Skip to content

Destruktivt beteende måste brytas - 16-åring i "kärnan" av kriminellt gäng tvångsomhändertas

Foto: Vidar Ruud/TT

Enligt socialtjänsten och polisen ingår den 16-årige pojken i "kärnan" av ett kriminellt gäng och umgås med äldre personer som får honom att begå brott och missbruka narkotika. Pojkens mamma klarar inte av att skydda honom från ett destruktivt beteende och han ska därför omhändertas för tvångsvård enligt LVU. Det har kammarrätten beslutat.

 

Det var Individ- och familjenämnden i Umeå kommun som ursprungligen beslutade att den 16-årig pojke omedelbart skulle omhändertas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Orsaken var att det finns misstankar om drogmissbruk och att hans rörde sig i kriminella kretsar.

Akut situation
Pojkens situation har utretts vid två tidigare tillfällen och i samband med ett polisingripandet ansåg socialjouren att pojken hade "ett omfattande självskadebeteende utifrån kriminalitet och destruktivt leverne". Av den utredning som socialtjänsten inledde framgick att situationen var "akut":

"Sedan tidigare har socialtjänsten en oro för att X (pojken) tillhör kärnan av ett ungdomsgäng som är inblandade i kriminella aktiviteter. Under sommaren och hösten 2017 eskalerade situationen kring X... Under de senaste månaderna har X sovit hos kompisar och sällan varit hemma. Han har hoppat av skolan och har ingen sysselsättning."

"Enligt polisens uppgifter umgås X med äldre personer som gör att han utsätts för påtryckningar att begå brott och bruka narkotika. Vid kontroll av X mobiltelefon fanns konversationer som tyder på att han kan vara inblandad i narkotikahandel."

Kom inte till öppenvården
Den 16-årige pojken hade också vägrat komma till inbokade narkotikatester inom öppenvården för att lämna urinprov.

När fallet prövades av Förvaltningsrätten i Umeå motsatte sig pojken tvångsvård. Enligt honom fanns det ingen utredning som visade att han missbrukade droger eller ingick i något kriminellt gäng - och han var dessutom villig att medverka i behandling och lämna drogtester.

Mamman, som 16-åringen bor tillsammans med, samtyckte dock till att hennes son skulle tvångsomhändertas eftersom hon inte kunde "skydda sonen från det destruktiva beteendet".

Lovar sluta med dåligt beteende
Förvaltningsrätten hänvisade till pojkens "hälsa och utveckling" och beslutade att han omedelbart skulle omhändertas.

Pojken överklagade till Kammarrätten i Sundsvall och hävdade att han inte har ett socialt nedbrytande beteende och kan "sluta med det som enligt socialnämnden är dåligt". Han uppgav också att han är villig att medverka i öppenvårdsbehandling.

Kammarrätten instämmer dock i beslutet och avslår pojkens överklagande.

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 

Nadja Hägglén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt