Skip to content

Chefsrådman ska utreda lagarna för framtidens TV - ny reglering även för Youtube

Maria Eka är chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm - och regeringen utredare av framtidens TV. Foto: Fredrik Sandberg/TT och Jonas Ekströmer/TT

Innehålls- och reklamregler införs för bland annat Youtube och det blir krav på europeiskt innehåll i beställ-TV-tjänster som till exempel Netflix. Chefsrådmannen Maria Eka har nu fått regeringens uppdrag att se över den svenska radio- och TV-lagen utifrån EU:s nya krav. 

 

Regeringen beslutade igår att tillsätta en utredning för att göra en översyn av radio- och TV-lagen. Maria Eka, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, utsågs till utredare.

Maria Eka får i uppdrag att se över den svenska radio- och TV-lagen för att Sverige ska kunna genomföra kommande ändringar i de gemensamma europeiska reglerna i det så kallade AV-direktivet. 

Skydd för minderåriga
Direktivet ställer krav på grundläggande reglering av både "vanlig" TV och beställ-TV i Europa.

Ändringarna i AV-direktivet innebär bland annat möjligheter att "liberalisera" annonsreglerna för TV men också ökade krav på åtgärder för att skydda minderåriga och högre krav på europeiskt innehåll i beställ-TV-tjänster som till exempel Netflix.

Reklamregler
En nyhet i direktivet är dessutom att grundläggande innehålls- och reklamregler införs också för så kallade videodelningsplattformar som till exempel Youtube.

Regeringens uppdrag till utredaren Maria Eka omfattar också frågor som är kopplade till det förslag som branschorganisationen Utgivarna har presenterat om ett utökat etiskt självregleringssystem. Regeringen skriver att "branschinitiativ till självreglering kan spela en viktig roll".

Samreglering
AV-direktivet uppmuntrar medlemsstaterna att använda vad som i direktivet benämns samreglering och att främja självreglering. Samreglering kan enligt regeringen beskrivas som en kombination av lagstiftning och självreglering.

Regeringen skriver:

"I ändringsdirektivet rekommenderas samreglering både för audiovisuella medietjänster och för videodelningsplattformstjänster, i synnerhet när det gäller krav på skydd av minderåriga, reglerna mot innehåll som uppmanar till våld och hat och i vissa delar också för regleringen av kommersiella meddelanden."

"Redan i dag kan AV-direktivet genomföras genom samreglering om uppförandekoderna godtas allmänt av de viktigaste aktörerna i medlemsstaterna och säkrar en effektiv rättstillämpning (artikel 4.7, jfr skäl 44). I ändringsdirektivet förtydligas att uppförandekoderna ska innehålla klart och tydligt angivna mål samt att det ska finnas en regelbunden, transparent och oberoende övervakning."

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

1984 ver. 1.3

Vill man ha "input" vad gäller bla sk självregelring finns det en mängd sakkunniga i det gamla östblocket, Sovjet i synnerhet, som säkerligen kan bistå.

Måste vara tungt att utreda något som nya Regeringen bara lägger i papperskorgen.

Med hänvisning till de tillsynsmyndigheter som finns tillgängliga idag, såsom DO, MD och Polisen m fl så får uppdraget närmast ge intryck av, regeringens oförmåga att prioritera användandet av sakkunskap på områden där den fyller funktion. Jag undviker normalt att bli subjektiv i mina uttalanden men här tror jag att vi närmast generas över det bristande omdöme som regeringen uppvisar.

Om jag tvingas betala för något har jag åsikter om innehållet. I det statliga "marknätet" sänds fria och betalkanaler. 99% engelskspråkigt våldsinnehåll. Därutöver är TV4 den kanal som förstör filmer mest med annonsering. SVT sänder dygnet runt. Men inte program! Endast vinjetter/tablåer till andra program. Om de åtminstone sparat ström.. Varför sänds ingen universitetsutbildning i det tvångsfinansierade nätet? Kurser i matematik, fysik, kemi, biologi, engelska, spanska, italienska, ryska, latin, franska? Tysk TV gör detta, Ju längre söderut desto mer! Jag kan intyga att de tyska matematik/fysikkurserna ofta överträffar svenska universitet/högskolor i tydlighet och pedagogik. Spitzenklasse! Som vanligt har Sverige kapitulerat och sänder i sommar politiserade barnprogram, nu senast en sexualiserad historia om genusteori könskorrigering och strutsfjädrar...Låt barnen vara ifred! Medan dansk och tysk TV sänder Emil i Lönneberga och Pippi. Varför tillåts våldet? Tror ingen det påverkar vad som händer?

TV4 kör Fuck SD på bästa sändningstid. Chefsrådmannen kan börja där.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.