Skip to content

Advokat prickas av samfundet - ”uppträdde aggressivt” och frågade om rådmannen var jävig

Foto: DJ

En brottmålsadvokat som "i stundens hetta" uppträdde aggressivt, avbröt målsäganden vid förhör och frågade om rådmannen för jävig tilldelas en erinran av Advokatsamfundets disciplinnämnd. 

 

Det var lagmannen vid Västmanlands tingsrätt som anmälde advokaten till disciplinnämnden - detta med stöd av ett PM från en rådman som lett den aktuella rättegången och en tjänsteanteckning från åklagaren.

Rådmannen har i sitt PM förklarat att advokaten under motförhör med målsäganden ”nästan omedelbart” avbröt henne när hon höll på att svara på en fråga. Rådmannen har då gått in och sagt åt advokaten att låta målsäganden svara på frågan – någonting som resulterade i en ordväxling där advokaten uttryckte att rådmannen störde och ifrågasatte om han var ”jävig”.

"Aggressivt och opåkallat"
Åklagaren säger sig ha upplevt advokatens ”ton och uppträdande gentemot målsäganden som aggressivt och opåkallat, otrevligt ifrågasättande”. Advokaten har sedan ”käftat emot på ett mycket otrevligt sätt” mot ordföranden och varit ”mycket provokativ”, bland annat genom att ifrågasätta ordförandens opartiskhet med hänvisning till jäv. Detta har lett till ett ”mycket otrevligt läge i rättssalen”, som dock normaliserats efter att ordföranden beslutat om en paus.

Advokaten har, å sin sida, uppgett att det ”var behövligt att markera för tingsrätten att han inte accepterade att bli avbruten under pågående motförhör”. Han har medgett att det i efterhand går att säga att ”situationen kunde ha hanterats smidigare”, men samtidigt hänvisat till klientintresset och behovet av att kunna ”agera bestämt” trots bara ett par sekunders eftertanke.

"I stridens hetta"
Advokaten understryker också att det bör ”finnas ett utrymme för viss felbedömning, särskilt om det sker i ’stridens hetta’ då betänketiden i praktiken är obefintlig”.

Han har också förklarat att yttrandet om jäv ”fälldes i stundens ingivelse då ordföranden även vid andra tillfällen försökt att ’tillrättavisa’ honom” och advokaten därför undrade om ordföranden hade något personligt emot honom.

Disciplinnämnden konstaterar att utredningen visar att advokaten har uppträtt olämpligt under huvudförhandlingen och därigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat. Han tilldelas därför en erinran.

 

 

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt