Skip to content

"De nya råden till kunderna finns inte i lagen eller praxis" - hon lämnar advokatbranschen efter 21 år

"En juridisk tjänst är inte detsamma idag som för ett antal år sedan", säger Lotta Bus.Foto: Andreas Jarlén/Sincrly

Lotta Bus var tidigare managing partner för advokatbyrån Magnusson. Nu har hon lämnat advokattiteln och byråvärlden bakom sig för att starta eget. ”En juridisk tjänst är inte detsamma idag som för ett antal år sedan och branschen måste börja anpassa sig”, säger hon till Dagens Juridiks systerpublikation Legally Yours.

 

Under 21 år var Lotta Bus verksam i advokatbranschen på Vinge, MAQS och Magnusson. Hon lämnade nyligen den världen och i april startade hon den egna konsultverksamheten Sincrly.

- Jag har älskat mitt jobb men har känt att advokatbranschen inte riktigt hänger med i klienternas utveckling.

- Det är lite för strama tyglar. Jag har jobbat med branscher och ämnesområden där det händer något nytt hela tiden, som immateriella rättigheter, IT, sociala medier och marknadsföring.

- Kunderna har länge bett mig om råd kring nya saker där svaren varken finns i lagen eller i praxis. Därför har jag velat utveckla verksamheten på ett sätt som man inte kan göra om man är kvar i samfundet.

Kan du ge exempel?

 - Min huvudbusiness är att kunna erbjuda olika typer av tjänster, till exempel projektledning och IT-tjänster. Då får man inte kalla sig för advokatbyrå.

- Som advokat har jag många gånger känt att jag kommit in för sent i processen. Hade man varit med lite tidigare, som projektledare, så hade resultatet blivit mycket bättre.

Har du anställda nu?

 - I framtiden kommer jag sannolikt ha anställda, men nu samarbetar jag i stället med andra konsulter som har specialkompetens. Till exempel IT-konsulter och experter på digitalisering och licenshantering.

- Hos marknaden är det djupt inrotat att först gå till en IT-konsult och sedan till en advokatbyrå. På så sätt behöver jag ändra tankesättet hos många.

På vilka sätt behöver advokatbranschen anpassa sig till nya krav från klienterna?

 - Jag är säker på att de lite stramare tyglarna från samfundet inom ett antal år har luckrats upp i vissa delar. En juridisk tjänst är inte detsamma idag som för ett antal år sedan.

- Digitaliseringen innebär att man måste utveckla nya affärsmodeller, hänga med mer i den tekniska utvecklingen och erbjuda tjänster där det faktiskt inte är manuell arbetskraft. Artificiell intelligens, till exempel, som kan hjälpa till i due dilligence-processer. Det kommer att krävas fler sådana tjänster.

- Därför måste advokatbranschen börja anpassa sin verksamhet. Antingen tillhandahåller man den tjänsten själv eller så funderar man på hur en ny affärsmodell ska se ut.

Tar de utmaningarna på tillräckligt allvar?

 - Det tror jag inte. Många har en lite felaktig bild av vad digitalisering innebär. Det handlar inte om att ha en app eller mallar på nätet, utan om hur man anpassar sig efter den nya världen genom att hitta nya erbjudanden till kunden.

- Att sedan få med organisationen på tåget är det svåraste av allt. I advokatbranschen är det inte lätt att få folk att anpassa sig till förändringar.

 

 

Läs en längre intervju med Lotta Bus i Legally Yours.

 

 

Peter Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt