Skip to content

Skola letade sprit i elevernas låsta skåp - men varken husrannsakan eller grundlagsbrott

Foto: Pontus Lundahl/TT

Eleverna har i och för sig rätt att i förväg få veta vilka regler som gäller för de låsbara elevskåpen. Detta innebär dock inte att det var en olaglig husrannsakan som genomfördes när skolan letade igenom elevernas skåp efter sprit. Det slår JO fast.

 

Det var föräldrarna till en 13-årig flicka som JO-anmälde rektorn på sin dotters skola.

Enligt anmälan hade rektorn sökt igenom dotterns och andra elevers skåp och därmed agerat i strid med bådee den svenska grundlagens huvudregel om förbud mot husrannsakan och skolans egna riktlinjer.

Skåpens syfte
Stenungsunds kommun skrev i sitt yttrande till JO att syftet med de låsta elevskåp är att förvara läromedel och annat som är nödvändigt för skolarbete och att förhindra stölder och att alla elevskåp i skolan skulle undersökas under läsåret "för att stävja den alkoholhandel som enligt uppgift hade förekommit på skolan".

Rektorn hade inlett en lektion med att informera om att hela klassens skåp skulle kontrolleras och att ingen var misstänkt för något.

Under lektionen ombads eleverna att - en och en alternativt två och två - komma ut till skåpen där rektorn och kuratorn väntade. Eleverna gavs möjlighet att vägra, även om ingen utnyttjade denna möjlighet.

Ingen husrannsakan
Justitieombudsmannen Lars Lindström konstaterar att skolan enligt kommunens riktlinjer har rätt att öppna elevskåp vid misstanke om att något otillåtet förvaras där. Det faktum att skolan inte själv har nycklar till skåpen ändrar inte den bedömningen, enligt JO.

Åtgärden från skolledningens sida - att visitera skåpen - är därför inte att anse som en husrannsakan i grundlagens mening.

JO påpekar att det är av stor vikt att eleverna har klart för sig under vilka villkor de disponerar skåpen.

Vägrundad misstanke?
Enligt kommunens riktlinjer har skolan rätt att öppna elevskåp vid misstanke om att något otillåtet förvaras där. Huruvida det inför den aktuella kontrollen fanns en sådan "välgrundad misstanke" är en bedömningsfråga som JO normalt sett inte uttalar sig om.

Sammanfattningsvis anser dock JO att det inte finns någon anledning att kritisera skolan för visitationen av elevskåpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


Nadja Hägglén

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt