Skip to content

Totalförbud mot barnäktenskap - har ökat till följd av "stora luckor" i lagen

Barn-äldre och jämställdhesminister Lena Hallengren och migrationsminister Helén Fritzon presenterade regeringens åtgärder mot utländska barnäktenskap under en presskonferens på tisdagen. Foto: Anders Wiklund / TT

Förbudet mot barnäktenskap ska gälla alla - även de personer som saknade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks utomlands. Det säger migrationsminister Heléne Fritzon. 

- I de äktenskap där minst en av parterna fortfarande är barn ska det råda ett totalförbud utan några undantag, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).

- Regeringens budskap är tydligt, i Sverige ska barn få vara barn.

Kan erkänna barnäktenskap
I Sverige får barn inte gifta sig men i flera andra länder ser situationen annorlunda ut. Idag är det möjligt att erkänna barnäktenskap som ingåtts enligt utländsk lag om det finns ”synnerliga skäl”.

Regeringen skriver:

"År 2004 och 2014 genomfördes lagändringar för att stärka skyddet mot barnäktenskap. Trots detta talar mycket för att förekomsten av barnäktenskap i Sverige inte har minskat utan tvärtom snarare ökat. Därmed är det tydligt att lagstiftningen innehåller för stora luckor för att motverka barnäktenskap på ett tillräckligt effektivt sätt."

"Vädigt tydligt"
Regeringen förslår i sin Lagrådsremiss att den nya lagen ska träda i kraft vid årsskiftet. 

- När lagsförslaget har passerat riksdagen finns det en uppmaning till alla myndighter och organisationer som har att pröva erkännandefrågor att den nya synen på äktenskap ska gälla, säger Heléne Fritzon.

- För de som är under arton år så är det väldigt tydligt, då ska man ta hänsyn till det nya förslaget som vi lägger nu. 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

23 comments

Ok. Så man ska inte få gifta sig med barn längre.
Men hur många fruar ska man få ha då? Jag tycker i och för sig att en räcker, men jag är lite nyfiken. Behöver man bidra till sin egen försörjning också? Eller kan man sitta på arslet och låta någon annan betala ens uppehälle?

Den här frågan är betydligt mer komplex än vad politikerna vill göra den till. Jag är helt med på att barnäktenskap,i Sverige ska vara förbjudet och att det ska vara straffbart att föra ett barn utomlands för att barnet eller barnen ska gifta sig. Men när det gäller barn från kulturer där det normala är att gifta sig i tonåren då blir det mer komplicerat om äktenskapet ingåtts innan inresa till Sverige. Ska Sverige verkligen upplösa äktenskap begångna i ett land där man tillåter barnäktenskap och där barnet bott med sin make/maka i kanske två år och vant sig vid detta ”familjeliv”? Jag tycker inte det är helt enkelt att besvara den frågan. Jag fick en föredragning i ett ärende om ett barnäktenskap så sent som för några veckor sedan. Flickan, som var 13 när hon gifte sig, hade bott hos en släkting som misshandlade henne både fysiskt och sexuellt. Hon ville rymma och en 22-årig vän ville hjälpa henne med det. För att kunna resa tillsammans i detta land så krävs det ett äktenskap för att en man och en kvinna som inte är släkt ska kunna resa tillsammans så således gifte de sig. Från början var det ett rent arrangerat äktenskap men efter en tid uppstod tycke och ännu något senare blev flickan gravid och blev mamma vid 14. Således inga tvivel om att enligt svensk rätt så hade 22-åringen begått en våldtäkt mot barn, även om det är ostridigt att det var ett ömsesidigt samtycke. Nu är flickan 17 och de har två barn. Ska Sverige verkligen upplösa detta äktenskap och hindra familjen att bo tillsammans? Jag vet ärligt talat inte men att frågan inte är svart eller vit är för mig solklart. Sen finns det såklart andra fall när det handlar om tvångsäktenskap, utnyttjande mm men de fallen får ju utredas på ett annat sätt och utgången där är för mig självklar.

Sen är ju Sverige i vanlig ordning konsekvent inkonsekventa i och med att vi nu hakat upp oss på just äktenskap men tillåter en 15-åring att vara sambo med en 80-åring och ha sex med henne eller honom men det kanske är en annan fråga....

Njaha - du har kanske noterat att DJ idag även ref. ett mål, där 16 åring döms för att ha haft sex med en 15 åring.

-Menar du då, att han ej borde ha lagförts om han kommit ifrån en annan kultur ?

-Nej, i Sverige så skall endast svenska lagar gälla - allt annat är galenskap och leder till parallella samhällen.

-De som inte underkastar sig den gällande svenska normen/lagar - har inte här att göra, och bör omgående utvisas; vi klara oss nog bra utan dem.

"Ska Sverige verkligen upplösa äktenskap begångna i ett land där man tillåter barnäktenskap och där barnet bott med sin make/maka i kanske två år och vant sig vid detta ”familjeliv”? "

Självklart inte. Vi ska inte inte godkänna några vigslar ingågna utomlands. Inte per automatik. Det som vill bosätta sig här måste konfirmera ett giftermål genom registrering. En registrering förslagsvis hos tingsrätten. Barngifte, månggifte och tvångsgifte ska självfallet inte godkännas. Att inte godkänna är inte samma sak som att upplösa!

Hur svårt kan det vara?

Ta bort vigselrätten för präster, imamer, sjökaptener, kommunalråd och annat löst folk.

Kom inte dragande med några konventioner. Kvinnofriden står över allt annan. Det är märkligt att feminister ska ha så svårt för att fatt. Att det här utspelet kommer just nu är bara ett tafatt försöka locka väljare. Jag tvivlar på att det är så smart att tafsa på det mångkulturella.

Ska två svenska 17-åringar som kommer till Oregon i Usa och har med sig en bebis bli dömda för att ha haft sex i Sverige? I Oregon är den 18-årsgräns för sex.

-Om de avser att bosätta sig i Oregon, så bör de vänta ngt år -Landet/Delstatens lagar är det som gäller -Inte vad man själv tycker är rätt

Frågan är inte om ett lands eller en delstats lagar ska gälla i det aktuella territoriet. Frågan är om inte lagstiftningen bör vara sådan att den möjliggör för lämpliga lösningar vid olika scenarier.

En internationell grundprincip (som dock inte är helt universell) är att en stat erkänner andra staters familjerättsliga lagstiftning – eller rättare sagt konsekvenserna av den – just för att det leder till orimliga resultat om bl.a. äktenskap eller fastställda föräldraskap helt sonika upphör bara för att nationsgräns korsas. Tänk om våra samkönade äktenskap ogiltigförklarades i t.ex. Polen? Eller kanske värre, att paret förklarades inte vara föräldrar till sitt adoptivbarn? För att inte tala om ekonomiska konsekvenser med arv.

Internationellt erkännande är en viktig princip, men givetvis kan de trumfas av viktiga skyddsskäl, men sådan bedömning görs bäst i fall till fall.

Däremot ska handligar som exempelvis ingående av äktenskap, som sker inom territoriet alltid hanteras med tolkning av nationell rätt.

Nej du - Där har du nog inte tänkt hela vägen

-Det finns ingen som helst anledning att ens överväga att bevilja uppehållstillstånd, till de vilka inte följer gällande lag.

-Om de vill turista här, och kan försörja sig under den tid turistvisat gäller för, så skall vi inte lägga oss i, vad de har för sig i sitt hemland-

-Men de platsar inte i Sverige

-Vad blir då nästa steg, om nu alla kulturella avarter, skall ges ett undantag ?

-Könsstympning och stening, är o.k. "då det är en del av deras kultur"

Faktiskt Polen erkänner inte samkönade äktenskap, om något fick gifta sig i ett annat land får äktenskapet aldrig registreras i Polen - fast Polen har inte makt att annullera andra landets dokument. De bara behandlas som ogifta.

Adoption är helt annan sak, adoptiv mamma/pappa blir registrerad på barnets födelsebetyg som riktoga föräldrar, ingen har makt att byta det (bara i ny adoption procedure). Helt annan sak än äktenskap.

P.S. precis samma sak gäller barn äktenskap - i Polen såna "makar" behandlas som ogifta

samma bör gälla i Sverige

Om paret är gifta på riktig, ingen stoppar de att gå in en riktig äktenskap när de fyller svensk krav (ålder, inga andra makar o.s.v.)

De kan ju bosätta sig i en delstat som tillåter giftermål från 13 års ålder och de ska nog akta sig för de delstater som har en åldersgräns för sex på 21

Vad betyder 'svenska'?

Socialdemokraterna plankar desperat Sverigedemokraternas åsikter utan att skämmas det minsta och utan en tillstymmelse till att kalla sig själva rasister,främlingsfientliga eller att vara "mörka krafter" i samhället.
Desperationen inför att förlora makten ådagalägger en ideologisk korruption av sällan skådat slag.
-Mitt Europa bygger inga murar,lär det för inte så länge sedan.
Ha ha ha

Mitt skratt fastnar i alla fall i halsen med tanke på att om bara lite drygt 3 månader så kommer över 4 500 000 väljare att lägga sin röst på 7-klövern.
Och även om SD blir största parti så kommer Moderaterna och Socialdemokraterna att bilda regering tillsammans hellre än att föra diskussioner med SD. Om så blir fallet så måste man ju verkligen ifrågasätta om Sverige fortfarande kan kallas för en demokrati.

Men. Egentligen så kvittar det. Sverige är bortom räddning. Ni har bara inte insett det än.
Det välfärdssamhälle som det har tagit flera generationer att bygga upp kommer att kollapsa.
Massmedia och regeringen kallar det för att ”behovet av välfärd ökar fortare än skatteintäkterna”.
Till och med en idiot kan ju räkna ut vad det kommer att betyda i verkligheten. Reducerad välfärd, kraftigt höjda skatter, pension tidigast vid 75 år, o.s.v.

Det nationella självskadebeteendet är så impregnerat i hela samhällskroppens alla funktioner så det finns inga som helst möjligheter att inom rimlig tid vända utvecklingen.
Svenskarna verkar gilla självkastrering och självutplåning och då får de ha det som de väljer.

Tänk vilka underverk dåliga opinionssiffror kan göra. Om jag var politiker, vilket jag inte är då jag inte hittat ett parti som jag gillar tillräckligt, och dessutom i en ledande befattning eller den ledande befattningen så skulle jag ha ett program jag ville genomföra från dag ett. Inte tre och ett halvt år senare.

Jag är fullständigt övertygad om att om Sverige började skicka ut signaler om att barnäktenskap, månggifte och könsstympning inte accepterades och skulle resultera i en avslagen asylansökan så skulle problemen upphöra i Sverige. Som någon skrivit så kan eller bör vi inte lägga oss invandra folkgruppers seder och bruk men behöver inte heller acceptera dessa.

Ska vi ”skicka ut signaler” att det i Sverige förväntas att man ska arbeta och därigenom inte bara försörja sig själv utan även via skatten bidra till välfärdssamhället?

Inte kan du skicka ut sådana signaler, att bidragsturisterna måste arbeta för sitt uppehälle

-Det förstår du väl, att de kan få negativa konskevenser, för importen av nya väljarkollektiv, nu när de gamla sviker.

-Och var skall alla BH tanter då hitta nya "baaarn" i 25-30 års åldern, att förlusta sig med -så många tillgängliga marockanska ungar finns ju inte, ännu, i lager.

OJ OJ OJ
Det är nog inte många av dom 16 ovanstående kommentarerna som kommer att vara kvar vid lunchtid imorgon onsdag...
Man skulle ju annars kunna tycka att ett forum som DAGENS JURIDIK borde stå upp för demokratiska fundamenta som åsikts- och yttrandefrihet. Men icke.

Nej, det är helt riktigt

DJ är en del av den identitära vänstern - Men det är alltid underhållande tänka sig deras ångest, när de febrilt börjar censurera -

-Tänk, om för många, sett felaktiga åsikter -vojne, vojne

-Och, tänk vilket kallt uppvaknande de små liven lär få den 10/9 - hur kunde så många, rösta så fel....

- Mene, mene tekel upharsin

Nog är det komiskt att 7-klövern, med undantag för C som ännu ej kommit till insikt, så här inför valet likt papegojor för åsikter till torgs som för knappt ett år sedan ansågs vara "fiske i grumliga vatten ", främlingsfientliga och tom fascistiska. Men det skulle inte förvåna om de olika förslagen omedelbart efter valet begravs i någon utredning för att därefter glömmas. Lite larmande artiklar pressen om hedersvåld, balkongflygare mm blir det säkert trots det och naturligtvis traditionen med levande ljus och blommor men vad hjälper det de blivande offren.

Det här är symbolpolitik. Det relevanta är ju hur de inblandade resp deras närmaste omgivning ser på relationen. Om en religiös ledare eller liknande välsignat relationen kommer ju alla det berör anse att de är gifta och agera utifrån det. Spelar ju ingen roll för dem vad folkbokföringen anser.

Enda skillnaden är frågor om skilsmässa, arv osv men det är ju undantagsfall när vi pratar tonåringar och partners som kanske är i 30-40-årsåldern.

Det kan ligga något i det du skriver. En religiös eller liknande av något slag ska inte vigselrätt. Med liknade förstås politiker. En imam är inte undantagen. Hen är ju både religiös och politiker.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.