Skip to content

Utländska säsongsarbetare får bättre villkor - nya regler redan till sommaren

Bärplockning i skogarna utanför Uppsala. Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

Personer utanför EU och EES ska kunna säsongsarbeta i Sverige och det ställs även hårdare krav på arbetsgivarna. Förslaget är nu klubbat i riksdagen och gäller från och med i sommar.

 

Personer från länder som inte är medlemmar i EU eller EES - så kallade "tredjelandsmedborgare" - som har blivit erbjudna anställning som säsongsarbetare i Sverige ska kunna få ett "tillstånd" för säsongsarbete.

Bakgrunden är den EU-lag som kallas säsongsanställningsdirektivet och som nu genomförs även i Sverige.

Nytt kapitel i utlänningslagen
Bestämmelserna kommer huvudsakligen att samlas i ett nytt kapitel i utlänningslagen men innebär även att en ny lag stiftas - lagen om rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete återkallas.

Lagen innebär att en arbetsgivare kan bli ersättningsskyldig om en person förlorar sitt tillstånd på grund av brister hos arbetsgivaren

Tillståndet ska gälla i max sex månader under en tolvmånadersperiod och lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor får inte vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller av praxis inom branschen.

Riksdagen har sagt ja till förslaget och lagändringarna börjar gälla den 1 juni.

Behovet av arbetskraft
Säsongsanställningsdirektivet är en del av EU:s gemensamma politik för laglig migration och ska bland annat tillgodose behovet av säsongsarbetskraft inom EU.

I samma riksdagsbeslut genomförs även en ny regel som undantar Schweiziska medborgare från kravet på att lämna fingeravtryck vid ansökan om uppehållstillstånd.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt