Skip to content

Så ska en katastrof ersättas - mångmiljardhöjning av skadeståndsansvaret för kärnkraft

Foto: Anders Ahlgren/SvD/TT

Kärnkraftbolagens skadeståndsansvar för sina reaktorer höjs - och kraven på försäkrings-nivåerna. Därmed korrigeras Sveriges ansvarsnivåer från 3,5 miljarder till 11,8 miljarder kronor.

 

Regeringen vill att kärnkraftsbolagens skadeståndsansvar och försäkningsnivåer ska höjas i Sverige. Propositionen är kraftigt försenad efter att man inte lyckats komma överens på EU-nivå om nya regler för så kallade atomskador.

De nu gällande reglerna om ansvar och ersättning för atomskador framgår av atomansvarighetslagen och bygger på de internationella bestämmelserna i 1960 års Pariskonvention.

Men ikraftträdandet av den nya lagen om ansvar och ersättning för "radiologiska olyckor" och ratificeringen av Pariskonventionens tilläggsprotokoll har försenats av skäl som Sverige inte råder över, enligt regeringen.

Det ursprungliga svenska betänkandet kom redan år 2009.

Höjs till 1 miljard SDR
Kraven på reaktorinnehavare i den nu gällande atomansvarighetslagen kan dock ändå höjas i Sverige utan att övriga ändringar som följer av den reviderade Pariskonventionen görs i detta skede.

Propositionen är en del i genomförandet av den politiska energiöverenskommelsen från år 2016 om ett förnybart elsystem och innebär att skadeståndsansvar för olyckor vid reaktorer ska höjas till 1 miljard "särskilda dragningsrätter" (SDR) vilket motsvarar 11,8 miljarder kronor.

Samtidigt ska reaktorbolagen vara skyldiga att ha en försäkring med samma belopp för skador vid sådana olyckor.

Ansvar för riskerna
Ett ökat skadestånds- och försäkringsansvar innebär att reaktorbolagen i större utsträckning än i dag får ta ansvar för kostnaderna för kärnkraftens risker.

"Marknaden" kommer enligt regeringen ta ett större ansvar för kostnaderna om det sker en reaktorolycka och det kommer då att finnas mer pengar till de som drabbas.

Det så kallade särskilda statsansvaret, som innebär att staten i sista hand ansvarar för ersättning upp till sex miljarder kronor, kan upphävas för olyckor som den gruppen av anläggningsinnehavare ska ansvara för i första hand.

Vad som räknas som atomskada är oförändrat, liksom regeln om att reaktorinnehavarnas skadeståndsansvar är strikt.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari nästa år.

Jämfört med andra länder
Ansvarsbeloppen och försäkringsbeloppen för reaktorinnehavare i den nu gällande atomansvarighetslagen ligger på cirka 3,5 miljarder kronor eller 300 SDR, vilket är lågt jämfört med andra länder.

I Belgien krävs till exempel en försäkring om 1 200 miljoner euro för en reaktor, i Frankrike 700 miljoner euro, i Finland 600 miljoner SDR, i Nederländerna 1 200 miljoner euro och i Spanien 700 miljoner euro. 

Remissinstanserna har huvudsakligen varit positiva till förslaget men det finns de som har ifrågsatt om beloppet 11,8 miljarder kronor är korrekt uträknat i förhållande till SDR.

En remissinstans har även ansett att mellanlagret för använt kärnbränsle ska omfattas av ansvaret.

Vattenfall och Forsmark har klagat på att bolagens försäkringspremier kommer att öka och att det kommer att innebära "betydande" ökade kostnader för bolagen. 

Vattenfall obegränsat ansvarigt
Hösten 2009 avlöjades att Vattenfalls dåvarande VD Lars G Josefsson hade skrivit under ett kontrakt med Vattenfalls tyska dotterbolag som i princip innebar att svenska Vattenfall i slutänden skulle kunna bli obegränsat ansvarigt för kostnader för atomskador vid de tyska kärnkraftverken.

År 2012 ändrades Vattenfalls företagsform och begränsade därmed ansvaret genom en "brandvägg" i förhållande till de tyska dotterbolagen i koncernen.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt