Skip to content

Sålde icke narkotikaklassade droger på nätet - döms till fem och ett halvt års fängelse

Rådmännen Kajsa Hällje och Per Bäckström vid Södertörns tingsrätt dömde idag de båda bröderna till långa fängelsestraff i det så kallade "Fentanylmålet". Foto: Anders Wiklund/TT

Det var kriminellt att sälja icke narkotikaklassade men dödliga droger via nätet. Det slog Södertörns tingsrätt fast idag i det så kallade ”Fentanylmålet”. De två bröderna döms nu till långa fängelsestraff för åtta fall av grovt vållande till annans död.

 

Det är bevisat att bröderna känt till hur farliga de här substanserna är. Det är också bevisat att de vetat om att köparna har tänkt använda nässprejerna för missbruk, säger rådmannen Kajsa Hällje som var med och dömde i målet.

- Sammantaget visar det att bröderna har varit oaktsamma och att de orsakat att personerna dött.

Inte fentanyl kemiskt eller juridiskt
Det handlar om så kallade fentanylanaloger, substanser som har en annan kemisk sammansättning men samma egenskaper som fentanyl - men alltså inte är fentalnyl vare sig kemiskt eller juridiskt.

Fentanyl är en syntetisk narkotikaklassad drog som används inom sjukvården för att behandla svår smärta. Effekterna påminner om heroin men är mer kraftfullt än heroin.

De droger som målet handlar om - alltså de så kallade fentanylanalogerna - var inte narkotikaklassade när de såldes men har blivit det sedan dess. Drogerna såldes via de båda brödernas hemsida för ”forskningsändamål”.

Inte narkotikaklassade
Eftersom drogerna inte var narkotikaklassade kunde åklagaren inte åtala de båda männen för narkotikabrott men valde alltså i stället att väcka åtal för grovt vållande till annans död - ett oaktsamhetsbrott.

Södertörns tingsrätt instämmer i åklagarens bedömning och dömde idag de båda bröderna för åtta fall av grovt vållande till annans död.

Sålts till privatpersoner
Tingsrätten anser att bröderna ”har varit oaktsamma och orsakat dödsfallen eftersom de sålt så farliga preparat till personer som kan antas använda dem som missbrukspreparat”.

Tingsrätten skriver:

”Detta framgår bland annat av det faktum att preparaten sålts närmast uteslutande till privatpersoner och i nässprejflaskor. Tingsrätten har också bedömt att bröderna varit medvetna om att fentanylanaloger är mycket farliga och medför risk för att användaren dör.”

”Att sälja så farliga preparat till personer som på goda grunder kan antas komma att använda dem i russyfte är en mycket riskfylld verksamhet. Det finns inget samhällsintresse som legitimerar en sådan verksamhet.”

Medveten oaktsamhet
Enligt tingsrätten har båda bröderna begått brotten med så kallad ”medveten oaktsamhet”. Det innebär att de insett att det fanns risk för en viss effekt - i detta fall dödsfall - och att de trots detta var likgiltiga inför risken att effekten skulle inträffa.

”Risken att köpare skulle dö har inte varit ett tillräckligt skäl för dem att avstå från försäljningen”, skriver tingsrätten.

Den äldre brodern döms till fem och ett halvt års fängelse och den yngre döms till fyra års fängelse. Anhöriga till de avlidna får dessutom skadestånd på totalt 1,1 miljoner kronor.

Domen omfattar också ett antal mindre allvarliga brott.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Jag reagerar starkt på formuleringen "Anhöriga till de avlidna får dessutom skadestånd på totalt 1,1 miljoner kronor."

Rätten betalar väl inte ut några pengar?! Eller är det skillnad på mål och mål?

De som saknar nämnvärd erfarenhet av det juridiska och rättsväsendet kan lätt få uppfattningen att brottsoffer får ersättningen utbetald när de lämnar tingsrätten. Så är inte fallet.

Om den dömde kriminelle inte självmant betalar ska offret driva in summan... Påminner lite om Helsingborgspolisen som tycker att allmänheten själv ska konfrontera knarklangarna. Betalar inte den dömde ska offret kontakta Kronofogden. Det tar år i anspråk och innebär ett otal brev. Brevbäraren kommer att undra. När ett år av frustration gått och ingen hänt ringer man KF. Svaret blir att de dömda inte hade telefon i häktet och ärendet läggs ner under pågående samtal. Då återstår Brottsoffermyndigheten. Man kan på nåder ansöka om ersättning, dock ej egendomsskada. Efter att ha lämnat personnummer på alla i hemmet behandlas ansökan och efter efter ett tag kommer en pytteliten slant minus avdragen självrisk. Brottsoffer ska minsann inte tro de ska bli offer för pengars skull.

Svenska staten ställer heller inga krav på EU-länder för att få in kraven på deras medborgare. I stället får deras medborgare fritt uppehälle i häktet tills utvisning samt bereds möjligheten att tjäna skattefritt, arbete eller studier. I vårt fall skulle tjuvarna teoretiskt kunnat få in 90 000 under fängelsetiden. Pengar som brottsoffer inte får tillgång till. Både Bodström och Ask tycker detta är bra, enl tidigare artikel. Sverige är ett dysfunktionellt sk*tland även i detta avseende.

Eftersom varken journalister i allmänhet eller för den delen målsägandebiträden gitter upplysa allmänheten resp. offer om detta, tar jag mig friheten att göra det.

Rimochreson: Jag kan rekommendera dig att besöka Brottsoffermyndighetens hemsida, där får du fakta på hur skadeståndsprocessen går till, från lagakraftvunnen dom till att skadeståndet effektueras.

Ungefär som att sälja whiskey utblandad med träsprit och veta om att det kan döda folk.
Bra dom.

Denna Dom kommer inte att hålla i högre instans ty den saknar bäring i lagen ty preparatet var inte narkotikaklassat tillika valde åklagaren att väcka åtal för grovt vållande till annans död trotts de facto att ingen försäljare kan dömas för att sälja lagliga preparat, oavsett desamma.

Att Södertörns tingsrätt kommunpolitiker instämmer i åklagarens bedömning är deras privata åsikter som saknar stöd i lagar stiftad tillika gör deras motivering: Att preparaten sålts till privatpersoner i nässprejflaskor utgör bedömning, "att bröderna varit medvetna om att Fentanylanaloger är mycket farliga med risk för att användaren dör”, ty de facto har försäljare av lagliga varor inte enda ansvar för hur köparna brukar eller missbrukar av dem köpt.
Motiveringen att: Bröderna orsakat dödsfallen eftersom de sålt så farliga preparat till personer, som kan antas använda dem som missbrukspreparat”, har inte heller stöd i lagen tillika avser "att "bröderna haft insikt i att det fanns risk för att köpare skulle kunna dö", ty ännu en gång är faktum att försäljare av lagliga varor har inte enda ansvar för hur köpare bukar eller missbrukar de köpta.

Avseende "Att sälja så farliga preparat till personer som på goda grunder kan antas komma att använda dem i russyfte är en mycket riskfylld verksamhet saknar samhällsintresse som legitimerar en sådan verksamhet”, har inte heller stöd i lagen avseende försäljning av lagliga varor och preparat.
Avseende "samhällsintresse" nämns att det inte heller legitimerar farliga receptbelagda narkotikaklassade psykofarmaka tillika skriver läkare trotts kunskap och insikt ut dem med insikt i att "preparaten" har använts i russyfte, med så ock döden som följd!

Tusentals personer har avlidit av narkotikaklassade receptbelagda överdoser, men det anses "inte utgöra tillräckligt skäl att avstå från den lagliga försäljningen ty det finns inte någon lag som förhindrar av medicinska representanter skapade narkotikaberoende personers missbruk trotts garanterad insikt i att med döden som följd, kan och har blivit de facto.
Att av egna åsikter undanröja i lagar stiftat är förödande för såväl rättssäkerhet och tilltron till domstolarnas dömandes trovärdighet senast framkommet till allmänheten via medierna avseende Shariadomen och i detta ärende finns de facto finns ingen lag som förhindrat de tilltalade att via nätet sälja lagliga preparat och ingen lag som förhindrar köpare att missbruka av dem köpta lagliga preparat
Mvh Thérèse Angélique med ProBono Team.

Droglagarna borde kanske göras om , kan man inte vända på steken och lista upp det som är lagligt istället ?

Gör man så blir allt som inte är godkänt från början blir en olaglig substans ! ?

Listan på godkända typer av droger kan bli lite lång och får uppdateras emellanåt , men det kostar säkert mindre i arbete än att göra som idag !

Det godkända blir förstås tobak , alkohol och mediciner som svårt sjuka kanske använder samt lite annat . . . Simpelt och tydligt för alla ! !

"Tydligt".

Det finns runt 1300 narkotikaklassade preparat i Sverige idag. Det finns över 100.000 kemiska marknadsprodukter och nya skapas varje dag. Räknas även kemiska preparat som inte har någon egentlig marknad, ökar denna siffra lavinartat.

Det är lugnt. Det där har polisen och politikerna full koll på. Så det narkotikafria samhället är nära. :)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.