Skip to content

Stadgarna "förtydligade" för Svenska Akademien - kungen följer "hur arbetet fortskrider"

Kung Carl Gustaf. Foto: Pontus Lundahl/TT och Svenska Kungahuset

Kungen har ändrat Svenska Akademiens stadgar så att ledamöter ska kunna lämna akademien. Kungen säger också i en presskommentar att han "med stort intresse kommer följa hur arbetet fortskrider".

 

Kungen kallar det för att "förtydliga" Svenska Akademiens stadgar när dessa nu ändras på så sätt att en ledamot kan lämna Akademien på egen begäran.

Ändringarna omfattar också "sådan otvetydig begäran om utträde som tidigare gjorts och inte återtagits".

Det införs också en möjlighet för Akademien att besluta att en ledamot som under två år inte aktivt deltagit i Akademiens arbete ska anses ha utträtt.

Ändringarna kommer inte att tillämpas retroaktivt.

Kungen säger i pressmeddelandet från hovet att han med stor oro följt utvecklingen och att han hoppas att ändringarna ska bidra till att Akademien ska återvinna sitt förtroende.

Han säger vidare att han "som Svenska Akademiens Höge Beskyddare med stort intresse följa hur arbetet fortskrider och kommer i mån av behov att stödja detta.”

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt