Skip to content

Totalförbud mot barnäktenskap - har ökat till följd av "stora luckor" i lagen

Barn-äldre och jämställdhesminister Lena Hallengren och migrationsminister Helén Fritzon presenterade regeringens åtgärder mot utländska barnäktenskap under en presskonferens på tisdagen. Foto: Anders Wiklund / TT

Förbudet mot barnäktenskap ska gälla alla - även de personer som saknade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks utomlands. Det säger migrationsminister Heléne Fritzon. 

- I de äktenskap där minst en av parterna fortfarande är barn ska det råda ett totalförbud utan några undantag, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).

- Regeringens budskap är tydligt, i Sverige ska barn få vara barn.

Kan erkänna barnäktenskap
I Sverige får barn inte gifta sig men i flera andra länder ser situationen annorlunda ut. Idag är det möjligt att erkänna barnäktenskap som ingåtts enligt utländsk lag om det finns ”synnerliga skäl”.

Regeringen skriver:

"År 2004 och 2014 genomfördes lagändringar för att stärka skyddet mot barnäktenskap. Trots detta talar mycket för att förekomsten av barnäktenskap i Sverige inte har minskat utan tvärtom snarare ökat. Därmed är det tydligt att lagstiftningen innehåller för stora luckor för att motverka barnäktenskap på ett tillräckligt effektivt sätt."

"Vädigt tydligt"
Regeringen förslår i sin Lagrådsremiss att den nya lagen ska träda i kraft vid årsskiftet. 

- När lagsförslaget har passerat riksdagen finns det en uppmaning till alla myndighter och organisationer som har att pröva erkännandefrågor att den nya synen på äktenskap ska gälla, säger Heléne Fritzon.

- För de som är under arton år så är det väldigt tydligt, då ska man ta hänsyn till det nya förslaget som vi lägger nu. 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt