Skip to content

Tredje och fjärde föräldern ska kunna ta ut föräldrapenning - lagförslag för "stjärnfamiljer"

Foto: Anders Wiklund/TT

Regeringen har nu lämnat sitt lagförslag för "en modern föräldraförsäkring" - en ändring där systemet anpassas även till så kallade stjärn-familjer. Man öppnar till exempel upp för att en tredje eller fjärde förälder ska kunna ta ut föräldrapenning.

 

- Alla familjer ser inte likadana ut, vi vill se en ökad flexibilitet även för de som inte lever i en kärnfamilj, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

- Det här förslaget ökar möjligheten för andra familjekonstellationer att kunna var föräldralediga med sina barn.

Ska granskas av Lagrådet
Regeringen har lämnat sitt lagförslag till Lagrådet som ska granska det innan regeringen går vidare.

Förslaget handlar om att vårdnadshavare i fler fall än idag ska kunna överlåta dagar med föräldrapenning till sambor.

Bakgrunden är den utredning om en modernisering av föräldraförsäkringen som lämnade sitt slutbetänkande i december förra året där två förslag remitterats i ett snabbspår. Slutbetänkandets övriga förslag är dock fortfarande ute på remiss.

Fler än två vårdnadshavare
Lagförslaget tar sikte på så kallade "stjärnfamiljer" - alla typer av familjekonstellationer där man är fler eller färre än två vårdnadshavare.

Genom att en förälders sambo ska likställas med en förälder utan krav på att föräldern och sambon ska ha varit gifta med varandra eller ska ha eller ha haft barn tillsammans gör man det möjligt för fler att kunna ta ut föräldradagar.

Tredje och fjärde förälder
Till exempel öppnar man upp för att en tredje eller fjärde förälder ska kunna ta ut föräldrapenning för barnet.

Till följd av förslagen föreslås också att en förälders sambo ska ha rätt till ledighet från arbetet också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn tillsammans.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt