Skip to content

Sålde icke narkotikaklassade droger på nätet - döms till fem och ett halvt års fängelse

Rådmännen Kajsa Hällje och Per Bäckström vid Södertörns tingsrätt dömde idag de båda bröderna till långa fängelsestraff i det så kallade "Fentanylmålet". Foto: Anders Wiklund/TT

Det var kriminellt att sälja icke narkotikaklassade men dödliga droger via nätet. Det slog Södertörns tingsrätt fast idag i det så kallade ”Fentanylmålet”. De två bröderna döms nu till långa fängelsestraff för åtta fall av grovt vållande till annans död.

 

Det är bevisat att bröderna känt till hur farliga de här substanserna är. Det är också bevisat att de vetat om att köparna har tänkt använda nässprejerna för missbruk, säger rådmannen Kajsa Hällje som var med och dömde i målet.

- Sammantaget visar det att bröderna har varit oaktsamma och att de orsakat att personerna dött.

Inte fentanyl kemiskt eller juridiskt
Det handlar om så kallade fentanylanaloger, substanser som har en annan kemisk sammansättning men samma egenskaper som fentanyl - men alltså inte är fentalnyl vare sig kemiskt eller juridiskt.

Fentanyl är en syntetisk narkotikaklassad drog som används inom sjukvården för att behandla svår smärta. Effekterna påminner om heroin men är mer kraftfullt än heroin.

De droger som målet handlar om - alltså de så kallade fentanylanalogerna - var inte narkotikaklassade när de såldes men har blivit det sedan dess. Drogerna såldes via de båda brödernas hemsida för ”forskningsändamål”.

Inte narkotikaklassade
Eftersom drogerna inte var narkotikaklassade kunde åklagaren inte åtala de båda männen för narkotikabrott men valde alltså i stället att väcka åtal för grovt vållande till annans död - ett oaktsamhetsbrott.

Södertörns tingsrätt instämmer i åklagarens bedömning och dömde idag de båda bröderna för åtta fall av grovt vållande till annans död.

Sålts till privatpersoner
Tingsrätten anser att bröderna ”har varit oaktsamma och orsakat dödsfallen eftersom de sålt så farliga preparat till personer som kan antas använda dem som missbrukspreparat”.

Tingsrätten skriver:

”Detta framgår bland annat av det faktum att preparaten sålts närmast uteslutande till privatpersoner och i nässprejflaskor. Tingsrätten har också bedömt att bröderna varit medvetna om att fentanylanaloger är mycket farliga och medför risk för att användaren dör.”

”Att sälja så farliga preparat till personer som på goda grunder kan antas komma att använda dem i russyfte är en mycket riskfylld verksamhet. Det finns inget samhällsintresse som legitimerar en sådan verksamhet.”

Medveten oaktsamhet
Enligt tingsrätten har båda bröderna begått brotten med så kallad ”medveten oaktsamhet”. Det innebär att de insett att det fanns risk för en viss effekt - i detta fall dödsfall - och att de trots detta var likgiltiga inför risken att effekten skulle inträffa.

”Risken att köpare skulle dö har inte varit ett tillräckligt skäl för dem att avstå från försäljningen”, skriver tingsrätten.

Den äldre brodern döms till fem och ett halvt års fängelse och den yngre döms till fyra års fängelse. Anhöriga till de avlidna får dessutom skadestånd på totalt 1,1 miljoner kronor.

Domen omfattar också ett antal mindre allvarliga brott.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt