Skip to content

"Stark efterfrågan" på forskning om migration och brott - Brå lämnar besked nästa år

En av graferna från Brås studie "Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet" från år 2005.

Brottsförebyggande rådet "överväger förut-sättningar för fördjupningsstudier" när det gäller kriminalitet hos utrikes födda personer. Orsaken är att myndigheten anser att det finns en stark efterfrågan på en ny rapport. Besked lämnas dock först nästa år. 

 

Brå har länge hävdat att att det finns tillräcklig kunskap kring frågan om utrikes och inrikes födda personer. Man bedömer dock att det finns ett nytt behov. Brå skriver.

"Frågan om i vilken utsträckning utrikes födda personer förekommer som misstänkta i brottsutredningar jämfört med inrikes födda har ansetts varit väl utforskad genom ett stort antal studier."

"Kunskapsbilden innebär i korthet att en större andel av de utrikesfödda förekommer som misstänkta jämfört med andelen inrikes födda. Den överväldigande majoriteten av de utrikesfödda har inte misstänkts för brott."

Stark efterfrågan
En av studierna publicerades av Brå själv år 2005 år sedan och Brå har sedan dess inte ansett att det skulle finnas något behov av en ny studie.

Nu skriver dock Brå:

"Det kan nu konstateras att efterfrågan i samhällsdebatten på uppdaterade underlag om relationen mellan brott å ena sidan och härkomst och migration å andra sidan, är så stark att myndigheten behöver överväga möjligheterna igen."

"Uppslag som behöver värderas är exempelvis någon form av uppdaterad studie av det slag som genomförts tidigare, någon form av studie om hur risker fördelar sig och vad som kan göras för att minska dem eller andra fördjupade studier."

Återkommer nästa år
Brå understryker att man inte i förväg uttalar sig om vilka studier man kommer att göra och hur de kommer att utformas innan den förberedande processen är genomförd och att planeringen måste få ta tid.

Brå skriver:

"Vid den här tiden på året inleds arbetet med att planera nästa års verksamhet, inklusive vilka studier som då skulle kunna påbörjas."

"En definitiv verksamhetsplan kan utarbetas först efter det att regeringen beslutat om myndighetens regleringsbrev i december varje år, med de krav som följer av det beslutet. Brå kan alltså återkomma med besked tidigast i början av 2019."

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Denna 180°-vändning efter många år av att de "inte ansett att det skulle finnas något behov av en ny studie" kan endast tolkas som en aktivistisk myndighets förnimmelse av såväl ifrågasättande som existensberättigande från en trolig ny regering efter valet.

https://www.expressen.se/nyheter/sprickan-om-invandrare-och-brottsligheten/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article10272780.ab

"Den överväldigande majoriteten av de utrikesfödda har inte misstänkts för brott."

Den övervägande majoriteten inrikesfödda, män, ungdomar och människor har inte misstänkts för brott och alltså kan vi lägga ned all forskning om brottslighet överhuvudtaget. Det är ungefär på den nivån Brå befinner sig.

Väldigt taktiskt, nästan så att man börjar undra vems kampanjstab de är del av.

Först och främst borde statistik hanteras av en erkänt duktig myndighet på just statistik och det är SCB. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har inte det kunnandet, utan är en, vilket också framgår av namnet, tendentiös myndighet. Så all ökande brottsutveckling som sker i Sverige, om det nu gör det, implicerar att brottsförebyggandet hos sagda myndighet har fallerat, vilket därmed är mot regleringsbrevets intentioner. Därför finns incitament för BRÅ att underrapportera kriminalitet, vilket är till skada för konungariket Sverige.

Men om nu BRÅ ska börja undersöka etniciteten och nationaliteten hos brottslingar, så stanna då för Guds skull inte bara vid antalet polisanmälda brott utan gör en ordentlig sammanställning av etniciteten och nationaliteten hos dömda brottslingar! Detta är av yttersta vikt, för om man bara nöjer sig med polisanmälda brott så kan diverse kulturmarxister bortförklara vissa etniciteters eller utrikesföddas överrisk med förment rasistiska strukturer i den svenska rättsapparaten.

SCB har sedan 2004 ändrat definitionerna när det gäller utländsk härkomst så att det numera är a) personer som är utrikes födda eller b) personer som är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Det finns en relativt stor grupp med en inrikes och en utrikes född förälder som numera räknas till "med svensk bakgrund". Det har kommit förslag på att räkna varannan till respektive grupp för att få rättvisande statistik.

Så även om SCB är mycket bättre än BRÅ finns det lite att göra där också.

@Argus 21:51
Vi har kanske litet olika minnesbilder. Som jag minns det så kom det ett politiskt påbud kring år 2000 till SCB att inte (som dittills) redovisa statistik baserade på "etniska" svenskar, dvs. inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, utan man skulle bredda det hela till "personer med svensk bakgrund", dvs. inrikesfödda med åtminstone en inrikesfödd förälder. Det skulle harmonisera med EU-statistik.

Före ca år 2000:
Befolkningen delades in i svenskar (inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar) och personer med invandrarbakgrund (resten).

Resten = inrikesfödda med en inrikesfödd förälder och en utrikesfödd förälder +
inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar +
utrikesfödda.

Efter ca år 2000:
Befolkningen delades in i personer med svensk bakgrund (inrikesfödda med åtminstone en inrikesfödd förälder) och resten med utländsk bakgrund.

Jag vidhåller SCB är bra på statistik, trots politisk korrekt klåfingrighet från våra klåparpolitiker.

Det som kan konststeras är att alla är överens om att ökad invandring innebär ökad brottslighet eftersom ingen hymlar om att invandrare är överrepresenterade oavsett orsak!

Denna utveckling har alla vi som har tonårsdöttrar kunnat bevittna under ett decennium om inte mer! Det måste räcka nu! Vi måste stoppa det här förfallet!

Det finns bara ett sätt och det är att rösta på Sverigedemokraterna!
De har under samma decennium varnat för utvecklingen och haft rätt i sina varmingar!
Politik är en förtroendebranch och ska du lita på de som sagt samma sak i tio år eller på de som underkastade sig Decemberöverenskommelsen eller svetsarn som inte skulle bygga murar?

#sd2018 - Jimmie Åkesson

Mmmm. Lagom till att sossarna vill se ut som de är hårdare mot utländsk brottslighet så sammarbetar BRÅ plötsligt.

Men ingenting presenteras före valet. Å nej.

Politik är fult.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.