Skip to content

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska larma om våld i nära relationer

Foto: Claudio Bresciani/TT

Regeringen vill att myndigheterna ska bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer. Nu ger man Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att förbättra sin förmåga och sina metoder.

 

Tillsammans ska de utsedda myndigheterna förbätta sina arbetsmetoder för att upptäcka utsatthet och våld i nära relationer.

Regeringen vill att myndigheterna ska bli bättre på att lämna information till berörda personer och skapa bättre rutiner för att hänvisa våldsutsatta till socialtjänst, hälso- och sjukvården och rättsväsendet. Man ska också utveckla stödet till personal som arbetar inom dessa myndigheter.

Arbetet samordnas av Socialstyrelsen och ska redovisas till regeringen den 1 juni nästa år.

Ta fram kunskapsstöd
Regeringen ger även Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram kunskapsstöd åt personal i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och elevhälsan som jobbar med våld i nära relationer.

I Socialstyrelsens uppdrag ingår också att genomföra fortbildning för socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens personal om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning.

Nationell strategi
Uppdraget med att ta fram vägledning för att arbeta förebyggande ska slutredovisas till regeringen senast den 1 november 2021.

Uppdragen är en del av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

"Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska larma om våld i nära relationer"
Det är lika angeläget,eller angelägnare, att postanställda larmar om misstänkt narkotikasmuggling och att medborgare anmäler brott mot utlänningslagen när det gäller främjande av brott genom att gömma/stödja personer med utvisningsbeslut.
Vi ska inte ställa grupper mot varandra utan brottslig verksamhet ska beivras av samhället-oavsett vad

Jag har svårt att se hur detta ska kunna fungera då det framkommit att efterlysta har kunnat hämta ut nationella ID-kort hos polisen.

Hur illa måste det bli för att ett land ska förklaras dysfunktionellt?

Varför inte involvera riksrevisionen, banverket och systembolaget också när man ändå håller på?

Det är inte mer än rätt att också papperlösa får hemkört.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.