Skip to content

25 000 nya svenska medborgare hittills i år - syrier, statslösa och somalier i topp

Foto: Claudio Bresciani/TT

Antalet nya svenska medborgare fortsätter att öka. Hittills i år har ciak 25 000 nya medborgaskap beviljats. De största nationaliteterna återspeglar de senaste årens asylinvandring med Syrien, statslösa och Somalia i topp (se listan nedan).

 

Mellan 2015 och 2017 ökade antalet inkomna medborgarskapsärenden med närmare 55 procent. Medborgarskap har beviljats i mellan 83 till 85 procent av fallen.

De senaste tre åren har antalet nya svenska medborgare därmed ökat för varje år. År 2015 beviljade Migrationsverket medborgarskap i 35 867 ärenden. Förra året var motsvarande siffra 55 420.

- Trenden verkar hålla i sig. Hittills i år är antalet beviljade medborgarskapsärenden ungefär 25 000, säger Migrationsverkets presschef Per Ek.

Fördubbling av syrier och statslösa
De länder som ligger i topp speglar migrationen till Sverige de senaste åren. Mellan 2016 och 2017 skedde en fördubbling av antalet syrier och statslösa som fick svenskt medborgarskap.

Personer från Somalia är den tredje största gruppen. Många asylsökande kom därifrån redan år 2007 - alltså året efter det att Etiopien hade förklarat krig mot Somalia - men det dröjde ända till 2015 innan de kunde bli svenska medborgare.

Orsaken är att den som inte kan styrka sin identitet måste ha bott i Sverige i åtta år för att kunna bli svenska medborgare.

Fler britter vill bli svenskar
På listan över de tio vanligaste ursprungsländerna hos dem som fått medborgarskap i år finns två europeiska länder. Polacker är den största europeiska grupp som blir svenska medborgare och så har det varit sedan 2010.

- Den trend som noterades förra året, att allt fler britter vill bli svenska medborgare, håller i sig, säger Per Ek.

- Förra året beviljades medborgarskap i 1 203 ärenden från britter, en nästan trefaldig ökning sedan 2015. Och hittills i år har 584 ansökningar beviljats.

 

Vanligaste ursprung för dem som fått svenskt medborgarskap

År 2018 (till och med 31 maj)

1. Syrien - 4 136
2. Statslös - 3 158
3. Somalia - 2 851
4. Irak - 967
5. Afghanistan - 757
6. Iran - 709
7. Polen - 695
8. Thailand - 693
9. Eritrea - 647
10. Storbritannien - 583

År 2017

1.Syrien - 8 031
2.Somalia - 6 948
3. Statslös - 6 012
4. Irak - 2 690
5. Afghanistan - 2 169
6.Thailand - 2 064
7. Polen - 1 598
8. Iran - 1 550
9. Eritrea - 1 301
10. Turkiet - 1 221

År 2016

1.Somalia - 7 988
2. Syrien - 4 098
3. Statslös - 3 624
4. Irak - 2 939
5. Thailand - 2 180
6. Afghanistan - 2 103
7. Polen - 2 006
8. Iran -1 232
9. Eritrea - 1 068
10. Turkiet - 1 063

Fakta svenskt medborgarskap

Personen ska ha bott i Sverige i fem år (fyra år gäller för statslösa och flyktingar enligt Genevekonventionen, två år gäller nordiska medborgare, tre år gäller för den som har varit gift eller sambo med en svensk medborgare i två år).

Personen ska kunna styrka sin identitet (den som inte kan styrka sin identitet måste ha haft sin hemvist i Sverige i åtta år för att kunna undantas från kravet).

Personen ska ha permanent uppehållstillstånd eller permanent uppehållsrätt.

Personen ska ha haft och väntas fortsätta ha ett hederligt levnadssätt, vilket innebär att personen inte får ha skulder eller förekomma i brottsregistret (för den som begått brott gäller viss karenstid kopplat till brottets straff).

 

(Källa: Migrationsverket)

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt