Skip to content

"Viktigt att eleverna förstår domare, åklagare och advokater" - nu ska rättsväsendet ut på gymnasiet

Ralf G Larsson, president för Hovrätten för Västra Sverige, är en av initiativtagarna till Gymnasieinitiativet. Foto: Adam Ihse/TT och Jessica Gow/TT

Rättsväsendet i västra Sverige startar ett nytt program i gymnasieskolan. Tanken är att elever och lärare ska få möta yrkesverksamma domare, åklagare och advokater för att tillsammans diskutera frågor kring brott, straff och rättvisa.

 

 - Gymnasieeleverna kommer snart ställas inför nya utmaningar – jobb, studier, resor – där juridiken på olika sätt är av central betydelse. Därför är deras tillit till domare, åklagare och advokater särskilt viktig för att samhället ska fortsätta fungera väl, säger Ralf G Larsson, hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige.

- Och i våra händer ligger ett stort ansvar i att upprätthålla medborgarnas förtroende för oss. Genom att lyssna på elevernas tankar och svara på deras frågor hoppas vi att uppnå detta.

Gymnasieinitiativet
Det är Hovrätten för Västra Sverige, Göteborgs tingsrätt, Göteborgs åklagarkammare och Försvararkollegiet i Göteborg som tillsammans drar igång ett nytt program i gymnasieskolan där syftet är att öka kunskapen om rättsväsendet.

I programmet "GymnasieInitiativet" som pågår under våren och hösten 2018 kommer domare från hovrätten och tingsrätten, en åklagare och en försvarsadvokat tillsammans att besöka gymnasieskolor i Göteborg för att berätta om sina roller.

Den första skolan blir Hvitfeldska gymnasiet och tanken är att eleverna ska få stort utrymme för egna frågor och för diskussion.

Svårbegripligt
Bakgrunden till programmet är att man från domstolarnas sida märker av att ungdomar ofta diskuterar frågor kring rättvisa, brott och straff.

Till exempel är sexualbrottmål, anonyma vittnen och TV-sända rättegångar frågor som berör, enligt initiativtagarna.

Samtidigt vet domstolarna att rättsprocessen ofta uppfattas som svårbegriplig och otillgänglig - någontting som man nu vill försöka ändra på genom att sprida kunskap och information.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 


  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt