Skip to content

"Uppenbart" att uppehållstillstånd strider mot lagen - men domen får inte överklagas

Foto: Janerik Henriksson/TT

Trots att migrationsdomstolens dom "uppen-barligen strider mot lagen" när det gäller uppehållstillståndet så hade Migrationsverket inte rätt att överklaga den. Det finns inte heller skäl att besluta om resning till nackdel för den asylsökande. Det slår Migrationsöverdomstolen fast.

 

En familj bestående av två föräldrar och två barn ansökte i juni 2016 om asyl i Sverige. Föräldrarna fick sitt tredje barn i maj 2017 och ansökte därefter om asyl även för det barnet.

I juli 2017 avslog Migrationsverket familjens ansökningar.

Synnerligen ömmande
Familjen överklagade till Migrationsdomstolen i Malmö som ansåg att det förelåg "synnerligen ömmande omständigheter" och beviljade därför samtliga familjemedlemmar uppehållstillstånd i två år.

Migrationsverket överklagade till Migrationsöverdomstolen och begärde att giltighetstiden för det tidsbegränsade uppehållstillståndet för det nyfödda barnet skulle bestämmas till 13 månader i stället.

Migrationsverket hänvisade till den bestämmelse i lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige där det framgår att uppehållstillstånd som beviljas på grund av "synnerligen ömmande omständigheter" ska vara tidsbegränsat och gälla i just 13 månader.

Frågan tidigare avgjord
Överdomstolen påpekar nu att Migrationsverket inte har haft några invändningar mot att barnet skulle få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd utan endast mot tillståndstidens längd.

Enligt ett tidigare avgörande från domstolen går det inte enbart att överklaga tillståndstidens längd för ett tidsbegränsat uppehållstillstånd utan bara själva grunderna för uppehållstillståndet.

Inget skäl för resning
Migrationsverket har därmed inte haft rätt att överklaga domen i denna del anser överdomstolen som därför avvisar överklagandet.

Överdomstolen skriver också:

"I detta fall kan det konstateras att den rättstillämpning som ligger till grund för migrationsdomstolens dom uppenbarligen strider mot lag. Att den enskilde till följd härav har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är elva månader för långt är enligt Migrationsöverdomstolens bedömning inte tillräckligt för att resning ska beviljas." 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


 

 

Nadja Hägglén

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Jaha, ännu ett fint exempel på svensk rättvisa. Dags att slänga ut systemet och börja om?

Är det systemet eller de som tillämpar det som utgör problemet?

Finns ej lag i Sverige
Min fru sökte uppehållstillstånd
Försörjning kraven står på migrationsverket hemsida att man ha regelbund inkomst .
Jag har fast tillsvidare jobb (28000)kr per mån. Men mgr acceptera inte jag vet inte varför ? Finns annan typ anställning ?vet någon ?

Vi ska alltså tro på att du klarar av att försörja två personer på 28000 före skatt?

Det är vad jag och min sambo har tillsammans i pension. Före skatt!

Vet du vad Andersson. Alldeles för många har inte en aning om hur lite vissa får klara sig på. Som min pensionerade ensamstående granne med ett litet torp. Hon har 10.000 netto efter skatt och ett helt arbetsliv förutom en tid hemma med barnen. På det ska hon även hålla bil. Men hon odlar friskt på sommaren. Vintertid har hon ibland bara 12 grader inne. Hon är fö inte den enda härute med liknande förhållanden. De syns inte av våra "fina" politiker och andra uppblåsta medborgare. :):)

Som dom flesta inte vet är svensk immigrationslag främst för muslimer vare sig man vill veta eller inte.Jobb,kriminäll bakgrund sjukdomar ich dylikt soelar absolutt ingen roll.Avtalet är mellan EU medlämmar och OljeAraberna där man lovat att ta hand om "islamister" i byte för olja helt enkelt.Där står det stipulerat att dom ska behandlas på "särskildt sätt och före andra.
Avtalet kallas " Barcelona avtalet" 1979.
Detta är bara en liten del utav EU medlemskap röstningen som "Folket" generellt inte vet nåt om.Är det rätt!Nej självkart inte,går det att komma ur det?
Ja Swexit är ända sätt man kommer ut!
Barcelona avtalet är orsaken till all ostabilitet såklart,det handlar ju enbart om oljan.Fler och fler ser nu att det är møjlugt att klara sig utan "araboljan",Det är inte värd det.
Ska vi hjälpa andra så bör Vi kunne bestämma vem som får stanna!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.