Skip to content

Syrisk sunnimuslim vinner i domstol - risk för "tillskriven politisk uppfattning" om han kallas in

Soldat på post från de regimkontrollerade styrkorna i staden Douma utanför Damaskus, varifrån mannen kommer. Foto: Muzaffar Salman/TT

Mannen är i vapenför ålder och skulle kunna inkallas till militärtjänst om han tvingas återvända till Syrien. Vid en säkerhetsundersökning riskerar han att tillskrivas en politisk uppfattning på grund av religion och tidigare hemvist. Han ska därför beviljas asyl som flykting, anser Migrations-överdomstolen. 

 

Mannen kommer från från Syrien ansökte i september 2015 om asyl i Sverige.

Mannen är född i Douma utanför Damaskus och berättade för Migrationsverket att hans hus hade bränts ned av oppositionen efter det att familjen hade flyttat till Al Maza utanför Damaskus - ett regimkontrollerat område.

Arresterad i fem dagar
Det blev då bättre och säkrare för familjen men mannen hölls trots detta arresterad i fem dagar av regimen, bland annat för att han misstänktes ha sålt livsmedel till terrorister.

Mannen uppgav dessutom att han riskerade att bli inkallad till militärtjänstgöring om han återvände.

I juli 2016 beviljades mannen ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som "alternativt skyddsbehövande" på grund av den allmänna situationen i Syrien med pågående strider, stora civila förluster och bristen på myndighetsskydd.

Är sunnimuslim
Däremot ansåg Migrationsverket att varken risken att tjänstgöra i den syriska armén eller det tidigare frihetsberövandet i sig utgjorde skäl för att bevilja mannen flyktingstatus.

Mannen överklagade till Migrationsdomstolen i Göteborg som dock upphävde Migrationsverkets beslut och beviljade honom flyktingstatus med hänvisning till att det i Syrien kan räcka att en person har ansökt om asyl utomlands för att riskera "flyktinggrundande behandling" om personen återvänder.

Dessutom hade mannen utsatts för trakasserier på grund av sitt ursprung. Mannen är sunnimuslim, och tillhör därmed en "särskilt utsatt grupp".

Tillskrivas politisk uppfattning
Migrationsverket överklagade till Migrationsöverdomstolen som nu konstaterar att mannen har sökt asyl utomlands och är i vapenför ålder - någonting som innebär att han riskerar att genomgå en säkerhetsundersökning och tillskrivas en politisk uppfattning på grund av sin tidigare hemvist, religiösa tillhörighet och agerande.

Migrationsöverdomstolen anser att mannen har "gjort sannolikt" att han känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning. Det finns dessutom inte någon möjlighet till internflykt i Syrien.

Han uppfyller därför kriterierna för att beviljas flyktingstatus, anser överdomstolen som därmed går på mannens linje.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


 

 

Nadja Hägglén

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt