Skip to content

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska larma om våld i nära relationer

Foto: Claudio Bresciani/TT

Regeringen vill att myndigheterna ska bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer. Nu ger man Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att förbättra sin förmåga och sina metoder.

 

Tillsammans ska de utsedda myndigheterna förbätta sina arbetsmetoder för att upptäcka utsatthet och våld i nära relationer.

Regeringen vill att myndigheterna ska bli bättre på att lämna information till berörda personer och skapa bättre rutiner för att hänvisa våldsutsatta till socialtjänst, hälso- och sjukvården och rättsväsendet. Man ska också utveckla stödet till personal som arbetar inom dessa myndigheter.

Arbetet samordnas av Socialstyrelsen och ska redovisas till regeringen den 1 juni nästa år.

Ta fram kunskapsstöd
Regeringen ger även Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram kunskapsstöd åt personal i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och elevhälsan som jobbar med våld i nära relationer.

I Socialstyrelsens uppdrag ingår också att genomföra fortbildning för socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens personal om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning.

Nationell strategi
Uppdraget med att ta fram vägledning för att arbeta förebyggande ska slutredovisas till regeringen senast den 1 november 2021.

Uppdragen är en del av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt