Skip to content

Tonårspojkar får upp sitt fall i HD för andra gången - är deras leksakspistoler kriminella?

Enligt tonårspojkarna är deras "soft-air guns" ofarliga leksaker. Tingsrätten och hovrätten konstaterade att pistolerna inte kräver någon licens för vuxna. Eftersom pojkarna är minderåriga dömdes de dock för ringa vapenbrott. Efter att ha varit uppe och "vänt" en gång i Högsta domstolen beslutar HD nu att en gång för alla pröva frågan.

 

De två minderåriga pojkarna ertappats när de lekte med varsin så kallad soft air gun på Ekerö utanför Stockholm. En av pojkarna hade en kolsyredriven pistol och den andre hade en pistol som drivs med fjäder.

En vapenundersökning av pistolerna visade en anslagsenergi på 1,07 respektive 0,41 joule. Pojkarna har uppgett att de hade skyddsglasögon på sig när de sköt på varandra och att de höll sig på ett sådant avstånd att det inte fanns risk för att träffa någon annan. En träff med de små plastkulor som pistolerna skjuter är enligt pojkarna inte värre än att det svider i några sekunder.

"Ofarliga leksaker"
För kolsyre-, luft- och fjäderdrivna vapen med en anslagsenergi under 10 joule krävs inget tillstånd för vuxna men för omyndiga personer är även sådana vapen tillståndspliktiga, enligt åklagaren.

Pojkarna själva hävdar att det handlar om ofarliga leksakspistoler som inte omfattas av tillståndsplikt.

Pojkarna åtalades dock vid Solna tingsrätt som konstaterade att "vapenlagen inte har någon nedre effektgräns för när ett vapen ska klassificeras som ett skjutvapen."

1 500 kronor i böter
Tingsrätten ansåg att pistolerna omfattades av vapenlagen och slog fast att pojkarna åtminstone måste ha insett att det fanns risk för att de inte hade rätt att ha pistolerna. De dömdes därför för ringa vapenbrott till 30 dagsböter på sammanlagt 1 500 kronor.

Pojkarna överklagade till Svea hovrätt som dock ansåg att det inte fanns något skäl att meddela prövningstillstånd.

Dömdes i hovrätten
Pojkarna överklagade till Högsta domstolen som ändrade hovrättens avgörande och beslutade att målet visst hade ett sådant värde att det borde prövas av hovrätten. Hovrätten prövade sedan åtalet och skrev i sina domskäl:

"I likhet med tingsrätten anser hovrätten att utredningen inte ger stöd för att pistolerna är att betrakta som uppenbart ofarliga leksaker som faller utanför vapenlagens tillämpningsområde (se prop. 1973:166 s. 99). Pistolerna omfattas alltså av vapenlagens bestämmelser om skjutvapen och det krävs därför tillstånd för den som inte fyllt 18 år att inneha dem." 

Pojkarna dömdes därför även av hovrätten.

Pojkarna överklagade - igen - till Högsta domstolen som nu beslutar att själv ta upp frågan till prövning.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

vilka jäkla dumheter, otrolig bragd av pojkarna att överklaga till högsta domstol för solna- och hovrättens billiga opartiskhet.
1500 kr för att göra något tillåtet? dumheter, det är *bara* opartiskhet som styr domsluten i detta fall.
gud va skönt att tings- och hovrätten kommer att få stå o skämmas för sina pinsamheter.

sen så tycker jag att, man kanske hade kunnat bege sig till ännu mer avskilt område och skjutit på varandra, möjligen notifierat polis i förväg eller satt upp skyltar.

menade såklart att det är *partiskhet* som styr domsluten, lol

Nej vapnen är inte kriminella de är inte ett rättssubjekt så vapnen kan inte vara kriminella haha xD

Ja Du Dennis, man kan tycka att din inställning är kristallklar men inom svensk juridik är det inte alls så klart vad som är vad. :)

Jag tycker de är för lika orginalutseende och kan därför antas vara riktiga vapen. Det finns fall där polisen skjutit verkanseld mot innehavare. Har inget med innehavet att göra men ändå en synpunkt...

Det faktum att det inte finns en nedre gräns gör att ett vapen med 0 i anslagsenergi kan vara tillståndspliktigt. Tänk Emil i Lönnebergas trä 'byssa' som nu ska registreras och licensieras. Läsaren får själv avgöra rimligheten i detta.

HD formulerar saken som följande.

"Fråga om s.k. soft air gun är att bedöma som vapen enligt vapenlagen eller som föremål som faller utanför lagens tillämpningsområde."

Enligt vapenlagen 2:1:2 utgör ett "kolsyre-, luft- eller fjädervapen [...] [som] är avsett för målskjutning" ett effektbegränsade vapen. Tillstånd krävs inte för personer över 18 år men för personer under 18 år. HD fann även i NJA 2005 s. 758, vilket i och för sig rörde ett annat lagrum i vapenlagen, att en soft air gun omfattades av det aktuella lagrummet.

Förstår inte riktigt var prejudikatintresset finns i det här målet? Det ska bli intressant att se om pojkarna lyckas få HD att i plenum omvärdera slutsatserna från NJA 2005 s. 758.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.