpt en bil. Flera år senare lyckas jag etablera kontakt med bilförsäljaren i Colombia, bolaget hette GH Inversiones.

Efter flertalet kontakter ifrågasätter han varför jag tjatar om detta, bilförsäljaren berättar att han för flera år sedan överlämnat all dokumentation angående bilköpet till svensk polis. Jag blir vid det här tillfället som alla andra tillfällen helt stum men ber honom till slut skicka över dokumentationen.

Via mail får jag försäljningskontraktet, försäkringspapper, kopia på Falks pass, hans flickväns pass, hans fingeravtryck m.m. Fullständig dokumentation över köpet och banköverföringen.

I del 1 av SVT:s dokumentär framgår att jag hittar protokoll som visar att utredningen hade en alternativ gärningsman för år 2010, det år kaptenen grips med 1.2 ton (200 kg emballage). Vid sidan av detta är det av central betydelse att vi lyckades få fram flertalet e-postmeddelanden som inte fanns med i utredningen.

Inför leveransen år 2010 kommunicerar kaptenen via en hemlig e-post med en annan person på en annan hemlig e-post. Åklagarna påstår att den andra kommunikatören var Falk. I de få mail som fanns i utredningen får kaptenen koordinater, tider, radiokanaler etc.

I de mail som fanns i utredningen framgår att de saknas andra meddelanden då en av kommunikatörerna skriver och frågar om den andra fick hans fem andra mail. Försvaret började då på tidigt stadie efterfråga dessa meddelanden.

Märkligt i sammanhanget var att just denna mailadress inte hade begärts ut direkt från företaget som tillhandahöll servern i Israel. Man hade begärt ut ett stort antal andra adresser från detta företag - och fått dessa tömningar. Men just denna mail påstod man alltså att man glömt begära ut.

Då bad försvaret om att denna adress skulle begäras omgående. Utredningen svarade med att säga att det nu förflutit över två år och att informationen då var raderad. Utredningen påstod att de hittat de få mail de hade i det oallokerade utrymmet i kaptenens dator.

Vid ett av besöken i slasken hittade jag sedan i en viss pärm på vilken det stod: ”den franska hårddisken”, ett lösenord som var highlightat till den adress kaptenen hade kommunicerat med. Jag loggade då själv in på mailadressen och fann ett tiotal nya mail.

I dessa mail skriver personen som åklagaren påstår är Falk att han avråder kaptenen för att köra, han avsäger sig ordagrant all inblandning, han beskriver sig själv som tolk etc. Dessa meddelanden omkullkastar hela åklagarens påstående om år 2010.

Den som skriver kan inte har förvärvat narkotika för enorma pengar såsom det påstods i åtalet. Skulle personen som köpt narkotika avråda sin kurir från att genomföra transporten som han dessutom betalar kuriren för att genomföra?

När vi fick del av dessa e-postmeddelanden var det uppenbart för oss att dessa medvetet hade gömts undan. Och hade det inte varit för den rena turen att det hemliga lösenordet hade hittats, hade det aldrig kommit fram i processen.

Överflödigt möjligen ska det sägas att åklagaren aldrig kunde visa att Falk skrev något av dessa mail. Lägg därtill frågan om en alternativ gärningsman.

Vad blev reaktionen från åklagaren? Karin Bergstrand och en annan åklagare på Internationella åklagarkammaren anmälde mig till Advokatsamfundet i en skrivelse på ca fem sidor i vilket man skrev att jag var olämplig som advokat.

Man sade vidare i rätten att det hade inletts en utredning hos polisen om dataintrång och att jag var föremål för den utredningen.

Samfundet lämnade ärendet utan åtgärd och någon polisutredning hörde jag aldrig av men det var inga glada dagar när jag på detta sätt hotades av åklagaren för att jag gjort mitt jobb.

Det finns ett mycket stort antal ytterligare exempel på flagranta övertramp om hur bevisning hanterades och inte hanterades under denna utredning, men det finns inte utrymme för alla i detta forum.

Det är för mig beklagligt att det hittills inte tagits något helhetsgrepp för att granska och utreda den här förundersökningen och åtalet i efterhand.

Inte sällan talas det om olika formar av haverikommissioner, varför har denna utredning inte granskats av andra än journalister, advokater och ibland i enstaka frågor av polisen själva?

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Det är ju märkligt hur alla inblandades vet hur polis bryter mot lagen, och ingen får står till svars?

stevO, det är INTE märkligt utan brist på kvalitet och säkerhet i tid och rum, lokalt i EN medlemsstat på den inre fria solidariska MarknadEN i EES eller Europeiska unionen.
Brist på kvalitet och säkerhet i tid och rum, kan vara FÖRDRAGSBROTT.
Lärstad den 5 juni 2018
Namn eller namnteckning här på den som med eller utan STRIKT ansvar och risk, i tid och rum ovan producerat och kvalitetssäkrat producerat resultat, i STRID med EU-domstolens rättspraxis.

"Vamos a la playa".

Känner du till fler mål där åklagaren har undanhållit försvaret information?
Vad kan det komma sig att sådant ligger i åklagarens intresse?

Väl känt är att det finns åklagare med polisteam vara arbetsmetodik är att för egen vinning i skydd av tjänsteställning upprätta falska bevis och gömma bevis till fördel för av dem utvalda att krossa i falska rättegångar och lika väl känt är att när de avslöjas belägger de sina grova bedrägerier med yppandeförbud, vilket dessutom ignoreras av JK, JO, RÅ.

Av i staten Sverige samma åklagare med polisteam grovt organiserade oegentligheter, bestickning, utpressning och grova hot , lyckade och misslyckade arrangerade falska åtal, renderar på grund av JK, JO, RÅ beskyddarverksamhet ut i att hederliga invånare oundvikligen blir deras gisslan, ty om yppandeförbud röjs sker åtal och om de inte röjs sker falskt åtal.
Avseende i slasken innehåll i av åklagare med polisteam gömda utredningar är utan undantag 100 % till fördel för av dem brottsutsatta personer och de facto är i Dagens Juridik redovisat tillika är ständigt återkommande samma rättsrepresentanter som i Playa skandalen hot och grova oegentligheter och berättelser om vad deras hämnd mot avslöjanden består av (insp) mer regel än undantag. i så ock nedan autentiskt exempel.

I försök beivra att de ynkligt fegt under alias bemöter nedan fakta med osanningar om ”register och alla anmälningar” nämns att undertecknad med team har rena register och har aldrig anmält någon privatperson eller tjänsteman.
Här autentiskt återgivet avser samma rättsrepresentanter som i Playa skandalen vid tidpunkt anmälda av ett antal privatpersoner och två politiker för synnerligen grova oegentligheter och med av rättsrepresentanterna förfalskade handlingar avsågs väcka falskt åtal mot dem, men efter några år ändrades det till endast en av anmälarna.
Samtidigt gömde de brottsanmälda rättsrepresentanterna bevismaterial i slasken som till 100% styrkte att två män var falskt angivna för grova sexuella brott mot en av männens barn och med falska handlingar var bestämt att männen oskyldiga skulle dömas i skenrättegång!
Sedermera lyckades att få dem friade men det krävdes flera domstolsbeslut innan gärningsmännen i rättsväsendet undanröjde yppandeförbuden och per automatik i Sverige undgick de inte bara åtal utan de premierades till högre chefsbefattningar!

Ett ProBono Team innefattande hederliga poliser eftersökte och tog naturligtvis även denna gång fram i slasken bevismaterialen som styrkte i dessa ärenden grovt organiserade oegentligheter vilket tillsågs JK, JO RÅ som omedelbart mörklade följt av.
Information (insp) att de sponsrad av vid tidpunkt blivande kriminaljournalist skulle krossa ProBono Teamets trovärdighet med en publicerad inte existerande berättelse vilket skedde och medverkande var anonyma mytomaner benämnda målsäganden som sedermera visade sig var av poliser 52 gånger fastställt falska angivare som med exakt samma inte existerande berättelse falskt angivit 52 familjer på olika platser i Sverige!

Vid tidpunkt hade således ett antal polisenheter fastställt att dessa antisociala varelser är grova bedragare som fastställt dessutom falskt angivit 52 familjer med exakt samma inte existerande historia tillika var de av så ock av samma i playa skandalen rättsrepresentanter väl kända grova bedragare som de i tjänst och gentjänst utsett till målsäganden i falskt åtal mot ännu en för dem totalt okänd person, men de facto mörklades i slasken vilket hederliga poliser på myndighetens handling anmälde till JK men av i Sverige oundviklig stats finansierad hämnd vågade de inte underteckna med deras namn och JK eklaterade via medierna att han krävde polisernas namn - annars ingen utredning.

Av Pro Bono Teamet framtaget ur slasken innefattar så ock att ett stort antal polisenheter i Sverige och andra länder i samarbete med Europol fastställd av de utsedda målsägandena grova bidragsbedrägerier, tortyrliknande barnmisshandel, pedofilbrott och grova våldsdåd mot deras egna vuxna barn och övriga släktingar med flera, bemöttes av åklagarna med länskriminalare sponsrad av vid tidpunkt blivande kriminaljournalist med kvalificerad trycksvärteterror.

I slasken hittades också omfattande bevisning gömd som på alla punkter tydligt visar att ”avslöjarna” har kemiskt rena register, certifierade yrken och skriftligt vidimerad trovärdighet men i hundratals artiklar hjärntvättades allmänheten med diametralt motsatsen!
Precis som Playa skandalen ”Varje gång ett nytt dokument eller förhör tillförs utredningen ska det dokumenteras så att den som ska granska förundersökningen i efterhand kan följa hur och när ett bevis tillkommit”, är de facto tillika avser i här nämnd rättsskandal finns inga förhör med vare sig i hämnd för avslöjandena falskt tilltalad, inte heller med av dem betalda målsägande som inte har en aning om vem den tilltalade är, inte heller med benämnda vittnen som också vittnat i domstol att de aldrig ens sett tilltalad och att de betalats för sin medverkan att ljuga i medierna och falsariet genomdrevs med av åklagaren personligen vald åklagarvänlig domare godkänt enda bevismaterial av totalt okänd journalist MB masspublicerad, inte existerande berättelse!

Avseende advokat Tobias Enochson: Bristande dokumentation är ett genomgående problem i Playautredningen och internationellt samarbete synes ha varit hur man på bästa sätt kringgår reglerna om partsinsyn och rättsrepresentanterna protokoll från internationella samarbets-möten hemlighetsstämplades i Sverige”, är av dessa rättsrepresentanter ständigt återanvända oegentligheter, oavsett omfattande eller småmål eller av dem för egen vinning i skydd av tjänsteställning i hämnd med av dem själva urkunds förfalskningar skapade häxprocesser!

Att ha omutbart civilkurage och tala i klartext och med bevis styrka av i Sverige rättsväsendes chefsledning för egen vinning i skydd av tjänsteställning - Korruption - har betydligt allvarligare konsekvenser än hot mot Rikets säkerhet och möjligen utgör de facto att advokat Tobias Enochson i ena stycket skriver ”Synes kringgå reglerna” och i nästa stycke konstaterar att han med team efter flera års arbete kunde se att detta var mycket utstuderat högst medvetet undanhöll försvaret/de tilltalade viktig bevisning!

Avseende: Om man sätter tilltro till kammaråklagare Karin Bergstrands ord i dokumentären att SSI agerat helt på eget bevåg utan insyn och beslut från åklagaren” utgör fråga: Vad är orsak till att inte försvarsteamet trotts sponsring av medier inte gör anmälan och redovisar resultaten för allmänheten?

Avseende om dåvarande Rikskrim skulle vara ett gäng amatörer har sannolikt många svar varav ett är; Av dem oegentligheter i samtliga ärenden vi autentiskt redovisat i Dagens Juridik är av rikskrim amatörmässiga grovt organiserade oegentligheter och avseende att de ”bestämt sig för att hålla käften” erbjuder sig undertecknade att vara dem behjälpliga med att publicera inspelningar med rikskrimare i så ock Playaskandalen med käftar som lärkvingar utsprut av allt från mutförsök till grova hot inkluderande kryptiskt hot citat: Inse att vi brutit ner större pojkar än dig och ett till offentligt uttalande och du blir fånge i ditt hemland.

Avkrypterat visade sig hotet om ”att bli fånge i ditt hemland” betyda, vägran att förnya pass!
Dessutom har ett antal av dessa rttsrepresentanter premierats till högre chefspositioner och andra avser i valet 2018 att med M folkets röster väljas till riksdagsledamot!

Av advokat Tobias Enochson” vilka arbetsmetoder har använts utöver de vi nu känner till”, kan undertecknade vara rättsväsendets raserare behjälpliga att själva berätta i ljud och bild!

Avseende att Karin Bergstrand och en annan åklagare på Internationella åklagarkammaren anmält advokat Tobias Enochson till Advokatsamfundet som olämplig advokat och att ”det var inga glada dagar att på detta sätt hotas av åklagaren för att ha gjort mitt jobb”, nämns att det ska sannolikt advokat Tobias Enochson känna sig hedrad för, ty!
Fd chefen för Brottsofferjourerna har i kontakt med undertecknad sagt att rättsväsendet ynkryggar är livrädda och avslutade med: Känn dig hedrad och kommande år har nära sexhundra advokater också sagt: Känn dig hedrad.

Avseende haverikommissioner, varför har denna utredning inte granskats av andra än journalister” har flera svar:
Sverige saknar självförsörjande och konkurrerande medier och per automatik bestämmer i staten mediamonopolister enväldigt att med publiceringar stämpla till rättsskandaler för att efter år av lidande för riskerade oskyldiga dömda eller oskyldiga dömda bestämma sig för att publicera motsatsen av tidigare publiceringar!
Tillika har svar att när av en som exempelvis nämnd kvinnlig journalist utan att ens på avstånd sett den person med rena register bestämt sig för att med 100% osanningar krossa för att examineras till kriminaljournalist, utgör missriktad journalistkollegialitet att samtliga journalister bestämt sig för att hålla käften, precis som länskriminalerna i Playa skandalen gjort!
Mvh, Thérèse Angélique med Pro Bono Team.

Tack Thérèse Angélique, för ett utförligt svar!
Jag skulle gärna haka på åtskilligt i ditt svar, och det skulle kunna föda fortsatta diskussioner.
DJ är ett utmärkt debattmedium, men är inte designat så att det lämpar sig för mer omfattande diskussioner.
Ett medium som lämpar sig för längre diskussioner är Cognito: http://www.cognito.se/default.asp
Har du lust att gå med där, så kan du och jag och andra intresserade fortsätta diskutera dessa saker där. I Cognito uppträder nästan alla under pseudonym. Jag kallar mig Anders F där. Om du går med, kan du skicka ett personligt meddelande till mig i C, och då kan vi bestämma hur diskussionen ska fortsättas.
Om du inte önskar gå med i C, kan du då föreslå någon annan diskussionssajt där vi kan fortsätta?
Bästa hälsningar
Anders

@ Anders Lundberg.
Hej Anders, att vi autentiskt redovisar fakta ur för allmänheten mörklagda handlingar avseende människor som orätt fått sina liv slagna i spillror av tjänstemän i rättsväsenden oegentligheter, är lindrigt sagt inte populärt och därav utsätts vi för allt från på kontant skadegörelse på egendom och försök till "datasabotage" i företag, förlag och våra privata datorer, vilket gör att vi valt att endast finnas i Dagens Juridik debattfält.

DJ är ett juridiskt forum som tyvärr omvandlats till ett politiskt debattforum med följd att det precis som du säger "inte (längre) är designat så att det lämpar sig för mer omfattande diskussioner" tillika vet vi att läsare med rättspatos kopierar inlägg och publicerar dem i flera andra forum där de diskuteras och "man får vara tacksam för det lilla".
Det medium som du nämner kan man delvis följa utan att logga in och i vårt team är vi flera "minifilosofer" som ofta går in där och avseende det nämns att jag med team planerar att till hösten öppna ett nyhets och diskussionsforum i utökat form via rättssäker stat, innehållande.

100% i lagar stiftad åsikts och yttrandefrihet, svar på juridiska frågor, ProBono hjälp "ända in i mål" och de som i (fastställt) eget namn hänvisar till bevismaterial får publicera dem, men till dess väljer vi av i första stycket nämnda skäl att endast via Dagens Juridik redovisa ostridig fakta och debattera framkommet i DJ artiklar.
Mvh och ha en fortsatt trevlig försommarkväll.
Thérèse Angélique med Pro Bono Team.

Kan du tänka dig att på något sätt meddela mig och andra intresserade när det nyhets- och debattforum, som du talar om, har blivit verklighet?
Det går ju inte att meddela med direktsvar på det här inlägget. Kommentarer till DJ-artiklar kan ju bara lämnas under en månad.
Kanske någon i ert team ändå skulle kunna gå med i Cognito och sända ett personligt meddelande till mig, alias Anders F. Det borde vara lika ofarligt att gå med i C som att yttra sig med kommentar här i DJ. Man får vara helt anonym (men man måste inte).
Mvh / Anders

@Anders Lundberg.
Förvisso står kommentarer till DJ artiklar bara kvar en kort tid, men DJ är ett juridiskt forum och av oss redovisat har oavsett ärende "fått gehör" och därav har ett antal ärenden "fått en andra chans, andra har getts upprättelse" och Ja, vi kontaktar dig via C med personligt meddelande till din pseudonym.
Mvh/ Thérèse.

Tack!

Som medborgare känner jag mig allra mest störd över Karin Bergstrands och andra åklagares (ex.vis det s.k.barnläkar-fallet) totala brist på lagens uttryckliga mening "oskyldig tills motsatsen bevisats". Hela idén med häktningen av Henriette Broman t.ex. är ju att Broman skall bryta ihop och leverera bevis för sin skuld. Häktad (!) i 3,5 år !!! Och sedan friad av en såvitt jag förstod enig hovrätt ! Ursäkta men i min enkla värld borde Bergstrand få sitta i häkte tills hon erkänt allt hon ställt till med plus 3,5 år ! Ersättningen till Statskassan borde dessutom vara enorm.
Att Bergstrand med alla resurser inte fått fram annat än dubiösa anklagelser är faktiskt sjukt och jag hoppas Anders Thornberg får fortsatt fria händer.
Låt mig göra klart att ingen skugga kan eller skall falla på "operatörerna", de agerar helt enligt uppdrag, och däri torde fortfarande ingå, ska vi kalla det en speciell form av dokumentering.
Uppdraget för deras del är definierat av deras operative chef och jag ställer mig ytterst tveksam till Bergstrands, i senare Bond-stil, M-aktioner. En bra bit högre upp i hierarkin
torde svaret sökas i vad mån den operative chefen ens skulle lyssnat på Bergstrand OM nu så skett. Orderna kan, med fördel, utgått "uppifrån" i operatörernas hierarki.
Beviset för detta är att Bergstrand skyller på Polisen.
Jag har ingen erfarenhet av Polisens s.k. SSI i dagens Sverige men av det jag även upplevt historiskt militärt så kan jag inte tro att "operatörerna" skulle brytt sig "ett piss" om vad Bergstrand gapat om, så i den delen har hon nog rätt.
Varför inte det numera tydligen polisiära SSI finner det lämpligt att upplysa om sakens natur kan jag tänka mig flera skäl men jag är övertygad om att den enligt min bedömning synnerligen kompetente Anders Thornberg har koll på den delen.
Jag känner en viss stolthet över "operatörerna" i detta fall då läckor verkar lysa med sin frånvaro utom i ett fall och det beror nog mer på ovana och lätt klantighet. Det är förvisso UG´s uppgift att granska och jag tycker nog att man klart visat vari all skuld ligger och det är för mig ofattbart att Bergstrand inte entledigas och åtalas bara pga det som öppet framkommit med undanhållna bevis och olaga häktningar, eg tillsammans med de tingsrätter som gått på hennes lögner. Häkta 3,5 år och sedan frikänd och då skylla på "operatörer" inom Polisen, herre Jesus.
Vore intressant att höra artikelförfattarens mening om Åklagarens brott men med den största förståelsen om Du ej vill gå närmare in på det.
Jag tycker artikeln är mycket modig och balanserad.

Per. E Samuelsson är, som vanligt, fullständigt träffsäker:
"Den svenska domarkåren har ett attitydproblem. I allt för hög grad utgår de från att de som är åtalade är skyldiga. Det ska vara tvärtom."
"- Det står i lagen att oskuldspresumtionen ska gälla. Men i praktiken är det tvärtom. Det råder skuldpresumtion i Sverige."
http://www.dagensjuridik.se/comment/reply/90911
Inte undra på att katastrofer till "storhetsvansinniga" (ofta kvinnor som, inte kvinnliga") åklagare kan agera som de gör !

Citat ur sidan 73 i Svea hovrätts dom i mål B 2856-13

"Sammanfattningsvis anser hovrätten att det är utrett att JF genom AN:s försorg fick information om att MA väntade på en narkotikaleverenas ute till havs samt att JF visade intresse för och engagemang i den saken. Det är vidare - genom det nyss återgivna samtalet mellan JF och MA den 30 juli 2009 - klarlagt att JF för framtida syfte haft kontakt med någon som kunde tillhandahålla narkotika. Detta talar med viss styrka för att JF medverkat i den åtalade brottsligheten. Man kan fråga sig varför han annars skulle tala med MA om detta.

Utredningen visar dock inte på vilket specifikt sätt JF kan ha medverkat, vilket är en förutsättning för en fällande dom."

Läser man hovrättens dom är det största rättsskandalen snarare att JF inte fälldes till ansvar.

Att Sveriges television använder mina skattepengar till att bli talesperson för en person som lever lyxliv på spanska solkusten för pengar som uppenbarligen kommer från kriminell verksamhet gör mig galen.

"...klarlagt att JF för framtida syfte haft kontakt med någon som kunde tillhandahålla narkotika."
OCH ? Du verkar faktiskt inte ha alla hästarna hemma.
Kanske skulle Du läsa vad Hovrätten säger i sin dom.
"...vilket är en förutsättning,,,"
Vet du, jag hoppas faktiskt att du själv blir häktad om så bara för ett par da´r, det skulle nog få dig tänka ett varv till, förhoppningsvis.
Åklagare Bergstrand borde spöstraffas som gjort av med så mycket resurser på......ingenting !

Har det betydelse om han bor på spanska solkusten? Varför skulle det vara uppenbart att han lever på kriminella pengar? För att han inte betalat skatt i Sverige?

Dessvärre lever nog alla som bor på spanska solkusten "lyxliv", vad nu det är för ett AB uttryck, och är skattesmitare enligt "Johanna Sparv" med enormt vida världsbild.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.